06.04.24

Eestit, kui õigusriiki, ei eksisteeri - see ei ole sõnakõlks.

Meil ei kehti enam põhiseadus. Seda rikutakse ja moonutatakse just nii nagu valitseval reziimil momendil vaja.

Riigikohus ütleb ka otse välja, et põhiseadust ei täideta, riigikogu kodu- ja töökorra seadust rikutakse, riigikogu saadikute tööga seotud õigusi rikutakse - sellest aga polevat midagi kui koalitsatsioonil on nii vaja.

Puudub sõltumatu kohtusüsteem.

Prokuratuur on poliitiliselt kallutatud ja teeb valitseva reziimi tellimustöid.

Kohtud ei ole põhiseaduse kaitsjad, vaid liberaalse režiimi võimukuritarvituste õigustajad, nad ei langeta ausaid ja sõltumatuid otsuseid

Eestis toimuvad valimised ei ole seaduslikud ega ausad.

Kuidas on õigusriigi põhimõttega kooskõlas olukord, kus põhiseaduse kohaselt peaks riigikogu valimised olema ühetaolised ja toimuma märtsikuu esimesel pühapäeval, aga tegelikult korraldatakse neid nii eel- kui ka e-valimiste näol sootuks teisiti.

Riigikogu on kummitempel, selle praktiline vajadus ja mõte puudub. Olulised seaduste eelnõud seotakse kõik usaldusküsimusega, parlamentaarne debatt ei ole võimlik ja demokraatia on tasalülitatud