12.10.14

Vallavanem sõlmis endise vallasekretäriga dokumentide korrastamise ja üleandmise lepingu kuigi too oli asjaajamise juba väidetavalt enne lahkumist suuliselt üle andnud !!


Mul on ka  häämeel,  et Siim Suursild   end oma kõrgel kohal  hästi tunneb, seal päikest, kuud,  ennast ja oma valetamisoskust imetleb  ja seadusi millekski ei pea.
Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem maksis  lahkuvale vallasekretärile pr A. Aitajal  vaikimistasu  - e  tasu erakordse teenistusalase saavutuse eest.  

Aga see ei olnud veel kõik!
Lahkuval ametnikul on kohustus vastavalt   asjaajamiskorra ühtsed alused  § 48 lg 1 (lühend   AÜA  siin  ) anda asjaajamine,  dokumentatsioon  üle hiljemalt  enne ametist lahkumist. Samuti sätestab sellise kohustuse Avaliku teenistuse seadus § 56 .

 Seega pidi Pr Aitaja andma asjaajamise, dokumendid  üle hiljemalt töölt lahkumise päevaks so  30.05.2014.

Edastan valda 29.09.2014  teabenõude ( dok registris avalikustatud) ja palun  saata dokument (üleandmise akt vm ) millega vormistati  dokumentatsiooni, asjaajamise üleandmine, seoses (endise ) vallasekretäri pr Aino Aitaja  lahkumisega. 

Vastus  tuleb   06.10.2014 nr 21.3-10/2529-1 (loe dok registrist)  teatatakse , et  mingit dokumenti asjaajamise ja dokumentide üleandmise  kohta vormistatud ei ole, et   Audru vallal  puudub ka  seaduses ettenähtud asjaajamise kord, ja et vallasekretär Aino Aitaja andis dokumendid üle SUULISELT !!!

Haa--- haaa ...... . haaaa.....!!!!

 Läheb huvitavamaks.

30.05.2014 (reede)  vabastas Siim Suursild käskkirjaga ametist vallasekretär Aino Aitaja  kes olevat asjaajamise ja dokumendid üle andnud enne lahkumist SUULISELT.
01.06.2014 (pühapäev, tubli poiss) sõlmib Siim Suursild,   nüüd juba eraisik Aino Aitajaga aga töövõtulepingu. (Leping 01.06.2014 nr 21.1-1.1/10  siin  või    siin )  
 
Mis siis endine vallasekretär, kes oma asjaajamise ja dokumentatsiooni kenasti enne lahkumist SUULISELT  üle andis, töövõtulepingu alusel vallas tegema hakkab.

Ülla , ülla........  
Dokumentatsiooni korrastama ja üle andma!!!

Kopeerin  01.06.2014 Siim Suursilla ja Aino Aitaja vahel  sõlmitud lepingust (juhuks kui  see on juba kõrvaldatud)

TÖÖVÕTULEPING

Audrus, 01.06.2014 .a.
Käesoleva lepingu on sõlminud Audru Vallavalitsus, registrikood 75014296, Pärna allee 7 Audru alevik, edaspidi nimetatud Tellija, keda esindab vallavanem Siim Suursild isikus ühelt poolt ja AINO AITAJA, ik 44907214211, elukoht XXXXXXXXX, edaspidi nimetatud Töövõtja teiselt poolt
1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras tegema
alljärgnevad tööd:
Seoses Audru Vallavalitsuse ametikohalt lahkumisega dokumentatsiooni üle andmine ja selle
üleandmiseks korrastamine.
2. Töövõtja kohustub täitma tööülesanded vastavalt Tellija esitatud nõudmistele ja tegema
tööd isiklikult omal riisikol.
3. Töövõtja teostab lepingujärgsed tööd alates 01.06.2014 – 30.06.2014.a.
4. Tellija kohustub Töövõtjale tasuma teostatud tööde eest pärast tööde vastuvõtmist brutona
612,00 (kuussada kaksteist) eurot.
Ah et pr Aino Aitaja  korrastas ja andis  nüüd eraisikuna, (612 euri eest ) üle  kord juba vallasekretärina  suuliselt üleantud dokumente (midagi tobedamat annab ju välja mõelda).
Kas seekord suuliselt või kirjalikult ? ......aga oluline, et raha eest?
 
Lepingu sõlmis vallavanem S. Suursild pädevust ületades, vallavalitsuse istungite protokollidest ei nähtu, et sellise lepingu sõlmimist oleks vallavalitsus üldse arutanudki. 
Millimalli tahaks ka dokumente üle anda. Äkki vallavanem Suursild nikerdab mõni pühapäev millimalliga ka mingi fiktiivse lepingu.  
 
Lihtlabane valla raha väljakantimine. 
 
 Halloo......Projektijuht, rahvakunstnik, Suursild. 
Fiktiivsete lepingute alusel  valla raha kantimine on  seda kohutavam, et üks osa vallaelanikke käib mööda Maxse ja Sääste ostmas lastele  "lihakonserve" kus 90% udarad ja nahk  ja mille kohta tuleb kontrollimisel teade " Teie väljaheites ussimune ei leidu".  
 
Aga see ei ole veel kõik, tule tagasi kui tahad teada kuidas dokumente võltsides osa  ühinemisrahast 
lisatasude nime all vallaametnike ja töötajate kukrusse kadus  ......ja veel palju muud.