16.11.22

Linnapea Kosenkraniuse järjepidevalt valetavad ametnikud

 Selline kiri siis hr linnapeale

Hr Romek Kosenkranius 16.11.2022

Pärnu linnapea


Seoses Pärnu linnavalitsuse ametnike järjepidevate valetamistega.

-Audru Vallavalitsus määras 30.12.2014 määrusega nr 17 “Kohanime määramine” Papsaare külas Kaubasadama teelt algavale ja mööda eramaad, Ihna kinnistut kuni Audru jõe ääres asuvate Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistuteni kulgevale sõiduteele nimeks Jõesuudme tee. Tee asukoha Ihna kinnistul on kinnistanud ka Maa Kataster .

Nimetatud Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele on seatud 2014 a ja 2017 a sõidutee servituut naaberkinnistu Jansoni ja Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute kasuks millega on tagatud neile juurdepääs avalikule Kaubasadama teele.

- 2018, 2019 aastal rajas arendaja, kellele kuulus Ihna kinnistu ja ka Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistute elamuarendusala oma Ihna kinnistul asuva Jõesuudme teega paralleelselt, mõne meetrise vahega, teisele poole Ihna kinnistu piiri, Pärnu linnale kuuluvale sotsiaalmaale, Jõe puhkealale, ilma detailplaneeringuta, ehitusloata, kooskõlastusteta, projektita, maaomaniku loata, kaevelubadeta, nõutud ehitusdokumente vormistamata, nõutud korras omanikujärelevalveta korruptiivselt, samuti sõidutee.

Oma maal, Ihna kinnistul, asuv sõidutee (nime Jõesuudme tee, määratud 30.12.2014 määrusega nr 17) aga lihtsalt likvideeriti ja lasti kinni kasvada.

-04.11.2022 teabenõudega palusin edastada dokument (koos lisaga, kaart nimeobjekti asukohaga ) millega on määratud sellele 2019 a Pärnu linna munitsipaalmaal, Jõe puhkealale rajatud sõiduteele nimi.

Oli selge, et linnavalitsus hakkab talle omaselt labaselt valetama ja vassima. Pettuma ma ei pidanud.

-14.11.2022 Merje Luik (maaspetsialist) poolt koostatud ja Kaido Koppel (planeerimisosakonna juhataja) allkirjastatud vastuskirjaga nr 4.3-7/10439-1 palutud dokumenti edastada ei olnud kuid nime määramise dokumendi puudumist ei saanud ka tunnistada seega otsustati jälle valetada (ehk läheb läbi) ja viidati 30.12.2014 määrusele nr 17 millega oli määratud nime hoopis eramaal, Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele.

Väljavõte 14.11.2022 linnavalitsuse kirjast


Pärnu linnavalitsuse ametnikel oli jultumust nii labaseks valeks. 
Et siis 2019 aastal rajati linna sotsiaalmaale, Jõe puhkealale ebaseaduslikult sõidutee aga nime määrati sellele olematule teele juba 2014 aastal (5a varem) kui see maa ei olnud isegi veel reformitud. (munitsipaliseeriti 2017)

14.11.2022 edastasin täiendava teabenõude ja nõudsin kas tõest dokumenti või kui see puudub keelduda teabenõude täitmisest.

15.11.2022 kirjaga nr 4.3-7/10439-3 oli Pärnu linnavalitsus sunnitud tunnistama (väljavõte kirjast) dokumendi puudumist. (väljavõte kirjast)

Lp Linnapea Romek Kosenkranius.

Teie valitsemise ajal on linnavalitsuse poolt valetamine ületanud igasuguse piiri. Kas see on Teile uudis? Kas eksin kui väidan, et olete neist valedest teadlik ja need ka heaks kiitnud?

1. Miks püüti allakirjutanut järjekordselt petta ja viidati ( kirjas 14.11.2022 ) määrusele 30.12.2014 nr 17 millega oli määratud nimi hoopis Ihna kinnistul asuvale Jõesuudme teele, hiljem oldi sunnitud tunnistama, et dokument millega oleks linna sotsiaalmaale, 2019 a rajatud sõiduteele nime määratud, tegelikult puudub.

2. Kas linnapea plaanib oma valetavate ametnikega midagi ette võtta või on linnapea arvates selliste pidevalt valetavate ametnike töötamine linnavalitsuses tavaks ja normaalne.

3. Käesoleval ajal ootan korduvalt palutud dokumenti, mille alusel 2019 a linna sotsiaalmaale rajatud nimetu tee teeregistrisse kanti. Kuigi Teeregistrile esitatud dokument koos lisadega on olemas, valetab linnavalitsus dokumendi puudumise kohta, edastades asjakohatuid dokumente. Kaua veel?
18.10.22

2 Järgneb "Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga"

Kuidas saadi see 27 ha kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha kokku peaks olema  25.86 ha mitte 27 ha.

Need detailplaneeringuga moodustatud krundid  (kokku 5.97 ha) on toodud detailplaneeringu seletuskirja LK 12 tabelis (väljavõte tabelist )

Linnavalitsus keeldus ülbelt sisulisi selgitusi andmast. Valetas ja hämas nagu oskas.
Järelikult tuli detailplaneeringu menetlusdokumendid sõna-sõna haaval läbi vaadata. 

Mida ja miks linnavalitsus koos Rahandusministeeriumiga (kes teostas järelevalvet)  avalikkuse eest varjas ja miks detailplaneeringuala suurusega manipuleeriti.  

Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse 16.12.2021 nr 52  lõigus 4 kirjas  järgmiselt:( väljavõte)Naljakas, peale seda lõiku, mõned read allpool on mingil kummalisel põhjusel need detailplaneeringuga moodustatud krundid (mis ka üleval tabelis) kõik ka ükshaaval kirja pandud,  koos katastrinumbritega ja maa sihtotstarvetega.  Mis asja mõte on?
(Teen väljavõtte ja joonin alla, et  oleks hoomatav kus katastriüksuse nimi.)  Pole kunagi varem sellist asja detailplaneeringutes märganud.  Ei viitsi neid ühehaaval lugeda, võtab silmad kirjuks -  Jõesuudme ..., Jõesuudme ..., Jõesuudme ... jne. 

Ja siis hops, vaata loetelu lõpus  -   Jõesuudme tee - Jõe puhkeala (katastriüksuse number  16001:001:0332) 
Kuidas ja miks Pärnu linna omandis olev sotsiaalmaa sinna hulka sattus. 

Ilusti välja mõeldud, nimed kõik nii sarnased, keegi mõista arvatagi, et üks lõpus pole mitte eramaa vaid Pärnu linna puhkeala, mis nüüd on ka kenasti detailplaneeringualasse sokutatud kuigi volikogu otsusega oli lubatud kaasata ainult elamumaad mis on moodustatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga  (Tabelis)  
Lisati umbes natuke, üle hektari planeeringualale suurust ka juurde ja mure lahendatud.  

Linnavalitsus osanud arvatagi, et õel millimalli hakkab siin liitma, lahutama ja tahab teada miks  27 ha mitte 25,86 ha.  

Hallooooo ........aus  linnapea,  keda alusetult valetamises süüdistatakse....
Halloo ....... aus Rahandusministeerium  kes sa oled pandud  ausat järelevalvet teostama ...

Ah, et Pärnu linna munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa, Jõe puhkeala  on siis hoopis elamumaa  ja veel Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud ka?

No mis sa oskad kosta? Ega oskagi.
Paras maffiapunt!! 

Ja nii sokutatigi  linna sotsiaalmaa, Jõe puhkeala "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringualasse" 

Miks oli vaja linna sotsiaalmaa libistada varjatult planeeringualasse, milliste fantaasiate,  totakate ja lapsikute valedega  püütakse nüüd asju  varjata ja õigeks keerata, saada teada kui tuled siia tagasi. 

Panen lingi  (siin ) kus toodud kõik munitsipaalmaa, Jõe puhkeala kohta, juhuks kui  mõni ei usu, et Jõe puhkeala  on Pärnu linna  maa (endise Audru valla), mitte  Siim Suursilla (endine  Audru vallavanem) isiklikus  omandis olnud Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringuga moodustatud kinnistu. 06.10.22

1. Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga.


Postitus on seotud varasemate postitustega. 

1. Esmalt  meeldetuletus ja mõningad dokumendid (mis peale klikkides avanevad) 
 seoses Audru jõe kaldal, Läänemere  ranna ehituskeeluvööndis asuva  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutega mis kuulusid Audru vallavanemale,  Siim Suursillale (Päikesemetsa) ja Margus Postile (Jõesuudme). Juttu tuleb  ebaseaduslikust  ehitustegevusest nendel maadel ja linna sotsiaalmaa salajasest  "kaaberdamisest " erahuvides. 

- Pärnu linnaga ühinemise eel 12.05.2017 võõrandas Siim Suursild  Päikesemetsa kinnistu heausksele ostjale  Tildre Arendus OÜ le  kelle  registrikaardil  on  mingil põhjusel (eeldavalt)  Siim Suursilla  e - posti aadress  (siims@estpak.ee ) mis on figureerinud ka teistel Siim Suursillaga seotud dokumentidel.  Tildre Arendus OÜ  juhatuse liikmed äriregistri andmetel  on Väino Hallikmägi ( volikogu liige)  kes mängib edaspidises olulist rolli ja  Margus Post .

- Päikesemetsa kinnistu  müüb  Tildre Arendus OÜ  paari nädala pärast edasi  Marko Koppelile ( kelle nimele Pärnu linnavalitsus esitab arved mis tuleks esitada Siim Suursillale ja  kellel  on  arvete  peal  toodu kohaselt Siim Suursillaga sama aadress. 

- Marko Koppel võõrandas Päikesemetsa kinnistu kohe 08.08.2017  oma firmale MAKOP invest OÜ le  

- Jõesuudme kinnistu  omandab Marko Koppel   ka 08.08.2017  ja  samal päeva võõrandab selle kohe  oma firmale MAKOP invest OÜ. (MAKOP infest OÜ- l puudub tehingute sooritamise aastatel käive  paistab, et firma on tegelenud kinnisvaraga  

26.05.2017 on Marko Koppel  omandanud  ka Ihna kinnistu millel asub Jõesuudme tee mis algab avalikult Kaubasadama teelt ja kulgeb mööda Ihna kinnistu piiri äärset ala  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutele ja Audru jõe äärde, Teele on seatud sõidutee servituut  2014 aastal 


2
Marko Koppeli avalduse alusel algatas Pärnu linnavalitsus  17.06.2019 korraldusega nr 444 Ihna kinnistul detailplaneeringu.  Ihna kinnistu suurus (kõigi dokumentide kohaselt)  20.79 ha

 Detailplaneeringu ala plaan  (Ihna punasega).


- Ihna kinnistu detailplaneeringu alasse kaasati 2021 aastal ka Audru jõe äärsed ranna ehituskeeluvööndis olevad elamumaad ( kollasega viirutatud ala, omanik Marko Koppel ), mis olid Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga (2010 a) moodustatud kinnistud, et vähendada neil kinnistutel ranna ehituskeeluvööndit. (Nüüd siis mitte ainult Ihna kinnistu detailplaneering vaid uue nimega "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamurajooni detailplaneering"(vt 16.12.2021  otsuses nr 52  lehekülg 1 lõik 4 )


Detailplaneeringu ala plaan (üleval)  on oluline  ja  tuleb meelde jätta 

-  et detailplaneeringu ala koosneb  kahest  eraldi asuvast lahustükist   -  Ihna kinnistu (plaanil punasega) ning  Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistud (joonisel viirutatud ala)
-  et  neil kahel (Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamualal ) ei ole  ühist piiri kuna nende vahel asub  (kolmandale isikule  kuuluv)   Jansoni kinnistu  
-  et   Marko Koppelile kuuluval Ihna kinnistul  asub Jõesuudme tee, mis algab  avalikult Kaubasadama teelt ja kulgeb mööda  Ihna kinnistu piiriäärset ala Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistuteni, Audru jõe kaldale. 
-  et Marko Koppelile  kuuluv Ihna kinnistu  piirneb  Jõe puhkealaga, mis kuulub Pärnu linnale , saadi riigilt  munitsipaalomandisse 16.03.2017  eesmärgiga rajada sinna puhkeala  (lõkkeplatsid, telkimisalad, mänguväljakud jne) 

3.

Millised on need Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud kinnistud mis Ihna kinnistu detailplaneeringualasse kaasati on toodud  Jõesuudme ja Päikesemetsa  detailplaneeringu seletuskirja  lk12 tabelis “Planeeringu järgsed krundid" (väljavõte tabel). 


4.
Peale Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistute kaasamist on kõigis Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamu Detailplaneeringu dokumentides linnavalitsus kirjutanud järgmiselt:

Planeeritav maa-ala on pindalaga ca 27 ha, millest ca 21 ha moodustab Ihna kinnistu.

(Täpsemalt on Ihna kinnistu suurus Maakatastri andmetel 20,79 ha.)
-Mingil kummalisel põhjusel ei ole üheski dokumendis toodud kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistute suurust kokku. Miks?


- Kõik mõtlevad ju loogiliselt.
Kui kogu detailplaneeringuala on 27 ha ja sellest  21 ha (täpsemalt 20.79 ha ) Ihna kinnistu siis Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud kinnistud peaksid olema  6,21 ha.

 Aga loogika siin ei aita.
- Liidan üleval  tabelis olevate kaasatud kruntide suurused kokku ja saan 5,07 ha
- Vaatan 10 a tagust Jõesuudm e ja Päikesemetsa detailplaneeringut
algatamise otsusel 5,07 ha detailplaneeringu ala suurus
kehtestamise otsusel 5,07 ha detailplaneeringu ala suurus
seletuskirjas (lk 4)  5,07 ha detailplaneeringuala suurus

Kuidas saadi see 27 ha  
Kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha siis saab detailplaneeringuala kokku olla 25.86 ha ( aga mitte 27 ha)

Kust tuli juurde ligi 2 ha (ja kelle maa see on)

Lõputu kirjavahetus linnavalitsusega,  valetamised vassimised, keerutamised.  Endised Audru valla  ametnikud Annus, Mõttus väldivad selgitusi ja edastavad lihtsalt 5B klassi kirjandeid .   

Järjest kummalisemaks  läks. 
Liidan kokku "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu" seletuskirja lehekülgedel 12, 13, 14  tabelites toodub  selle detailplaneeringuga moodustatud kruntide suurused.
Saan  tulemuseks
Kokku detailplaneeringuga moodustatud kruntide suurus 25.86 ha (mitte 27 ha )
Kuhu kadus ligi 2 ha (ja kelle maa)   

Miljoni küsimus:
Miks ja milline maa oli tarvis detailplaneeringualasse libistada ja miks ta seal lõpuks ikkagi ei kajastu
,
 

Mida korrupeerunud linnavalitsus ja sama korrupeerunud rahandususministeerium varjavad? 

Aga  volikogu liikmed, härrased endised maavanemad,  pole enne detailplaneeringuid näinud või?  Istuvad kui kuldid rukkis ja ootavad riigikogu valimisi .  Ainult EKRE rabeleb, võitleb oma  kaotatud võitlust nagu Vargamäe Andres.
Häbi vaadata kuidas Smeljanski taolised volikogu naksitrallidele  narrimütsi pähe tõmbavad. 

Tule siia tagasi kui tahad miljoni küsimusele vastust saada. 


26.09.22

Pärnu linnavalitsus tunnistas abilinnapea Smeljanski valetamist volikogule

 Seotud postitus  - Hr abilinnapea väikesed valed

Kas sa seda käsku tead, et sina ei pea mitte valetama? Mis oleks, kui selguks,  et meie viimsel päeval koguni mitte üles ei tõuse, s. o. et pole üldse liha ülestõusmist, kohtumõistmist ega midagi, vaid on ainult kalmud, mädanemine ja mullakssaamine ning see ongi see liha ülestõusmine.  Aga kui see nõnda selguks, mis oleks siis jumalasõna? See oleks vale. Jumalasõna oleks vale? Jumalgi ei oleks enam tõde! Aga inimene võib ju aru kaotada, kui ta mõtleb, et ka jumal valetab, tõeallikas valetab. Mis järgneb? Ainul üks: kui ka jumal võib valetada, siis on inimene see ainuke olevus, kes ei tohi kunagi valetada, ei mingil tingmusel, sest keegi peab ometi ilmas olema, kes võitleb tõe eest. 

21.09.22

Ühe transpordimaa asemele kolm transpordimaad.

Paha päev. Pagana puuuutin oma mobilisatsiooniga. Äärmiselt kahju Ukraina rahvast. Oi, kuidas läheb korda. Paar tundi und, jälle telefon - äkki mõni hea uudis Ukrainast ja nii mitu korda öö jooksul. Nagu paljudel.

Aga oma asjade juurde. Ikka see kurikuulus Audru jõe kaldal asuv Päikesemetsa ja Jõesuudme elamuarendus. Täna rohkem dokumentide ja piltide najal.

Pärnu linnavolikogus istub hunnik toredaid naksitralle – endised maavanemad, linnapead, vallavanemad – ainus sihipärane tegevus, saada või jääda pumba juurde. Volikogu istungil osaleb asjade arutelul ainult opositsioon. Et see asi seal nii mäda – poleks osanud arvata. 

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneering (maa omanik sh Audru vallavanem Siim Suursild) nägi ette moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega tee  krunt. (väljavõte)
Tühja sest detailplaneeringuga ettenähtust, otsustas vallavanem Siim Suursild ja jagas 30.07.2015 korraldusega nr 286 Jõesuudme kinnistu hoopis selliselt, et tekkis 2 transpordi maad ja mitte sinna kuhu detailplaneering ette nägi vaid sinna kuhu tema tahtis.

1.4. Jõesuudme tee T1 katastriüksus, Papsaare küla, sihtotstarve – transpordimaa 100%;
1.5. Jõesuudme tee T2 katastriüksus, Papsaare küla, sihtotstarve – transpordimaa 100%.

Jõesuudme tee T1                                                     Jõesuudme tee T 22017 aasta lõpus ühines Audru vald Pärnu linnaga.

Jõesuudme ja Päikesemetsa arendusala võõrandati heausksele ostjale ja seal algas elamurajooni arendus. Kellelegi meenus, ups!!! Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga ettenähtud(ühele) transpordimaale pole nime määratud. Asjaolu, et seda detailplaneeringuga ettenähtud siseteed ei eksisteeri ja pole kunagi eksisteerinudki, sest hr Suursild jagas maa nagu tema tahtis mitte detailplaneering ette nägi. 
29.01.2018 korraldusega 102 määras Pärnu linnavalitsus (R. Kosenkranius) olematule Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud siseteele kenasti nimeks, Jõesuudme põik. Korraldusele on lisatud plaan, kus tee asukoht peab olema (punane kriips).

Väljavõte korraldusest ja plaanist kus oli tegelikult detailplaneeringuga moodustatud  sisetee asukoht. Detailplaneeringuga kehtestatut muuta ei oleks tohtinud.


Aga see ei veel kõik. Kui juba nende teedega laiutama hakati siis miks mitte veel üks. 

Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 12.02.2018 nr 166 jagab hr linnapea Romek Kosenkranius Päikesemetsa kinnistust veel ühe transpordimaa krundi.
Küsiks linnavalitsuselt õiguslikult motiveeritud selgitusi või äkki ranandusministeeriumilt kes järelevalvet tegi ja vigu ei leidnud. Ära mõtle välja. Ega see detailplaneeringute spetsialisti õiguslikult motiveeritud mula puutini omast palju maha jää, Eks näis.

Aga ikkagi aus ja kompetentne rahandusministeerium ka ju meil .  Haaa, haa... haaaa


15.09.22

Hr abilinnapea väikesed valed

No ei saanud jätta tegemata peale tänase istungi jälgimist veebis. Valed, valed, valed, valed.  Kõigist sellest täpsemalt koos dokumentidega aga edaspidi .

Pärnu linnavalitsus                             15.09.2022
Hr abilinnapea Silver Smeljanski

Teabenõue/selgitustaotlus

28.06.2022 allakirjutanu taotluse alusel teostas justiitsministeerium kontrolli Pärnu linna Planeerimisosakonna otsuse 02.06.2022 nr 3-5.4/317 üle millega anti kasutusluba vee ja kanalisatsioonitrassidele mis olid rajatud ilma ehitusloata (õigusliku aluseta)  eramaa Jõesuudme põik 3, Jõesuudme põik 7 ja munitsipaalmaadele Jõe puhkeala ja Elu tee L3

Justiitsministeeriumi kirjas  09.08.2022 nr 20-1/4741 toodu kohaselt ei saanud justiitsministeerium  asjakohaseid põhjendusi selle kohta, miks on Pärnu Linnavalitsus pidanud põhjendatuks anda kasutusluba vaatamata sellele, et kasutusloa aluseks olev ehitusluba puudus. Samuti märkis justiitsministeerium, et Pärnu linna dokumendiregister ei vasta nõuetele kuna dokumentidele on paigaldatud õigusvastaselt juurdepääsupiirang. Kokkuvõttes juhtis justiitsministeerium küll Pärnu Linnavalitsuse tähelepanu tuvastatud puudustele, kuid Justiitsministeeriumi hinnangul ei esinevat käesoleval juhul avalikku huvi Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna 02.06.2022 otsuse nr 3-5.4/317 kehtetuks tunnistamiseks või muutmiseks. Seetõttu lõpetame kasutusloa suhtes järelevalvemenetluse kirjutas justiitsministeerium, 

Seega justiitsministeeriumi järelevalve, toimus minu taotluse alusel, ilma  ehitusloata  väljastatud kasutusloa üle (ei puudutanud detailplaneeringut)

Tänasel 15.09.2022 volikogu istungil,  Ihna ja Jõesuudme detailplaneeringu eelnõu menetlemisel, teatas abilinnapea Smeljanski (täpne Smeljanski sõnastus) : Justiitsministeeriumist läbikäinuna ei ole tuvastatud ühtegi ebaseaduslikku tegevust.

Ega linnapea Kosenkraniuse ausad abilinnapead omati valeta volikogu ees?

Vastavalt AVTS palun:

1.Edastage dokument kust nähtub, et Ihna ja Jõesuudme detailplaneering on läbi käinud ( abilinnapea sõnastuses) justiitsministeeriumist, ja et midagi ebaseaduslikku ei tuvastatud.

Kui selline dokument puudub keelduda teabenõude täitmises. (mitte saata allakirjutanu taotluse alusel teostatud kasutusloa järelevalvet)

2. Ihna ja Jõesuudme detailplaneeringu eelnõu menetlemisel vastab abilinnapea  volikogu liikmele Agnes Pulgale (Smeljanski täpne sõnastus): Mis puudutab seda teed siis tee on juba esialgse planeeringu sees olemas ja see on siis maavanema korraldusega 2014 kinnituse ja Jõe Jõesuudme osa on sinna juurde lisatud – detailplaneeringus

Tegin koopia abilinnapea Smeljanski poolt viidatud maavanema, Andres Metsoja 2014 a korraldusest ja oh imet  see  käsitleb hoopis vee ja survekanalistasiooni ning  keskpingekaablit. Teest ei sõnagi ega saanudki olla,  sest maavanemal polnud tee lubamiseks/ keelamiseks pädevustki. 

2.1 Palun selgitage kuidas  maavanem  Andres Metsoja poolt 2014 a Siim Suursillale vee ja survakanalisatsiooni ning keskpingekaabli rajamiseks ja hooldamiseks seatud reaalservituut sõidutee rajamist puudutab.Viidake vastavale  kohale korralduses. 

2.2 Viidake konkreetse dokumendi konkreetsele kohale ja selgitage mille alusel väidate, et Jõe puhkealale rajatud tee on juba esialgu planeeringu sees.


Hakkame uuesti pihta - koos dokumentidega sulid avalikkuse etteKartulid salves, õunad kastis. Hakkan pihta jälle uue hooga. Seda, mida avalikustada, puudu ei tule.

Pigem jääb palju lihtsalt sahtlisse.
Paus blogis oli taotuslik, et mitte ära ehmatada ametnikke kes eeldasid, et blogi on lõpetanud, avalikustamist enam ei toimu ja võib valetada, võltsida oma rumalust, kartmatult näidata. Koos dokumentidega saab jälle kõik ülesse pandud.

Kummaline, et kõik need kuud, kui blogi oli pausil, oli külastatavus ikka suur.

Oi, mulle meeldis kuidas linnapea Kosenkraniuse naksitrallid täna volikogu ees valetamisega hädas olid ja püksi tegid.

Abilinnapea Smeljanski valetamine ületas juba kõik piirid. Pole häbi ega au. Kohalik omavalitsus ongi vist koht kuhu sellised kokku korjatakse. No nägu oli täpselt selline nagu oleks püksid täis teinud. 

Ah et Rahandusministeerium tegi Ihna detailplaneeringu üle järelevalvet. Haa haaa haa. 

Mitte ei kontrollinud vaid mängis häbenematult linnavalitsuse sulidega kokku.

Minu pöördumisele ei osanud rahandusministeerium vastata kuidas see munitsipaalmaa, kuhu ebaseaduslikult sõidutee rajati, detailplaneeringualasse sai.

Edaspidi näed seda Rahandusministeeriumi nn järelevalvet. No seal töötavad ikka kõrgema liiga mängijad.  Teevad sitast ka saia. 


Smeljanski ei häbenenud valetada ka justiitsministeeriumi väidetava detailplaneeringu kontrolli kohta. Mingit kontrolli justiitsministeerium detailplaneeringu üle ei teostanud vaid minu teate peale tuvastas, et ka trassid munitsipaalmaadele olid rajatud ilma ehituslubadeta kuid nagu ikka, avaliku huvi puudumise tõttu, tegi justiitsministeerium linnavalitsusele ainult ettepaneku ja lõpetas menetluse. Elagu sulide vabariik

Edaspidi täpsemalt ja siis juba koos dokumentidega ja viidetega rikutud õigusnormidele. 
22.02.22

Müün vanad püksid maha, küll homme uued saan!

 

Peaminister Kaja Kallas tutvustades ERR-is oma nägemust pingelise hetkeolukorra kohta energiaturul ütles nimelt: “Kui me vaatame, mida me tahame maksudega saavutada, siis mõte on ju selles, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. ... (lapsesuu)19.01.22

Dokumenti võltsinud linnaametnik ähvardas Robert Sarvega, maksis trahvi ja kriminaalasi lõpetati oportuniteediga (puudub avalik huvi)

Lõpetan siin ühe teema mis on veninud ja veninud - ikka nii, et Pärnu Politsei ja Prokuratuur lõpetavad krimainaalasja menetluse,   Riigiprokuraruur nõuab jätkamist ja nii vist kümneid kordi.   


Peale blogis ilmunud postitusi  tuli ähvardav kiri vandeadvokaat Robert Sarvelt. 
Määrisin hea nime ja teotasin au, esitasin valeväiteid - lükka ümber, vabanda, maksa nii ja nii palju või muidu......

Oi, kuidas ma kartsin,  nutsin, palusin, anusin, päike oli pidevalt allapoole silmapiiri rohkem kui 18 kraadi ja kogu aeg oli öö. 

Ei hakka rohkem kommenteerima kui viitsid loe üllitis ise läbi. Kärbin üllitise  lõputute seadusesätete võrra lühemaks muidu tuleb enne lõuna peale kui lõpuni jõuad. 

Üllitise lõpus väljavõte  prokuratuuri määrusest kus aus ja lugupeetud vallaametnik tunnistab dokumendi võltsimist ja maksab talle mõistetud trahvi.  

Kas sellised ametnikud, kes dokumente võltsivad, ikka võivad töötada kohalikus omavalitsuses?
Minu meelest ei või.  Avaliku teenistuse seadus (ATS)  § 95 ja §15 justkui seavad sellele piirangud.

Pärnu linnavalitsuses võib -  üks dokumendi võltsija ees või taga. 
Peab ikka jultumust olema, võltsin dokumente ja ähvardan ka veel. 
Piisanuks vabandusest oleks see pull ja häbi ära jäänud aga noh ikkagi vallaametnik. 

Siin siis Robert Sarve nõudest väljavõte.

Anne Seimar 7. juuli 2021 NÕUDEKIRI kahju hüvitamiseks, ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ning au teotavate ja ebaõigete faktiväidete esitamise lõpetamiseks ning avaldatud väidete eemaldamiseks

I. FAKTILISTE ASJAOLUDE ÜLEVAADE

1. Allakirjutanu pöördub Teie poole pr Reet Heldja (edaspidi nimetatud ka klient) nimel ja volitustel seoses kliendi nõudega kahju hüvitamiseks, ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ning au teotavate ja ebaõigete faktiväidete avaldamise lõpetamiseks ning avaldatud väidete eemaldamiseks.

2. Ajavahemikul 16.01.2020 - 19.02.2021 olete avaldanud blogiaadressil: http://millimalli.blogspot.com/ korduvalt postitusi, milles esitasite kliendi aadressil järgmisi ebaõigeid ja kliendist ebaõiget muljet loovaid (tema au teotavaid) väiteid (välja toodud osaline loetelu kogu esitatud väidete mahust).

2.1. 16.01.2020 avaldasite internetilehel millimalli.blogspot.com postituse pealkirjaga Pärnu Linnavalitsus võltsis dokumenti ja kasutas võltsitud dokumenti tõendina justkui originaaldokumenti“.

Postituses väidate, kuidas Pärnu Linnavalitsusel on probleeme pöördumistele vastamisel õigusaktides sätestatud tähtaegade järgimisega ja et seda varjata on Pärnu Linnavalitsus valmis minema võltsimiste ja pettuste teed. Väite kinnitamiseks avaldate postituses Pärnu Linnavalitsuse kantselei dokumendi nr 4.3-7/102, milles on esitatud lisaks linnasekretärile ka kliendi andmed.

Sellise väite esitamisega heidate dokumendis esitatud isikute, eelkõige kliendi hea nime musta nimekirja, s.h väidate, et klient on tegelenud dokumendi võltsimise ja pettusega.

Igal juhul on kliendi aadressil selliste ebaõigete andmete avaldamine õigusvastane. Lisaks ei ole klient ühtegi kuritegu tegelikkuses toime pannud, mistõttu on tegemist ebaõige ja kliendi au teotava väitega.

2.2. 02.02.2020 avaldasite p-s 2.1 nimetatud internetileheküljel postituse pealkirjaga: Dokumendi fabritseerimine ja kasutamine tõendina riiklikus järelevalvemenetluses on politsei ja prokuratuuri arvates inimlik eksitus.   Olete avalikkusele jätnud kliendist äärmiselt vale ja ebausaldusväärse mulje ning seadnud kahtluse alla tema lojaalsus- ja usaldussuhte ametiasutusega.

2.3. 18.02.2020 olete avaldanud millimalli.blogspot.com veebiaadressil postituse pealkirjaga: Linnaametnik soovib dokumendi võltsimisega seotud postituste kustutamist Millimalli blogist“. Blogipostituse pealkirjas viitate linnaametnikule, s.h avaldades postituses kirjavahetuse kliendiga ning väidate, et klient kui linnaametnik on võltsinud dokumente . Sellisel väitel puudub igasugune tagapõhi, on ebaõige ning ühtlasi klienti avalikkuse ees laimav. On selge, et postitus on suunatud kliendi õiguste rikkumisele.

2 2.4. 19.03.2021 koostasite blogipostituse teemal: „Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid e - kirjade kaudu“ Olete kliendi kohta esitanud väga tõsise süüdistuse ja kuna väitel puudub igasugune tagapõhi, on see ebaõige ning ühtlasi ka õigusvastane.

3. Arvestades kliendi positsiooni kohaliku omavalitsuse ametiasutuses ning seda, et sellise positsiooniga inimesed peavad olema kõrgete kõlbeliste omadustega, kelle jaoks on avalik usaldus oluline, on sellise isiku avalik laimamine ja tema kohta ebaõigete faktiväidete esitamine äärmiselt ebakohane. Kliendi puhul on tegemist väärika ja oma kogukonnas austatud ning lojaalse ametnikuga, kelle töösuhe eeldab erilist usaldust ja erialaseid teadmiseid.

4. Kliendi hinnangul on ülalviidatud avaldustes esitatud korduvalt mitmeid ebaõigeid väiteid. Selline tegevus on loonud kliendist avalikkuse silmis paratamatult ebaõige ja ebakohase mulje. See on kliendi hinnangul äärmiselt ebaeetiline ja ühtlasi ka õigusvastane. Teil lasub kohustus kliendist loodud ebaõige mulje ümber lükata, kliendi laimamine lõpetada ning hüvitada temale kahju, mis põhjustati tema kohta ülalviidatud väidete avaldamisega.

5. Kuna kliendi hinnangul esitasite ülalnimetatud ebaõigeid ja kliendi au teotavaid väiteid oma isiklikust huvist ajendatuna, esitab klient käesoleva nõude otse teie vastu.

6. Klient põhjendab teie vastu esitatavaid nõudeid järgnevalt.

II. AVALDASITE KLIENDI KOHTA EBAÕIGEID FAKTIVÄITEID

7. Võlaõigusseaduse kohaselt on isiku au teotamine ja maine kahjustamine võimalik nii väärtushinnangu, mh ebakohase väärtushinnangu (vt VÕS § 1046 lg 1) kui ka tegelikkusele mittevastava asjaolu õigusvastase avaldamisega (vt VÕS § 1047 lg 2). Praegusel juhul on tegemist kliendi kohta käivate tegelikkusele mittevastavate asjaoludega – ebaõigete faktiväidetega.

8. VÕS § 1047 nimetatud ebaõigete andmete all mõistetakse praktikas ebaõigeid faktiväiteid.

9. Isiku suhtes võidakse avaldada ebaõigeid andmeid ka sellel teel, et esitatakse kaudseid asjaolusid, millest tulenevalt saab mõistlikult järeldada, et avaldajale on teada mingeid otseseid fakte, mis isikut puudutavad. 

10. Samuti leiab Riigikohus üheselt, et faktiväidetes saab sisalduda lisaks kontrollitavatele andmetele väärtusotsustus, mis annab selle isiku kohta, kelle suhtes faktiväide on esitatud, ka hinnangu (väärtushinnangu).

11. Riigikohus on väga konkreetselt lahendi 3-2-1-83-10 punktis 12 kirjutanud, et faktiväide võib olla isiku au teotav 

12. Tallinna Ringkonnakohus on oma otsuse nr 2-19-15896 p 14 märkinud, 

13. Esitate klienti oma avaldustes igal juhul äärmiselt halvas valguses. Teie avaldused jätavad kliendist äärmiselt inetu ja ebaõige mulje.

14. Kokkuvõtvalt leiab klient, et Teil puudus igasugune põhjus selliste ebaõigete faktiväidete esitamiseks ning eeltoodust tulenevalt peate hüvitama kliendile tekkinud moraalse kahju alljärgnevatel põhjendustel.

III. NÕUE KAHJU HÜVITAMISEKS,

15. Klient nõuab Teilt VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 4 alusel kahju hüvitamist tulenevalt tema isiklike õiguste rikkumisest ja tema aadressil ebaõigete väidete avaldamisest. Klient nõuab teilt kahju hüvitamist summas 2000 eurot.

16. VÕS § 1043 järgse 

17. Isiklike õiguste näidisloetelu on toodud VÕS § 1046 lg-s 1.

18. VÕS § 1047 lg 1 sätestab, et isiklike õiguste rikkumine 

19. Kuna Te olete kliendi kohta avaldanud ebaõigeid faktiväiteid kui ka ebakohaseid väärtushinnanguid, on klient selle tõttu kandnud moraalset kahju. Teil lasub kohustus temale nimetatud kahju hüvitada (Riigikohtu valitseva praktika kohaselt ei tule (ega ole ka võimalik) moraalset kahju tõendada).

20. Oma blogipostitustes olete kliendi kohta avaldanud ülaltoodud p-s 2.1 - 2.4 ebaõigeid faktiväiteid, rõhutades, et klient on linnavalitsuseametnikuna võltsinud dokumente.

Samas te ei ole nende väidete kohta esitanud mitte ühtegi tõest ja põhistavat tõendit. Tegemist on teie omasuvast lähtuva väljaütlemisega ja ebaõigete faktiväidetega, mis jätavad kliendist äärmiselt inetu ja eksitava mulje.

21. Teil puudub igasugune õigus, et kliendi kohta selliseid ebaõigeid faktiväiteid esitada.

22. Ebaõigete faktiväidete esitamisega põhjustasite kliendile märkimisväärselt suure moraalse kahju, mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et klient on pidanud tundma avalikult häbi.

23. Teie ebaõiged faktiväited on põhjustanud kliendile ja tema lähedastele ebamugavustunnet avalikes kohtades viibides ning ka teiste inimestega suheldes, kusjuures viimane häirib oluliselt tema igapäeva töö- ja eraelu.

24. Kliendil on esinenud olulisi negatiivseid emotsioone, tal on äärmiselt muserdav õigustada end internetis avaldatud anonüümse laimu vastu. Hinnangu muutmisega tegelemine on kliendile põhjustanud liigset stressi ning klient pidi enda õiguste kaitseks pöörduma advokaadi poole. Kõik see oleks olemata, kui Teie ei oleks kliendi kohta Internetis selliseid ebaõigeid faktiväiteid avaldanud.

25. Samuti on Teie postitused seotud kliendi maine muutumisega. Kui sisestada kliendi nimi interneti otsingumootorisse, siis praktiliselt iga blogipostituse juures on näha ebaõigete faktiväidete esitamist. Seega on kliendile tekitatud kahju sisuliselt pöördumatu, kuna ebaõiget kuvandit on keeruline tagasi õigeks muuta.

26. Maa- ja ringkonnakohtute praktika mittevaralise kahju ulatuse (s.o rahalise suuruse) kohta isiklike õiguste rikkumise kaasustes on arvestatav ning on varieerunud 1 000 eurost kuni 10 000 euroni<<<,

27. Arvestades kliendi sotsiaalset positsiooni (tegemist on KOV ametiasutuse ametnikuga) ning tema aadressil esitatud ebaõigete faktiväidete intensiivsust (klienti süüdistatakse täiesti alusetult sisuliselt väga tõsise kuriteo toimepanemises), leiab klient, et õiglane hüvitis oleks antud juhul 2 000 eurot.

IV. NÕUE VARALISE KAHJU HÜVITAMISEKS  

28. Klient nõuab Teilt VÕS § 115 lg 1 alusel ka käesoleva nõudekirja koostamiseks ja esitamiseks tehtud õigusabikulude hüvitamist summas 768 eurot. 29. 

NÕUE EBAÕIGETE FAKTIVÄIDETE ÜMBERLÜKKAMISEKS

30. Klient nõuab Teilt VÕS § 1047 lg 4 alusel käesoleva nõudekirja I ptk-s nimetatud ebaõigete faktiliste asjaolude ümberlükkamist.

31. Riigikohus on lahendi 2-17-17140 p-s 11 leidud, et 

32. Samas on Riigikohus leidnud, et

33. Eelnevast järeldub, et Te avaldasite kliendi kohta internetilehel millimalli.blogspot.com ebaõigeid faktiväiteid. Seega, kuna Te avaldasite kliendi kohta ebaõigeid faktiväiteid kirjalikus vormis, tuleks Teil ülalviidatud Riigikohtu praktikast tulenevalt need faktiväited samas kohas ja samas vormis ka ümber lükata.

VI. NÕUE EBAÕIGETE FAKTIVÄIDETE AVALDAMISE LÕPETAMISEKS

34. Klient nõuab Teilt võlaõigusseaduse (VÕS) § 1055 lg 1 I lause alusel kahju tekitava tegevuse – kliendi kohta ebaõigete faktiväidete avaldamise – lõpetamist.

35. VÕS § 1055 lg 1 I ls sätestab,

36. VÕS § 1047 lg 1 sätestab, et 

37. Kuna olete kliendi kohta avaldanud ilmselgelt ebaõigeid faktiväiteid (Teil puuduvad mistahes tõendid, et klient oleks vastavalt Teie väidetule käitunud), tuleb Teie tegevus väidete avaldamisel lugeda õigusvastaseks. Lisaks on võimalik asuda seisukohale, et Te olete selliste ebaõigete faktiväidete avaldamise läbi teotanud ka kliendi au.

38. Prevaleeriva praktika kohaselt tuleb VÕS § 1055 lg 1 I ls järgse nõude rahuldamiseks 

39. Kliendi hinnangul nähtub eeltoodust, et kõik eeldused kõnesoleva nõude Teie vastu esitamiseks on täidetud. Järelikult tuleb Teil kliendi kahjustamine lõpetada.

VII. KOKKUVÕTE

40. Tulenevalt eeltoodust, tegutsedes heas usus ja olles orienteeritud õigusrahu saavutamisele ning probleemi kiirele lahendamisele, nõuab klient Teilt:

40.1. kliendile 2768 euro hüvitamist 20 päeva jooksul käesoleva nõudeavalduse kättesaamisest alates. Nimetatud summa tuleb kanda Advokaadibüroo EMERALDLEGAL a/a-le nr EE197700771005359072 (AS LHV Pank)

40.2. lõpetada kliendi aadressil koheselt ebaõigete faktiväidete avaldamine ja edastada kliendile sellekohane kinnitus 20 päeva jooksul käesoleva nõudekirja kättesaamisest alates (näiteks stiilis: „Kinnitan, et lõpetan Teie aadressil ebaõigete faktiväidete avaldamise. Lugupidamisega, Anne Seimar);

40.3. avaldada 20 päeva jooksul käesoleva nõudeavalduse kättesaamisest alates millimalli.blogspot.com veebilehel Teie poolt kliendi aadressil esitatud ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkav järgmise sisuga blogipostitus: „Olen avaldanud millimalli.blogspot.com leheküljel Reet Heldja aadressil erinevaid ebaõigeid ja au teotavaid väiteid. Lükkan need väited käesolevaga ümber ning vabandan tema ees selliste väidete avaldamise eest. Lugupidamisega, Anne Seimar,“;

40.4. eemaldada 20 päeva jooksul käesoleva nõudekirja kättesaamisest Teie poolt blogis kliendi aadressil avaldatud kõik ebaõigeid väiteid sisaldavad postitused.

41. Allakirjutanu osundab konkreetsuse huvides, et käesolevale nõudekirjale vastamata jätmisel või teatades ülal esitatud ettepanekute täitmise keeldumisest, eeldame et nõustute koheselt osalema siin esitatud nõuete kohtulikule tunnustamisele ja täitmissunnile suunatud hagimenetluses, milles klient ei jäta Teie vastu esitamata ka muid võimalikke nõudeid.

42. Hagimenetluses vaidluse kaotamisel tuleb Teil arvestada tuhandetesse eurodesse ulatuvate hüvitus- ja menetluskulude kandmisega. See kõik tähendaks Teile aga asjatut lisakulutust ning ajakaotust, mida kõike on võimalik vältida käesolevas ettepanekus esitatud pakkumistele Teiepoolse nõustumuse andmisega. Juhul, kui Te peaksite otsustama kliendi nõudekirja ignoreerida (mis esitatakse Teie vastu käesoleva ettepaneku ignoreerimisel või sellest keeldumisel), võib kohus TsMS § 407 lg 1 järgi hagi tagaseljaotsusega rahuldada.

43. Viimaseid osundusi palub allakirjutanu käsitleda kui objektiivset protsessuaalset indikatsiooni.

44. Klient on nõus sõlmima sama tähtaja jooksul ka kohtuvälise kompromissi. Klient ootab Teilt esmase konkreetse kompromissettepaneku tegemist.

45. Kompromissi sõlmimine on kasulik Teile endale. M. Korolevi juhtumi pinnalt teame, et kui laimajad jätsid nõudekirjades välja toodud summad tasumata ning klient pöördus enda nõuete maksmapanekuks kohtusse, siis kohus rahuldas kliendi nõuded ning mõistis laimajatelt välja kahjuhüvitised. Sellega seonduvalt jäid laimajate kanda ka täiendavad kohtukulud, mis paljudel juhtudel ületasid esialgset kahjuhüvitise summat. Seega kandsid kohtusse kaevatud laimajad ve

46. Kõigis sel suuremat kahju, kui nad oleksid kandnud kohese nõude rahuldamise järgselt.

Lisa: advokaadivolikiri.


Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Robert Sarv