19.11.15

Audru vald tõstis lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa 9%-lt 10%- le.

05.11.2015  Pärnu Postimehe artiklist  "Väikesed omavalitsused plaanivad maksutõusu" loeme, et Audru vallas on lasteaedade rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osas üks suurimaid Pärnumaal, eespool on ainult Sauga vald ja Pärnu linn. Auväärne kolmas koht.
Kui arvestada, et Sauga vald ja Pärnu linn teevad  alates teisest lapsest  soodustusi või vabastavad lapsevanema hoopis lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest siis siin rebib Audru vald ennast teistest ette. Oleme selles osas Pärnumaal  kõige  kallim vald mitmelapselisele perele.

Artiklist : Audru vallavanem Siim Suursild märkis, et kuna osamaks on seotud töötasu alammääraga, mis peagi muutub, peab volikogu kehtivat määrust reguleerima. Samal ajal ei taha vald vanemate osamaksu suurendada. “

Jah, töötasu alammäära tõus toob kaasa ka Audru lasteaedades kohatasude tõusu kuna ka  Audru vallas on see (nutikalt)  seotud protsendiga töötasu alammäärast (et igal aastal  oleks kindlustatud lasteaia kohatasu tõus)  kuid vallavanem unustas märkimata, et tegelikult  tõsteti uuest aastast, vallavalitsuse ettepanekul, ka osamäära protsenti   9%  lt 10% le volikogu 12.11.2015 otsusega  ( siin )   
(Ei tahtnud tõsta aga lapsevanemad sundisid!!!)  Keegi ei viitsi süveneda ega märka 1%  tõusu  mis läheb vaikselt  töötasu alammäära üldise tõusu kraesse.

Enamik kohalikke omavalitsusi on juba aastaid  andnud lapsevanematele võimaluse saada üheks kuuks aastas, kui laps lasteaiakohta ei kasuta, vabastus lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest, Audru vallas plekkisid lapsevanemad kinni kõik 12 kuud olenemata sellest kas laps kasutas lasteaiakohta või mitte. Uuest aastast on lõpuks ka Audru valla lasteaedades see võimalus ( kuu maksuvabastust kui laps ei kasuta lasteaiakohta) samuti kohaldatakse uuest aastast soodustusi  ka teiste kohalike omavalitsuste lastele kes käivad Audru valla lasteaedades - sama pere teise  lapse  puhul 60%  ja alates kolmandast lapsest 20%   soodustust kehtestatud kuumäärast.

12.11.2015 määruse kohaselt rakendatakse  teise lapse ja alates kolmandast lapsest lapsevanema poolt kaetava osa määra tagasiulatuvalt  alates 01. septembrist 2015.
Järelikult  tuleb vallal teha lapsevanematele nende kuude osas tagasiarvestus. Finantsjuht Ülle Kaljumäe ei teadnud tagasimaksest midagi kuid lubas siiski millimalli poolt väidetu üle vaadata.
Seega peab vald tegema 2015 aasta lõpul mitmelapselistele peredele tagasiarvestuse ja seda ka juhul  kui lapsevanem ja laps ei ole  registreeritud Audru valla pereregistris.