Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 16, 2016 postitused

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse - valed, valed valed!

Kujutis
14.05.2015 edastan järelepärimise valda:  2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud  ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti . Kellele (nimeliselt) valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati. 25.05.2015 vastuskirjaga  nr 21.3-10/1248-1 edastatakse: Selgitustaotlusele vastamise tähtaja pikendamise teade Hr Suursild võtab veel ühe kuu  mõtlemise aega. See on nüüd selge märk,venitamistaktika,sest tõsiselt võetavaid variante ju pole. Muinasjuttu alles kirjutatakse.Kelle Siim sisse lükkab, kellest saab Suursilla poolt valitud või ametisse nimeta valla kõrge ametnik.Tundub lihtne matt paari käiguga. Edukas valetamine on väga keerulime millega S.Suursild hakkama ei saa, isegi mitte finantsjuhi Ü. Kaljumäe abiga kuigi valetamise geen sisse kodeeritud. Mart Laar valetas 2001 aastal, valetas otse-eetris, et pole Edgari fotot tulistanud. Vale o