20.1.18

Kukekarja kambakas !

Kes nii ütles? 
Või oli see kanakarja kambakas, igal juhul kambakas. Kellel ei meeldiks kambakat teha, no eriti veel siis kui ise sellest kasu saab.😝Haaaa..... haaa.. haaa... 

Väljavõte Põllumajandusministeeriumi kirjast  kus käsitletakse Jaanus Põldmaa, (Audru volikogu esimees, Põhara Agro omanik) tõstatatud probleemi seoses riigimaade ajutise kasutamisega. 
Teie kirjas on väidetud, et 2007. aastal oli riigimaade ajutise kasutuse lepingute sõlmimise luba valdadel ning 2011. aastal muudetud korra kohaselt saab lepinguid sõlmida üksnes maavalitsus. 2012. aastal said 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise lepingud läbi ning senine kasutaja ei saanud uut lepingut maavalitsusega sõlmida, kuna selle maa ajutise kasutamise õiguse sai teine isik. 
Teie arvates on mõistlik anda maa ajutise kasutusse andmise otsustamise õigus valdadele või peaksid maavalitsused enne maa ajutise kasutamise lepingu sõlmimist kooskõlastama selle eelnevalt maa asukohajärgse kohaliku omavalitsusega.
Probleemi kohta selguse saamiseks ja tõstatatud küsimusele võimalikult põhjaliku vastuse andmiseks palus Põllumajandusministeerium e-kirjaga hr J. Põldmaalt (jaanus.p@audru.ee) riigimaa ajutise kasutamise lepingu, mille tähtaeg lõppes kirjas väidetu kohaselt 2012. aastal, koopiat. Kõnealuse lepingu koopiat meile ei saadetud.
Põllumajandusministeerium annab asja kohta olemasoleva informatsiooni põhjal järgmised selgitused.
Riigimaa ajutiseks kasutamiseks andmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. a määrus nr 169 ““Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord” (edaspidi määrus).
Määruse § 6 lõike 2 kohaselt sõlmitakse maa ajutise kasutamise leping kuni kaheks aastaks arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2014. a
Lähtudes sellest väidame, et 2007. aastal sõlmitud maa ajutise kasutamise leping sai  lõppeda mitte hiljem kui 2009 aastal, mitte 2012 aastal.
Kogu kiri (siin

No nii  - huvitav, huvitav!!

Kuidas sai Audru vald 2007 aastal seadust rikkudes sõlmida Jaanus Põldmaaga (Põharo Agro OÜ)  lepingu (2007-2012)rohkemaks kui kaheks aastaks? 
Kas sellepärast Põldmaa ministeeriumile  lepingu koopiat ei saatnudki? 
Et kas siis mitu  aastat kasutas Jaanus Põldmaa, Põharo Agro omanik, maad ilma õigusliku aluseta ja võttis kenasti ka toetusraha või? 
Siis jäi kogemata ilma, sest magas tähtaja maha - ja kohe jama majas. 
Muidugi oleks lahedam olnud  kui mitte maavalitsus, vaid ausad sõbrad kohalikust omavalitsusest oleks maid jaganud ja kohe jälle hulgaks aastaks. 
Kogu dokument siin

Aga tõeline eesti mees ei heida meelt vaid tegutseb ja teab täpselt mida tuleb enda ja kogu eesti rahva huvides ette võtta!

Jälle kaks väljavõtet ühest kirjast Terviktekst siin

Õnnestus - ja maa lähebki Põharo Agro OÜ (volikogu esimees J. Põldmaa) kasutusse

Väljavõte lepingust 
EI KOMMENTAARI!
Seaduses sätestatud korras on õigus ajutises kasutuses olnud maad ära osta.
Ja nii lihtne see ongi.
Allpool väljavõtted maavanema korraldustest millega võõrandati riigimaad Jaanus Põldmaa OÜ-le Põharo Agro.Kes tahtis sai aru, kes ei tahtnud sai ka aru.