Postitused

Kuvatud on kuupäeva november 20, 2014 postitused

Lapsevanemad, teadke ja kasutage oma õigusi

Audru vallas ei ole kõigil lastel tagatud võimalus käia teeninduspiirkonna järgses valla lasteaias. Mitmed lapsevanemad on kurtnud, et kohtade puudumise tõttu on soovitatud neil viia laps kas Aruvälja või Jõõpre lasteaeda mis aga ei jää nende elukoha teeninduspiirkonda. Koolieelse lasteasutuse seadus § 10 lg 1 sätestab siin :   Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Audru valla lasteaedade teeninduspiirkonnad on kinnitatud siin Kopeerin;    Kinnitada valla munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnad alljärgnevalt:   1) Aruvälja Lasteaed Algkool  - Aruvälja, Ahaste, Kärbu, Põhara, Soeva ja Kihlepa küla;   2) Audru Lasteaed  - Audru alevik, Lemmetsa, Liiva, Papsaare, Valgeranna ja Põldeotsa küla;   3) Jõõpre Kool  - Jõõpre, Ridalepa, Malda, Oara ja Saari küla;   4)