26.02.16

Maa-amet edastas Audru vallale märgukirja - suurärastajate maade sihtotstarbed tuleb viia õigusaktidega kooskõlla


21.01.2016 postitasin teema "Audru vald optimeerib suurärastajate maamaksu, määrates nende äritegevuses kasutatavatele maadele üldmaa sihtotstarbe."   siin  kus  tõin välja mõningad suurärastajate katastriüksused milledele määras vald  maamaksu  vähendamise eesmärgil  koos ärimaa sihtotstarbega ka üldmaa sihtotstarbe.   Nüüdseks on Maa-amet sellele oma seisukoha andnud ja edastanud Audru vallale märgukirja, katastriüksuste sihtotstarvete kooskõlla viimiseks õigusaktidega. Nagu kirjast selgub on Maa amet juba 2008 aastal teinud Audru vallale vastava kirja aga Audru vald sellele ei reageerinud.
Eks selle eest ole ka maiust saadud, et ligi 10aastat seda lubati.

Maa-ameti kiri Audru vallale siin