25.04.24

Pettuse ja dokumentide varjamisega muutis Pärnu linnavolikogu ilmse ebatäpsuse parandamise sildi all kehtestatud Andropoffi kinnistu detailplaneeringu põhilahendust.

Vast koorunud uus Pärnu linnavolikogu esimees, Siim Suursild, alustab kahjuks kohe pettustega.
Hakkab pihta, hakkab pihta. 

Vaatasin täna YouTubes nii muuseas tükati Pärnu Linnavolikogu 18.04.2024 istungit. Sattusin kohale mis hämmastas ja kus volikogu liige, Edmond Penu teatas, et eelnõu juurde ei olnud lisatud mingit joonist mis pidanuks olema volikogu liikmetele kättesaadavaks tehtud.

Oot, oot mis joonis ja miks seda polnud lisatud. Kohe läks punane lamp põlema, esimene tunnus, et midagi varjatakse.

Kerin tagasi (keri sinagi 2:42:18) ja leian eelnõu arutelu, (ettekandja abilinnapea Silver Smeljanski), millega parandatakse ilmne ebatäpsus Audru Vallavolikogu poolt 07.05.2005 a kehtestatud Valgerannas asuva Andropoffi kinnistu detailplaneeringu põhijoonisel toodud tabelis kus suurim lubatud hoonete arv detailplaneeringu elluviimise järgselt krundil märgitud 1 mis olevat aga eksitus (ilmne ebatäpsus) see parandatakse ning märgitakse suuremaks lubatud hoonete arvuks krundil 3 hoonet. 


Ettekandja abilinnapea S. Smeljanski põhjendab, et juba praegu on kinnistul mitu hoonet kas siis tuleks detailplaneeringu elluviimisel valida milline  hoone maha lammutada ja milline jätta. 
Volikogu esimees, Siim Suursild, osutab volikogu liikmele Jüri Kirsile kelle papa (senior Jüri Kirss) olevat selle detailplaneeringu vedajaks olnud. 
Kaasettekandja Jaana Junson aga teatab, et ka tema pole seda joonist näinud aga pole oluline, tal on hea meel, et viga parandatakse "nad teavad millest nad räägivad".

NB Märgitakse küll ära, et 2005 a Andropoffi kinnistu  detailplaneering näeb ette ainult juurdeehitise ehitamist kuid kuidas ja kuhu sellest vaikiti. 


Miski siin ei klapi! 
-Valla ehitusnõunikuna töötanud Jüri Kirss senior  oli piisavalt täpne mees ja sellist viga poleks ta detailplaneeringusse sisse lasknud. Mida jättis volikogu esimees, Siim Suursild, ütlemata ja miks?

-Miks ei olnud lisatud eelnõu juurde joonist mida volikogu liige Edmund Penu küsis, mis joonis see selline on, millist paljastavat informatsiooni see sisaldab?

-Millist informatsiooni varjati volikogu liikmete eest ja miks?

Väikese pingutuse tulemusel õnnestud saada volikogu liikmete eest  kiivalt varjatud joonis -  Andropoffi kinnistu detailplaneeringu põhijoonis. 

Haa. haaa.... haaa... 
Kohe on ka selge miks seda joonist volikogu liikmete eest varjati.  Ju kardeti, et isegi Pärnu linnavolikogus võib olla mõni taibukas ja aus volikogu liige kes pettusega kaasa ei jookse ja hakkab küsimusi esitama.

Panen ülesse selle Andropoffi kinnistu detailplaneeringu põhijoonise kus märgitud, et krundil on lubatud detailplaneeringu elluviimise järgselt 1 hoone (kuid mis olevat eksitus ja mida minnakse nüüd parandama  3 hooneks  

Vaata joonist
2005 a detailplaneering nägi ette juurdeehitise (joonisel punasega) millega ühendati kõik olemasolevad hooned omavahel,  mille tulemusel detailplaneeringu elluviimisel jääb krundile vaid 1 suur hoone. (sama on kirjas ka Ingrid Ruudi koostatud ja EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimisosakonna poolt tellitud eksperthinnangus 2012 a ) 

Vot seepärast on detailplaneeringu põhijoonisel märgitud, et krundil on 1 hoone ja see ei ole ebatäpsus ega eksitus. 
Selline detailplaneering,  kus kõik hooned on kokku ehitatud nii, et krundil saab olema vaid üks suur hoone  oli 2005 aastal soomlastest Andropoffi kinnistu omanike tahe. 

Kui Andropoffi kinnistu omanikud vahetusid ja 2005 a kehtestatud detailplaneering uusi omanikke  enam ei rahuldanud,  tulnuks algatada detailplaneeringu muutmine.  

Pärnu linnavalitsus ja Pärnu linnavolikogu esimees aga mõtlesid välja plaani kuidas pettusega, ilma detailplaneeringut muutmata,   ilmse ebatäpsuse parandamise sildi  all muuta 2005 a kehtestatud Andropoffi kinnistu detailplaneeringu põhilahendust ja lubada krundile ehitada 3 iseseisvat hoonet.  

Seega, millimalli ei neelanud konksu alla.

Ootan huviga kas keegi sellele pettusele ka reageerib. Vaevalt, keda huvitaks. Terve riigi haldus ainult valetamistele ja pettustele rajanebki. Need keda peaks huvitama on ise kõige suuremad valetajad ja petjad.