Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 25, 2011 postitused

Valimisreklaamil, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, - on jumet

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 22 lg 1 punktis 20 on sätestatud, et volikogu ainupädevusse kuulub volikogu komisjonide aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast (KOKS siin https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010033 ) Möödunud aastal, kui volikogu valis alalistele komisjonidele aseesimehi, unustati revisjonikomisjonile aseesimehe valimine sootuks. Esitame teabenõude, äkki millimalli tukkus istungil kui teised valisid revisjonikomisjoni aseesimeest. Aga ei – pole tõesti valitud, selgub teabenõude vastusest vaata siit http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=22743 Valimisreklaam, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, töötab täiega. Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild (IRL) on ka asunud kokkuleppeid sõlmima. Need on küll juriidiliselt köki- möki aga volikogu liikmel, Raivo Looritsal, pole sest lugu, peaasi, et volikogu esimees nimetaks teda istungil „ revisjonikomisjoni aseesimeheks “. Anna lapsele lutt suhu, nimeta seda tissiks ja küll ta siis l