Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 16, 2018 postitused

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja peaks tundma oma tööga seotud õigusakte või hoidma suu kinni.

Kujutis
Seda postitust ajendas kirjutama Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppeli ebaprofessionaalne ja tõsiselt mittevõetav artikkel Pärnu Postimehes "Meil ei planeerita linna tagaselja". Kas teadlikult või teadmatult on Kaido Koppel levitanud Pärnu Postimehes valeinformatsiooni. Artiklis on lausa rasvaselt trükitud lause  "Detailplaneeringut ja selles sisalduvaid maa sihtotstarbeid ei tohi omaniku nõusolekuta muuta, sest omand on Eesti Vabariigis püha ja puutumatu" Tohib ikka küll ja maa sihtotstarbe kooskõlla viimisel kehtestatud õigusnormidega ei ole mingit pistmist eraomandi pühaduse ja puutumatusega. Maa-amet edastas 2008 aasta lõpul kõigile omavalitsustele kirjad  „Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 rakendamine”   kus tõi ära nimekirja, iga konkreetse kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvatest katastriüksustest, millede sihtotstarbed ei vastanud Määruse §-s 6 sätestatud sihtotstarbe liikidele ning milliste liitsihtotstarbed