Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 7, 2010 postitused

Vallavanema tööandja on volikogu aga ikka tahaks ju ise ...........

Kas teadsid, et Valla/linnavalitsuse liikmetele ja vallavanemale ametipalga, lisatasude, puhkusetasude ja hüvitiste määramise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu vastavuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) kehtestatud volikogu otsustuspädevusele ning vastavalt ATS-ile. Seda otsustusõigust edasi delegeerida (nt vallavalitsusele) ei saa. Audru vallas on vallavanem aga ise võtnud omale puhkusehüvitist just nii nagu tahtis. Ei ole pidanud vajalikuks volikogu nii tühise asja pärast tülitada. Puhkusehüvitise määramisel oleks olnud vaja volikogu otsust (paberil). Vaata minu teabenõuet ja vastust - „volikogu liikmed teadsid, et vallavanem natuke kõrvale paneb ....." Teabenõue siin Teabenõue (ebaseaduslikult väljamakstud puhkuse rahade kohta).pdf - Google Docs (hoia ctrl all ja plõksa sinisega tekstil) Teabenõude tekst lühidalt selline 2008 ja 2009 aastal maksti vallavanemale (ja ametnikele) puhkusetoetust. Vallavanem väitis volikogu liikme arupärimisele vastates, et