23.02.19

Pärnu linnapea rikkus preemia määramisega õigusnorme

14 detsember 2018 on linnapea Romek Kosenkranius käskkirjaga nr 4.2-1/10071 määranud  preemiat 175-le Pärnu linna teenistujale.
Ega ma kade pole aga ......

Kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasus tähendab nii põhiseadusest kui ka kohaliku omavalitsuse enda õigusaktidest kinnipidamist seega ametniku tegevus peab vastama põhiseadusele ning muudele seadustele ja õigusaktidele. 

Aga ei vasta!!!!

Väljavõte linnapea käskkirjast.Käskkirjas on viidatud preemia maksmise õigusliku alusena Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §6 lõikele 5, põhjenduseks toodud - 2018a töö eest

Palgajuhend § 5 lg 6 aga töö eest preemia maksmist ette ei näe (töö eest makstakse igakuiselt siiski palka).

Palgajuhendi §6  lg5 kohaselt võib teenistujale maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest(siin).

Ühtegi erakordset teenistusalast saavutust käskkirjalt ei nähtu. 

Seega ei ole linnapea  Kosenkraniuse poolt preemia määramine teenistujatele kooskõlas Pärnu linna õigusaktidega ja linnapea on rikkunud õigusnorme.