01.09.09

järgneb "Kivimägi osta sadul !!! " (Suuresilla jne ärastamine)

Loodetavasti on kõik, kes tahtnud ja viitsinud, tutvunud nüüd AS Pajker aruannetega, siis ka tõdenud, et AS Pajker ei ole loomakasvatusega tegelev ettevõte, vaid sulaselge kinnisvara arendaja ja haldaja. Kas ka Pärnu Maavalitsus seda tunnistab, mõtetu loota. Kivimägi ei ole mees kes julgeks tunnistada oma eksimusi, veel vähem Pärnu Maavalitsuses lokkavat korruptsiooni, maadega sahkerdamist. Rahvas näeb, mis maadega toimub, "aus maavanem " teeb süütut nägu, lootes ega keegi tõestada ei suuda.

Repliigi korras (postitus sellel teemal tuleb edaspidi)
Nüüd lõpuks saatis Riigi Maa-amet vastuse minu ammu saadetud järelpärimisele, kus palusin õiguslikku hinnangut Häädemeeste vallas 20ha mereääre ebaseadusliku ostueesõigusega erastamise kohta M. Vainulale, samuti nende kruntimiste ja tagastamiste kohta, mis on toodud minu esimestes postitustes (loe minu esimesi postitusi).

Uskumatu, Maa-amet jõudis järelvalve käigus seisukohale, et minu poolt toodud seaduserikkumised vastavad tõele ja Häädemeeste kohalik omavalitsus on maad erastanud (kantinud) õigusvastaselt.
M.O.T.T


Kui keegi ütleb, et oled eesel, võid selle üle naerda. Kui ütleb juba kaks inimest, peaks see sind panema mõtlema. Kui aga kolm, neli, viis jne - siis osta sadul.

HR KIVIMÄGI OSTA SADUL !!

Nüüd edasi Audru valla ärastamiste juurde
Suuresilla Suurfarmi (Audru kalakasvatuse) maade ärastamine.

05.04.2002 ostab AS Pajker (R.Matsalu) Suuresilla Suurfarmi hooned

Mais 2002 kirjutab hr Matsalu AS Pajkeri nimel avalduse 50 ha maa erastamiseks Suuresilla Suurfarmi hoonete ümber.
Kuna AS Pajker ostis Oü Audru Mõis osakuid, võisid arvata kohalikud, et OÜ Audru Mõis = AS Pajker. Rahval ei teki kahtlustki, et tegemist on tegelikult kinnisvara arendajaga. Ka volikogu ei esita küsimusi, mitmed (sh volikogu esimees Kobolt - käsi peseb kätt) on kõrvalpanemisest teadlikud, mõned ei tunne huvi (ninanokitsejad) ja need kes huvi tunnevad, ei tunne seadust. Valimisliit "Tuleviku nimel" kasutas riigi ja volikogu nõrkust, ükskõiksust mõnuga ära. Opositsioon volikogus on pea olematu.

Kuigi Suuresilla Suurfarmi hooned olid tühjad ja lagunevad kui surnu pealuu ja midagi neis ei toimunud, ei seganud see vallavalitsust nende juurde 50 ha maad erastamast.

Kuid oh häda ja õnnetust. Ümber Suuresilla lauda on õigusvastaselt võõrandatud maad ja need "tujurikkujad" tahavad oma maid tagasi.

"Maakorraldusseadus" ja "ümberkruntimine" - nii kutsutakse abilist igaks erastamisjuhtumiks.

Õigustatud subjektide maad tõstetakse ümber ja plats ümber Suuresilla Suurfarmi lüüakse puhtaks, sest AS Pajker (loe Matsalu ja Tamm) tahab ikka täiega 50 ha, mis sest, et seadus lubab ainult hoonete aluse- ja teenindusmaa . Ümberkrunditavate maade hulgas on maid mida krunditakse juba mitmendat korda ja mis vääriks eraldi tähelepanu, aga tühja nendega praegu.

Siin on vallavalitsuse korraldus „ümberkruntimiskava vastuvõtmine” (kava iseennast, tegelikult paberil ei eksisteerinud).

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNDNlNThjYjQtZGVhOC00MWJiLTk4MzgtMzQ0NmRiZjAzZmE3&hl=en

Kruntimisega tekitati vaba maad piisavalt ja kinnisvaraarendaja AS Pajker saab soodsalt, 800 m kaugusel ilusast rannast jälle 50 ha maad arenduseks (müügiks).

16.06.2003 annab Audru vallavalitsus korralduse Suuresilla Suurfarmi juurde 50 ha maa erastamiseks MRS § 10 lg1 alusel.

vaata korraldust siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdM2I4YTUzMTQtZDg2OC00Y2ZjLWE2YzEtNGI1N2ZjYWRjMzQ3&hl=en
MRS § 10.
Väljaspool linna piire asuva maa tagastamine, millel asuvad riigi, kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku hooned või rajatised

Väljaspool linna piire ei tagastata riigi, kohaliku omavalitsuse või juriidilise isiku hoonete või rajatiste alust ning nende teenindamiseks vajalikku maad, kui õigustatud subjekt ning praegune ehitiste omanik ei lepi kokku maale hoonestusõiguse seadmises ehitiste omanikule või ehitiste võõrandamises õigustatud subjektile. Muus osas kohaldatakse käesoleva seaduse § 7 2. ja 3. lõike sätteid.
Seega korralduses toodud MRS § 10 lg 1 tulenevalt on juriidilisel isikul õigus ostueesõigusega erastada ainult hoonete teenindamiseks vajalik maa.

13.november 2003 annab Pärnu mavanem korralduse Suuresilla Suurfarmi hoonete juurde 50 ha maa erastamiseks AS-le Pajker alus MRS § 9 lg 1 (kust võttis selle §)
Vaata maavanema korraldust siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYWVlM2MwYTQtZTQ4Mi00OGVlLTljNzMtNmY1ZjMzZjU0M2Qy&hl=en
Selles märgitud alus hoopis naljakas, nagu oleks As Pajker füüsiline isik mitte juriidiline isik

MRS § 9.
Väljaspool linna piire asuva maa tagastamine, millel asuvad füüsilise isiku hooned.

Kui väljaspool linna piire asuval õigusvastaselt võõrandatud maal asub teise füüsilise isiku omandis olev ehitis ja kui õigustatud subjekt ning ehitise omanik ei lepi kokku hoonestusõiguse seadmises ehitise omaniku kasuks või ehitise võõrandamises õigustatud subjektile, ei tagastata õigusvastaselt võõrandatud maad:
1) elamu juures kuni 2 ha ulatuses, kui õigustatud subjekt ei lepi ehitise omanikuga kokku teisiti;
2) suvila ja aiamaja juures senise tähtajata maakasutuse ulatuses, kuid mitte üle 1 ha, kui õigustatud subjekt ei lepi ehitise omanikuga kokku teisiti;

3) muu ehitise juures ehitise teenindamiseks vajaliku maa ulatuses.

Kuigi AS Pajker on siiski juriidiline isik ja tema suhtes seda § kasutada ei saaks, siis ka see § ei võimaldaks erastada rohkem kui hoonete aluse maa.

Tõestamaks, et Suuresilla Suurfarmi hooneid ei kasutatud AS Pajkeri poolt loomapidamiseks, võib lugeda Suuresilla Suurfarmi (kalakasvatuse) detailplaneeringut ( LK 12) kus seletavas osas samuti kirjas, et hooneid kasutati viimati loomapidamiseks Audru sovhoosi aegadel.

http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Kalakasvatuse_dp_seletuskiri_05_02_2009.pdf
Vaata 22.06.2006 AS Pajkeri ja maavanema ülesannetes Heiki Mägi vahelist Suuresilla Suurfarmi maa ostumüügilepingut siit (2lehe)

http://docs.google.com/fileview?id=0Bw8BTZcD-v_lNTFkM2Y3ZWItZDE3OS00MTAzLWJmYTYtNjgwNDI5NWY2Y2Fh&hl=en

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNmM1MTI3NTMtYTRhNC00YzJiLWIzYmUtZDA0ZjViZmMwZmU5&hl=en

JA NÜÜD VAATA HOOLEGA MIS SUUR "LOOMAPIDAJA," "ERASTAMISMEISTER "EDASI TEEB.

22.06.2006 sai maad kätte (sõlmiti maa ostu - müügi leping))

18.10. 2006 müüb AS Pajker Suuresilla Suurfarmi katastriüksuse edasi AS-le Nostrano.

Siis kolm kuud hiljem.

Miks ka mitte, kergelt saadud raha, hind mida tuli maksta ostueesõigusega erastamisel on ju röögatult väiksem selle maa kohalikust turuhinnast, pealegi polnud varemetega midagi peale hakata ja õigusvastaselt erstatud maa on kui kuum kartul käes. Et siis teeniti mõned millid vahelt.
Kas kohalik omavalitsus ja maavanem ikka maiust said?
Kivimägi kas sadul olemas?

Märkimistvääriv, et AS Nostrano (nüüd OÜ) üks juhatuse liikmetest oli Tartus asuva Advokaadibüroo - In Jure vandeadvokaadi vanemabi Marko Paabumets , Tartu Ülikool õigusteaduskond B.A. iur Eesti Advokatuuri liige alates 12.08.1997.a

Miks siis müük läbi advokaadi. Ei pea vist eriliselt mõtlema.

Mängu tuleb ka Oppar oma maailma suurima kalakasvatusega, lööb jalust nõrgaks kõik oma lubadusega maksta kalakasvatuse töötajatel palka 60 000 kr.

II. MEREPIIGA KATASTRIÜKSUSE (49,99 HA) ÄRASTAMINE VALGERANNAS

15.09.2004 on maavanema ülesannetes Heiki Mägi ning VAHUR TAMME ja RAGNER MATSALU vahel sõlmitud maa ostu-müügileping kust nähtub, et Vahur Tammele (1/2) ja Ragner Matsalu (1/2) on Audru vallas Valgerannas külas asuva veiste vabapidamislauda (?) juurde ostueesõigusega erastanud maad 49,99 ha, moodustades Merepiiga katastriüksuse.
Maavanema korraldus
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNTMyNTNmMWYtMjczNS00ZmVlLThkZTgtZTRiZGZkZjkwZGY3&hl=en
Niisugust veiste vabapidamiselauta ei ole Valgeranna külas nähtud. Küll oli OÜ Audru Mõisa aeg seal täiesti amortiseerunud katusealune (lahtiste seintega) kus loomad vihmaga varjule läksid.

Audru valla 30 sept 2002 korraldusega on selle OÜ Auru Mõisa veiste "vabapidamislauda" juurde juba määratud teenindusmaaks 29200 ruutmeetrit (so 2,92ha).

10.12.2002 ehituse müügilepingu alusel võõrandab OÜ Audru Mõis selle „hoone” HR Matsalule ja Tammele, lepingul märgitud, et ehitis asub maatükil 29200 ruutmeetrit (2,92ha). Kuna Auru Mõisal oli juba avaldus kirjutatud ja teenindusmaagi määratud, siis ei olnud mingit seaduslikku alust uute omanike puhul (Matsalu, Tamm) maa erastamise ulatust muuta.

Kohaliku omavalitsuse arvates ei ole oluline, et teenindusmaa on juba korraldusega määratud kui saajaks R.Matsalu ja V.Tamm isiklikult, siis antakse ikka 50 ha mis sest, et loomi ka veel pole.
Või on keegi Matsalu ja Tamme lihaveiseid Valgerannas poldril jalutamas näinud?!

NB.
Käesoleval ajal käivad R. Matsalu, V. Tamm ja AS Pajker Vabariigi Valitsusega kohut, nõudes Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määruse nr 154 osalist tühistamist millega nende pettusega erastatud maad Valgerannas võeti Audru poldri kaitsealasse (sh Merepiiga katastriüksus mis det planeeringuga on jaotatud mitmeks eraldi katastriüksuseks)

Asi on jõudnud riigikohtusse
09.09.2009 toimub riigikohtu istung.

Kas nüüd peaks riik kohaliku omavalitsuse poolt pettusega maha sahkerdatud maad kombinaatoritelt turuhinnas tagasi ostma. Miks ka mitte!!

http://www.riigikohus.ee/?id=12&kolleegium=haldus&aasta=2009&kp=0909https://dhs.riigikantselei.ee/dhsavalik.nsf/416843d0cdf3b0aec2256e77004fb992/64d78d0d8d26977dc22574040051e975/$FILE/ATTHUIL7/1839.pdf

Samuti saab selle "Merepiiga" kinnistu erastamisest 15 septembril 5 aastat, see annab lootust, et kriminaalasja selles osas ei alustata.

V. Tamme taotlusest on ka selgelt näha, et mingeid loomi pole olnud ( taotluses räägitakse, et alles kavatsetakse loomi võtta )

Vahur Tamm ja Ragner Matsalu ei ole vabapidamislauta (varjualust) kasutanud sihipäraselt, tegelenud loomapidamisega.
Pärnu Maavalitsuses asuvas "Merepiiga" toimikus ei olnud samuti ühtegi tõestust, et isikud oleksid olnud tegevad loomapidamisega.

Pealegi oli teenindusmaa Oü Audru Mõis avalduse alusel juba määratud.

Kes nüüd „tanki” pannakse, kas jälle maksuamet. Krinal, suur illusionist, kes ennegi sama meeste firmasid kaotanud - pole probleemi sõpradest talunikke teha, või vähemalt tuludeklas mõni hädavajalik rida kirja panna.

Kus on maavanema, Eesti riigi esindaja, järelevalve.
Akadeemia tänava „ristiisal” ei ole sellega asja


Kui viitsid loe homme edasi, panen mõned ärastamised veel kirja