30.1.19

Pärnu linna huviks on anda linnakodanikele jõeäärset maad kasutusse selleks, et nad seda ise ei võtaks.


Peale eelmistes postitustes mainitute  on veel linnavalitsus andnud otsustuskorras kasutusse Pärnu jõeäärset maad, paadisildade paigaldamiseks,  järgmistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele:
Aare Parts
Pilli Majad OÜ
IDline OÜ

Kõigil juhtudel on õigusliku alusena viidatud Pärnu linnavolikogu määruse  “Linnavara valitsemise kord”  §-le  17 lg 1 p 4  mille kohaselt võib otsustuskorras linnavara (sh maad) anda  kasutusse lähtudes linna huvidest.  Mis on linna huvi, anda teatud isikutele, otsustuskorras kasutusse jõeäärset maad, paadisilla paigaldamiseks?

23.01.2019 kirjaga  soovin selgitusi - milles seisneb linna huvi?
30.01.2019 vastuskirjaga nr 379-3 teatab  linnavalitsuse juhtivspetsialist Karmo Näkk järgmist (teen väljavõtte) :

Miks ka mitte.
Tahad midagi linnalt - mine võta ise - aga ära küsi ja linnal tekib kohe huvi seda sulle ise, otsustuskorras anda.

Asi ei ole ju selles, et inimesed ei tohiks paadisildade paigaldamiseks võimalust saada vaid selles kuidas linnavalitsus seda teeb, põhjendab  ja vormistab.

Kui tahad teada kuidas tegelikult Valgeranda vale ja valskuse sümbol  "Armastuse ausammas" püstitati või kuidas abilinnapea oma kruntide juurde viiva  ebaseadusliku asfaldkattega tee rajas, tule siia tagasi.