13.04.10

Ei ole musta ilma valgeta, halba ilma heata, põrgut ilma taevata.

Tohutu hulk mõtteid sumisevad korraga peas ja neist oleks vaja vabaneda. Et siis kirjutama.
8 aprill 2010 volikogu istung. Ajakirjanikud platsis - tõde ja õigust kuulutama. Oleks teadnud oleks soengu pähe teinud, ennast korralikumalt tuuninud. Kui "parim enne" möödas, siis aitab ainult ilukirurgia – ajuilukirurgia tahaks nii mõnigi öelda.
Pildistamine olevat hinge äravõtmine, nii arvavad mõned looduserahvad.

Vallajuhid on õnnetud, millimalli olevat valla maine alla viinud. Nüüd peavad ajakirjanikud seda aitama upitada. Millimallil hea, temal polegi mainet - ei saa kaotada midagi mida pole kunagi olnud. Volikogu esimehe ähvardused „kas sa oma lähedaste pärast ei karda“ on ka mõttetud. Ei karda – ütlesin ju seda tookord telefonis. Ükskord hakkab jää sulama ka Audru vallavolikogus.Võib-olla 4 aasta pärast teevad ilma uued tublid noored mehed, kes ka seadustest midagi teavad ja peavad.
Iga asi tuleb omal ajal või veidike hiljem. Ei ole musta ilma valgeta, halba ilma heata, põrgut ilma taevata. Kulund näide, kuid arvatavasti ei leidu ühtki, kes usuks tõsimeeli, nagu jäänuks Vene revolutsioon ilma Marxi ja Leninita ära.

Vallavanem Joonas ja volikogu aseesimees Sutt põrutavad volikogu istungil rusikaga lauale, kui tahavad. Kõik on vait ja ehmunud. On ka põhjust karta kui su tööandja on vallavanem, koolidirektor. Teed suu lahti, juhtub sinuga samuti nagu hooldekodu juhatajaga, kes arvas ka, et vanuritel peaks minimaalsedki elamistingimused olema. Arvamine ja selle avaldamine, ei kuulu asja juude.

Aga mida teha kui kaks volikogu liiget on allumatud, häbitud, matsid - nagu mustus sõrmede küljes, lahti ei saa ja pühkida pole ka kuhugi.
Sõidaks üle, eitaks kõike, aga ....... see paganama millimalli blogi. Mis sest, et seda „soppa“ loeb ainult paarsada inimest päevas .................ka see ei ole meeldiv.

„Kuidas saada lahti“ see on küsimus mida enam ei häbeneta küsida sõprade ringis. Kõik kapid läbi otsitud - luukeresid ei leia.
Kus on luukered? Hallooo,........... luukered .......... !!!

Millimalli õpetab.
Simmu võtab suure valge paberilehe. Kirjutab sinna kõigi volikogu liikmete nimed ja siis tõmbab millimalli nime lihtsalt maha. Ja nii lihtne see ongi. Kõik rasked asjad on tegelikult kõige lihtsamad.

Ja muudkui kirjutavad hullud arupärimisi, varsti tuleb palgata vastaja.
Arupärimisi, mis põhimõtteliselt jäävad vastuseta. Demagoogia on briljantne. Vastatakse küll, aga mitte küsimustele - bullshit vastus.
Tundub, et neile meeldib kirjutada aga meile meeldib enda ja valijate küsimustele vastuseid saada. Nii et ..... Let´s Go

Eelarve kohta esitatud arupärimistele pole ühtegi sisulist vastust saanud. Küsimused hääletati lihtsalt päevakorrast välja. Kuu aega hiljem aga saadeti vastus, et eelarve on juba vastu võetud ja teie küsimustel, pole enam mõtet. vastus

Miks protokollid ei kajasta volikogu istungil toimunut? Palju arupärimisi, telefonikõned ja protestid – ei midagi. Lõpuks paiskab sekretär tõe (ette aimatava) “ volikogu esimees hr Suursild keelas protokollida kõik millimalli ja proua Inda küsimused, sõnavõtud, mis võiks kompromiteerida teda või volikogu“. siin (vastus saamata)

Küsimused seoses korruptsiooniga. kiri (kuup kirjal ekslikult vale, õige 12.03.2010 nagu ) vastus ( tore, et sain vastusest teada, et korruptsiooniseadus räägib mõistetest korruptsiooniseaduse tähenduses, mitte näiteks loomakaitseseaduse tähenduses!!!!)

Lõputu vaidlus, et eelnõudele tuleb lisada lisamaterjalid. Kui soovitakse tunnistada kehtetuks mõni varasemate aastate otsus, peavad volikogu liikmed nägema ka seda otsust. Millimalli ei nõustu pimesi tunnistama kehtetuks midagi, mida näinud ei ole.
Näide
Eelmise istungil päevakorrapunkt " Audru Vallavolikogu 13. juuni 2002 otsuse nr 238 kehtetuks tunnistamine". Mitte keegi ei tahtnud näha otsust, mis kehtetuks tunnistati - käed püsti ja „poolt“ .

Jälle arupärimine, miks ei lisata otsuseid, mida tahetakse kehtetuks tunnistada.
Arupärimise vastusest
Vastavalt avatud menetluse ja planeerimise põhimõtetele on võimalus kõigil tutvuda detailplaneeringute materjalidega ja volikogu otsustega Vallavalitsuse kantseleis.
Ettepanek panna otsus, mida kehtetuks tunnistatakse, eelnõu dokumentide juurde veebilehel ei ole tehniliselt võimatu ning on edaspidi teostatav“

Vastaja erilise tarkusega ei hiilga.
Pea iga vastus algab „ vastavalt avatud menetluse ja planeerimise põhimõtetele............ „

Volikogu liige ei pea mööda kantseleid hakkama materjale kokku otsima vaid need peavad olema lisatud, nii ütleb seadus.

Aga see, „avatud menetluse....“ - paraku jagab vastaja sellest umbes sama palju nagu muustki - see tähendab, ei suurt midagi.

Tuleks koolitusele minna. Raha eelarves vallaametnike koolituseks piisavalt. Siis ehk saab ka selgeks mis tähendab sõna „Lisa“, ja et see lisa peab ka lisatud olema.

Tihti räägib vallavanem arupärimistele vastates endast „meie“ vormis, huvitav kas ta „teietab„ ka ennast.

Veel mõni vallavanema „pärl“
Vallavanema vastusest (25.02.2010 nr 21.3-10/314-1)

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et vallavalitsus ja vallavolikogu on eraldiseisvad asutused“

Ah et siis volikogu on vallavanem Joonase arvates asutus. Miks ka mitte!!!!

Halloo ..........

Ja millimalli tobuke arvas, et volikogu on juhtimisorgan.

veel samast vallavanema vastusest
„10.02.2010 kirjas viitasite korduvalt pr Inda Orissaarele. Meile teadaolevalt ei ole Teil
seaduslikku alust pr Inda Orissaare esindamiseks.“


Ah et siis viitamine = esindamine?
Kaks täieti erinevat mõistet.

Vallavanem viitab pidevalt oma kirjades kõigile (ka minule), kuni presidendini välja, huvitav mis õigusega ta neid esindab– kus on seaduslik alus (minu) esindamiseks, ah.

Et see kõik Audru vallavalitsuses nii nutune on

või hoopis naerune http://www.youtube.com/watch?v=N80hxxX-A8o

Võib-olla vallavanem ise arupärimistele ei vastagi - tuleks ikka üle vaadata kuhu oma käe alla paned, et mitte totuks jääda „kulla vastaja kasuta aju, mis sa tast muidu kaasas kannad“.

Kui sa tahad teada, kuidas proua Inda ja millimalli volikogu istungit pidevalt segavad, oma totakaid küsimusi esitavad, siis tule homme tagasi.