28.02.12

Mõista, mõista, mis see on ...

Tulles veelkord  eelmiste artiklite ja Lindi Lasteaed Algkooli juurde  siis ....... tunnen tõesti, et kusagil midagi töötab,  blogi külastatavus on suurenenud vähemalt saja inimese võrra. Aitäh,  aitäh reklaami eest!


Mõtlesin, äkki peaks selle Facebooki asjanduse  ka selgeks tegema, loeks mis tarka need kolm neli Audru valla projektide asjatundjat seal siis jagavad - aga ...... oh ei.
Eelmise artikli anonüümne kommentaator (vt kommentaare) valgustas piisavalt.
Kopeerin kommentaarist mõne lause .


'Tegemist ei ole ei kaasfinantseerimise ega omafinantseerimisega. KIK-i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt haridusasutustelt ning huvikoolidelt. Seega see raha mille vald meile eraldas projekti läbiviimiseks tuleb 100% tagasi.
Ei toimu ei kaas- ega omafinantseeringut vaid toetamine, et saaksime projekti läbi viia. Ja toetamine just ellepärast et Lindi kool on Audru valla hallatav asutusAh, et KIK- i õigusraamides öeldakse: punkt 4.13 .........

No mis asjad on need  KIK- i "õigusraamid" milledel isegi punkt 4.13 olemas?  Oh jumal!
Kui projektijuht, -kordinaator või kes igane  midagi nii jaburat kirjutab siis ei saa teda küll tõsiselt võtta. Ja pole vahet kas raha tuleb tagasi või mitte, kui maksta ei tohi, siis ei tohi,  ka mitte korraks.

Ja et siis ei olnudki ei kaas- ega omafinantseerimist vaid oli hoopis toetamine ja just sellepärast, et Lindi lasteaed Algkool on Audru valla hallatav asutus.


No mis sa oskad kosta. Ega ei oskagi. Võtab tummaks.

Lajatan siis Riigikontrolli "õigusraamiga" (kontrollakt). http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2129/OtherArea/1/language/et-EE/Default.aspx

Juba 2010 aastal tõi riigikontroll välja, et Audru vallas on õigusvastaselt antud toetusi ka valla hallatavatele  asutustele kuigi sellekohast korda ei ole (hr Suursild pidi seda ometi teadma).

(Kui sa tervet aruannet lugeda ei viitsi, siis lk 14 leiad järgeva teksti).


"Riigikontroll tuvastas, et mõningatel juhtudel konkureerisid kodanikuühendustega toetuste taotlemisel ka valla või linna enda hallatavad asutused ja asutatud ühingud. Näiteks Audru vallas taotlesid ja said projektitoetusi valla hallatavad asutused (rahvamajad), kuigi kord nägi taotlejatena ette vaid MTÜsid, seltsinguid ja valla elanikke"

(aga Buratino vaatab kõrvalt ja itsitab kuidas noored "asjatundjad" oma pükse täis teevad).
(KIK  - Keskkonna Investeeringute Keskus)


TEEMA ON LUKUS