Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 8, 2018 postitused

Ei mingit arvestamist kehtestatud kordadega!

Kujutis
Toon allpool Audru valla (osavalla) 2017a II poolaasta raamatupidamiskonto 452100(tegevustoetused vabaühendustele) väljavõtte. Audru valla õigusakt, mille alusel vabaühendustele toetusi tohib maksta on siin  "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord" Et sa aga ei viitsi seda lugeda siis ........ kaks olulist § § 2 p 1 - vabaühendus on mittetulundusühing , sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik § 5 lg 1 p 1 -  toetuse taotleja peab olema  vabaühendus , kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald. Seega, toetust saavad taotleda ainult need vabaühendused(MTÜ) kes asuvad ja tegutsevad  Audru vallas. Kas vallajuhid, eesotsas vallavanem Siim Suursillaga, lähtusid kehtestatud korrast toetuste maksmisel? Siin need 7 ei ole vabaühendused vaid äriühingud: - Põhara Veis OÜ - Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa perele kuuluv äriühing . -Digistep OÜ -Siidivennad OÜ -Kinhor OÜ -Tirri Guidar OÜ -Pärnu Reisibüroo OÜ -Sportservice OÜ