08.04.18

Ei mingit arvestamist kehtestatud kordadega!

Toon allpool Audru valla (osavalla) 2017a II poolaasta raamatupidamiskonto 452100(tegevustoetused vabaühendustele) väljavõtte.
Audru valla õigusakt, mille alusel vabaühendustele toetusi tohib maksta on siin "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord"
Et sa aga ei viitsi seda lugeda siis ........
kaks olulist §
§ 2 p 1 - vabaühendus on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik
§ 5 lg 1 p 1 - toetuse taotleja peab olema vabaühendus, kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald.

Seega, toetust saavad taotleda ainult need vabaühendused(MTÜ) kes asuvad ja tegutsevad  Audru vallas.

Kas vallajuhid, eesotsas vallavanem Siim Suursillaga, lähtusid kehtestatud korrast toetuste maksmisel?

Siin need 7 ei ole vabaühendused vaid äriühingud:
-Põhara Veis OÜ - Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa perele kuuluv äriühing.
-Digistep OÜ
-Siidivennad OÜ
-Kinhor OÜ
-Tirri Guidar OÜ
-Pärnu Reisibüroo OÜ
-Sportservice OÜ

Ja need 5 MTÜ-d ei asu ega tegutse Audru vallas.
Pärnu Vibuklubi Meelis -Tammiste tee 6a Pärnu
Pärnumaa Spordiliit - Akadeemia 2, Pärnu,
Pärnumaa Jahimeeste Liit - Suur-Kuke 5 Pärnu
Pärnu Võrkpalliklubi - Riia mnt. 129, Pärnu
Pärnu Kalevi jalgrattaklubi - Ringi tn 14a Pärnu linn