Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 4, 2012 postitused

Vallavalitsuse liikme vabastamine on volikogu ainupädevuses.

03.11.2008 võttis Vahur Kobolt poolt juhitud  Audru Vallavolikogu vastu otsuse  ( "Vallavanema ja vallavalitsuse tagasiastumine.Vallavanema kohusetäitja määramine“   siin ) millest  nähtub, et vallavanem Rein Talisoo avalduse alusel    otsustati: 1.  lugeda vallavanem Rein Talisoo tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 03.11.2008 a 2.  lugeda Audru Vallavalitsus tagasiastunuks alates 03.11.2008 4.  määrata vallavanema ülesandeid täitma, kuni uue vallavanema valimiseni, vallavalitsuse liikme Siim Suursild. 22.09.2011 võttis Siim Suursild poolt juhitud Audru Vallavolikogu vastu otsuse (Vallavanema tagasiastumine siin ) mille kohaselt vabastatakse ametist vallavanem Margus Joonas tema 07.09.2011 avalduse alusel. Vallavalitsust tagasiastunuks ei loetud ja vallavanema ülesannete kohusetäitjat ei määratud.  Samas situatsioonis, kaks erinevat käitumist  -Kas on õiguspärane, et vallavanema ülesannete täitja määras volikogu (kes on vallavanema tööandja) kuni

Pole lepinguid, pole korda, pole................

Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks. Millist avalikku teenust  MTÜ- d valla  elanikkonnale osutavad, ei ole selge. Selleks, et vald saaks MTÜ-dele delegeerida avaliku teenuse osutamise õiguse on vaja paika panna  vastav kord,  millist avaliku teenuse osutamist  delegeeritakse, mis tingimustel, kuidas toimub tasustamine, millised on avaliku teenuse osutaja kohustused, vastutus, õigused jne jne. Kõigile kodanikuühendustele tuleb  tagada võrdsed võimalised  konkurentsis osalemiseks, et selguks parim teenuse pakkuja, mitte kaasata ainult volikogu liikmetele kuuluvaid MTÜ sid. Audrus ei ole ühegi MTÜ ga sõlmitud halduslepingut ja paika pandud tingimusi.  Raha külvatakse lennukilt. Ei maksa jälle millimallit materdama hakata,  nii see lihtsalt on ja  sõnumitoojat pole vaja ära süüa. MTÜ-d  muretsevad isegi, et juriidiline pool venib nagu vallavanema jutt  kes ei suuda seada omale jõupäraseid üle