16.02.16

Otsi kohta kust sa saad ja lükka teine sisse - valed, valed valed!

14.05.2015 edastan järelepärimise valda: 

2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti . Kellele (nimeliselt)valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati.


25.05.2015 vastuskirjaga  nr 21.3-10/1248-1 edastatakse: Selgitustaotlusele vastamise tähtaja pikendamise teade


Hr Suursild võtab veel ühe kuu  mõtlemise aega.

See on nüüd selge märk,venitamistaktika,sest tõsiselt võetavaid variante ju pole. Muinasjuttu alles kirjutatakse.Kelle Siim sisse lükkab, kellest saab Suursilla poolt valitud või ametisse nimeta valla kõrge ametnik.Tundub lihtne matt paari käiguga.

Edukas valetamine on väga keerulime millega S.Suursild hakkama ei saa, isegi mitte finantsjuhi Ü. Kaljumäe abiga kuigi valetamise geen sisse kodeeritud.


Mart Laar valetas 2001 aastal, valetas otse-eetris, et pole Edgari fotot tulistanud. Vale oli lõppkokkuvõttes see, mis ta toolilt tõukas, mitte tegu ise. Nii kuulsusetut lõppu Siimule ei sooviks - võta tuure maha!


Kaks kuud hiljem 14.07.2015  saan vastuskirja nr 21.3-10/1248-5.

Teie:  (minu küsimus)
2010 aasta veebruari tulemiaruandel on kontol 500001 (valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasu) toodud summa 6 511,00 kr. Palun kirjutage see summa lahti.
Kellele (nimeliselt) valitavatest või ametisse nimetatud ametnikest kui palju ja konkreetselt mille eest lisatasu arvestati.

Meie:(valla vastus)

Ivo Tart: Bruto 6511 kr. Vapimärk Tulumaks 1329 kr, Töötuskindlustusmaks 182 kr
Väljamaks 5000 kr

Ja oligi kogu selgitus.


Ivo Tart on ärimees,  Oü Liu paat juhataja, kellele Audru vallavolikogu otsusega määrati 2010 aastal valla vapimärgi preemia. See on traditsioon  ja vapimärgiga on alati kaasnenud preemia kuid kunagi ei ole seda kajastatud tulemiaruandel ametisse nimetatud või valitud ametniku lisatasuna. Asi haiseb mis hirmus.


Olen küll kuulnud, et kui  jood eesti õlut, läti konjakit ja leedu viina, siis järgmine päev võib peldikus tulla Balti kett aga seda, et vapimärk teeks  ärimehest  volikogu esimehe või vallavanema,või et vapimärgipreemiat saaks nimetada valitud või ametisse nimetatud kõrge vallaametniku lisatasuks pole varem kuulnud.


Vallavanem Suursild ja finantsjuht Kaljumäe on omas elemendis - kas ollakse valmis ka dokumente võltsima. Tuleb pikk vaidlus. Vaatame kui kaugele minnakse.


Teabenõude korras palun  väljastada maksedokumendi mis tõestab vapimärgipreemia väljamaksmist  OÜ Liu Paat juhatajale IVO TART`ile. ( siin )


Ja siin ta ongi -  arvestatud 6511 krooni, väljamaksmiseks 5000 krooni.

Ja veel üks valla poolt saadetud variant (võta milline tahad)Oleks nagu OK aga ....  nii lihtsalt mind ei püüa.

Otsin ülesse volikogu otsuse millega Ivo Tartile see väidetav 6511 krooni vapimärgipreemiat määrati ja

oh-- oh--- ooo

Otsus 
Seega määras volikogu Ivo Tartile vapimärgipreemiat hoopis 8751 krooni mitte 6511 krooni. 
(Palgalehel ühe nime asendamine Ivo Tarti nimega  ei aita- summad ei klapi.)

Lõputu kirjavahetus. 

Vallavanem Suursild ei suuda kuidagi selgitada miks ei võetud vapimärgipreemia arvestamisel aluseks volikogu poolt määratud summat  8751 kr vaid 6511 kr ja  miks väidetakse, et tulemiaruande real kus kajastatakse valitavate ja ametisse nimetatud ametnike lisatasus on hoopis ( mingi osa) ärimehele  Ivo Tart makstud vapimärgipreemia.  

Suursild üritab kummi venitada nii pikaks kui vähegi annab ja mängu ajada võimalikult segaseks.


Jätkan siitsamast homme, tule tagasi kui huvitab milliseid tobedaid valesid  ja naeruväärseid põhjendusi toodi.