11.01.11

Kuritegelik organisatsioon

Tahes tahtmata hakkab rahvas ükskord mõistma, et on oma rinnal ussi soojendanud - või ei hakka (mul ka siis kama2).

Kuritegelik organisatsioon tegutseb kartmatult, aina uued skeemid ja aina ahnemad.

Aga suure ja sõbraliku kuritegeliku perekonna siseelu ei ole enam nii harmooniline, keegi saab rohkem .... või hakkab kellegi südametunnistus märku andma.

Salakoosolekute põhiteemad, millimalli klatsimine, uute skeemide nuputamine kust saada raha oma projektidele, hakkab ka perekonna liikmetes küsimusi tekitama. Püha perekonna liikmed kurdavad, et on kui orjastatud talupojad kupja kepi alla, räägitakse isegi allkirjade andmise kohustusest, vaikimisvanne (verevanne !! hi hi hiii.)

Kuritegeliku organisatsiooni ja kohapoiste suurim hirm ei olevat niivõrd võimu kaotamine, (ahnitsetud juba mitmele põlvkonnale) kuivõrd hirm, äkki millimalli pääseb kunagi dokumentide ligi.

Selles on neil õigus.

Valimiste eel roomake, lubage päikest ja kuud, taevast ja tähti, sest tõesti, tõesti ütlen ma teile, kui see peaks juhtuma, olete põrmud, koos oma ristiisaga.

Aga kuritegelikul organisatsioonil olevat igaks juhuks valmis ka plaan "B", mis salakoosolekul järgmiselt paika pandud.

"Võtame pensionäridelt praegu maamaksusoodustuse ära. Vassime, ärritame pensionärid ülesse kui mesilased, las sumisevad ja süüdistavad maamaksusoodustuse kaotamises millimallit. Järgmiste valimiste eel anname pensionäridele maamaksusoodustuse tagasi, ettekäändega, nüüd läheb vallal paremini, Pensionäride hääled ja tänusõnad kindlustatud ("oma tuleviku nimel" jälle võimul ja krabamas).
(väga nutikad aga - jõhkralt alatud )

Aga kuniks on võimalik pirukat koos õgida, seni õgitakse.

Nüüd siis lüüakse hingekella Audru Keskkoolile. Simmu helesinine unistus, peab saama teoks, selle nimel tuterdab ta ringi kui duratsselli jänes, ei häbeneta kiidelda, et koos maavalitsuse sõpradega, kes söövat peost, viiakse ühine eesmärk täide, levitades vallakodanikele desinformatsiooni.

Kohutav kuluartikkel, Audru Keskkool, tulevat kaotada.
Vihavaenu õhutamine. Direktor ei olevat tasemel (huvitav, valla kõige haritum kodanik, mitmekordne kõrgharidus) ega saa juhtimisega hakkama, õpetajad ka ei olevat tasemel, koolis puudub distsipliin, lapsed ja lapsevanemad kaebavad, õpetajate omavahelised tülid ja lapsed klobivad üksteist, õpilaste arv pidevalt langeb ja keegi ei taha Audru keskkoolis õppida. Audrul Keskkool - mõttetu raha raiskamine ja täiesti perspektiivitu.
(õudne, milline kool - kas kuritegeliku organisatsiooni väike kuritegelik rakuke).

Antakse hinnanguid mis ei põhine mitte millelegi. Arusaamatusi on igas koolis ja Tootsid olid juba Lutsu aeg, miks keegi tahab arvata, et Suti aeg "pahad poisid" kuhugi kaovad. Kas see kõik annaks põhjust kooli kaotamiseks, võibolla tuleks kivi hoopis omavalitsuse kapsaaeda visata.

Et näiliselt toetuda millelegi, pani võimuliit revisjonikomisjonile ülesande "Audru valla eelarve kasutamise efektiivsuse tõstmise eesmärgil analüüsida eelarve suurima kuluosa haridusele minevate kulude põhjendatust Audru Keskkoolis." (sõnastus tööplaanist)

Hallo, halloo.....Simmu .......tule tervise juurde, ära mõtle välja- keda petad. Muruneitsil ei ole kontrollist ega dokumentatsioonist halli aimugi, eeldavalt on sul endal tekst revisjonikomisjoni tarvis juba valmis treitud.

Kogu 2010 aasta jooksul suutis revisjonikomisjon kontrollida ainult 4 volikogu otsust ja nagu selgus, mitte sisuliselt, vaid õigekirja. Selle tulemusel üllitati 7 rida midagi, (kõik OK) millele revisjonikomisjoni esimees ise ei osanud nime anda - kontrollakt ei olevat, aruanne ei olevat, otsus ei olevat - keegi ei tea mis see oli ja kuhu see üllitis hiljem jäljetult kadus. Valla koduleheküljelt ja dokumendiregistrist pole üllitist õnnestunud leida, eks ta läks õigesse kohta "Recycle Bin".

Kui Audru Keskkoolist lahti saadud tuleb mängu ettur, volikogu aseesimees, Mati Sutt (Jõõpre kooli ja lasteaia direktor), mees nagu orkester, kes ka dirigeerimise üle võtab.

Kuna ei suudeta täita vallale pandud kohustust, tagada vajalik hulk lasteaiakohti, siis tahetakse kooli kaotamisega, lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Uus lasteaed saab ruumid ja raha Audru keskkooli elu hinnaga.

Aastaid ei ole vallas peetud valuliseks ega oluliseks probleemi, et ei jätku lasteaia kohti. Vallajuhid ja volikogu naksitrallid arvasid, et kui kohti pole siis pole midagi teha.

Möödunud aastal tekkis vaidlus volikogu esimehega kes arvas, et vald ei pea kõigile lastele võimaldama lateaia kohti, vaid seda tehakse võimaluse piires. Millimalli tõestas,et asjad ei käi nii ja tutvustas Simmule seadust.

Koolieelse lasteasutuse seadusega (§ 10 lg 1)pannakse kohalikule omavalitsusele üldine kohustus tagada kõigile oma haldusterritooriumil elavatele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Seadus ei anna võimalust omavalitsusel keerutada ja ütleb üheselt, omavalitsus "peab võimaldama" ......

Mitmete aastate jooksul on aga lastud kesta olukorral, et seadust ei täideta, järelevalve selle üle puudub ning lapsi ja nende vanemaid koheldakse igas omavalitsuses erinevalt.

Audru kohalikul omavalitsusel ei olnud puudu võimalustest vaid tahtmises, nii oli mugav, samuti hoiti selle arvelt kokku raha, kodus kohta ootavale emale ju ei makstud midagi.
Mingeid alternatiive, mis seaduses ette nähtud ja lubatud, Audru vallas ei rakendatud, hoidku jumal selle eest, et lapsevanem oma õigustest teada ei saaks.

Audru Vallavolikogu ei olnud alternatiivide tarvis isegi mitte ühtegi vastavat "korda" vastu võtnud, teistes omavalitsustes ammu kõik toimis.

Lõpuks hakkas ka Audru kohalik omavalitsus liigutama. Jõuti selgusele, et kohalik omavalitsus ikka "peab" mitte "võib".

Nüüd ohverdatakse lasteaia tarvis Audru Keskkool(hiljem süüdi jälle millimalli, miks jauras,et kõik lapsed peavad lasteaia koha saama).

Aga valla keskuses seisab pooltühjalt suur kahekorruseline maja, (ambulatooriumi maja) kus kaks aastat tagasi, enne Papsaare lasteaia avamist, väga edukalt lasteaed tegutses. Veel vana aasta novembris, lubas sotsiaal- ja haridusnõunik Tarre, et 2011a märtsiks on seal ruumid laste vastuvõtuks valmis. Aga nüüd........

Nüüd on ambulatooriumi majaga (millel Audru südames ka lahmakas maad) uued plaanid ja lastega ei ole see seotud, kuuldavasti on majal ka kosilased.

Kui hoolid oma koolist, ütle avalikult selgelt ja julgelt oma arvamus välja.
Kas Audru vallal, kui maakonna kõige suuremal omavalitsusel on keskkooli vaja või piisab põhikoolist. Ära nõustu ainult tänasele ja oma äriprojektidele mõtlevate kasuahnete vallajuhtidega. Volikogust abi loota pole. Naksitrallid ja jooksupoisid hääletavad igal ajal ja igas asendis nii, nagu neid kästakse, nagu salakoosolekul pähe löödi - Simmu helesinine unistus, Audru Keskkooli kadumisest, peab saama teoks.Seekord sellised lood.
Homme vaatame kuidas "jumala abiga", kõiki seadusi eirates ja tõde peites, Audru vallale kuuluvale viimasele vabale maalapile Valgerannas, lastelaagri sildi alla, vallajuhtide äriplaan püsti pandi.