Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 23, 2019 postitused

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

Kujutis
14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale. Ega ma kade pole aga ...... Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamis t seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele.  Aga ei vasta!!!! Väljavõte linnapea käskkirjast. Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi  §6 lõikele 5,  põhjenduseks toodud - 2018a töö eest .  Palgajuhend  § 5 lg 6  aga töö eest   preemia maksmist ette ei näe   ( töö eest makstakse igakuiselt siiski palka). Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest ( siin ). Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu.  Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele ko