25.02.11

Valimisreklaamil, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, - on jumet

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 22 lg 1 punktis 20 on sätestatud, et volikogu ainupädevusse kuulub volikogu komisjonide aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast (KOKS siin https://www.riigiteataja.ee/akt/117122010033 )

Möödunud aastal, kui volikogu valis alalistele komisjonidele aseesimehi, unustati revisjonikomisjonile aseesimehe valimine sootuks.

Esitame teabenõude, äkki millimalli tukkus istungil kui teised valisid revisjonikomisjoni aseesimeest.
Aga ei – pole tõesti valitud, selgub teabenõude vastusest
vaata siit http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=22743

Valimisreklaam, „IRL sõlmib sinuga lepingu“, töötab täiega. Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild (IRL) on ka asunud kokkuleppeid sõlmima.
Need on küll juriidiliselt köki- möki aga volikogu liikmel, Raivo Looritsal, pole sest lugu, peaasi, et volikogu esimees nimetaks teda istungil „revisjonikomisjoni aseesimeheks“. Anna lapsele lutt suhu, nimeta seda tissiks ja küll ta siis lutsub mõnuga!

Kuidas salalepped paljastusid.
Loe volikogu 13.01.2011 nr 1 protokolli (lk 1 keskelt) siin

Kopeerin protokollist.
Volikogu esimees Siim Suursild avab istungi, tutvustab päevakorda ning teatab, et
päevakorrapunktid 2 ja 14 kannab ette revisjonikomisjoni aseesimees Raivo Loorits kuna Mercedes Merimaa ei saa istungi tööst osa võtta.“

Volikogu esimees pidas diilist kinni ja hakkaski (millimalli suureks imestuseks) kutsuma Raivo Looritsat volikogu istungitel revisjonikomisjoni aseesimeheks.“

Halloo ............ riigkogusse kandideeriv Audru Vallavolikogu esimees S.Suursild – millisel seaduslikul alusel nimetad volikogu istungil hr Raivo Looritsat revisjonikomisjoni aseesimeheks.

Halloo ...........riigikogusse kandideeriv Audru Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Mercedes Merimaa. Et siis avastasite ehmatusega, et revisjonikomisjonil jäi aseesimees valimata. Ei tahtnud apsu tunnistada ja volikogu selle väikese asja pärast tülitada, otsustasite asja ise kuidagi vaikselt ära õiendada.

Ja hops
07.06.2010 a revisjonikomisjoni koosoleku protokoll, (vormistatud 27.10.2010).
loe siin http://avalik.amphora.ee/audruvv/documents.aspx?org=116&unit=-1&fid=14782

Ohooo....... volikogu esimees ise ka platsis! Ja mis nad seal koosolekul teevad- ära ütle- valivad revisjonikomisjoni aseesimeest, omakeskis.

Palju õnne, äsjakoorunud aseesimees,.............. õnneseen Loorits.

.......aga naksitrallid? - nemad on vaktsineeritud.

Halloo maavalitsus ........ aita Audru Vallavolikogul seaduslikus korras revisjonikomisjoni aseesimees valida ja katsu KOKS § 22 lg 1 p 20 ära peita, sest järelevalve tulemusel ilmneb niikuinii, et see seadusesäte Audru vallavolikogule ei kehti.

Halloo..... Simmu, tee millimalliga ka diili. Kutsu millimallit volikogu istungil näiteks presidendiks (asepresident) mis sest, et pole seaduslikku alust ja on tobe, ilus kuulata ikka.

Kui volikogu esimees ja revisjonikomisjoni esimees istuvad koos revisjonikomisjoni koosolekul ja valivad ebaseaduslikult revisjonikomisjoni aseesimeest, kusjuures kumbki pole kuulnud, et see küsimus kuulub volikogu ainupädevusse, siis sellise bläki puhul, astutakse tavaliselt tagasi.