Postitused

Pärnu linnavalitsus tunnistas abilinnapea Smeljanski valetamist volikogule

Kujutis
  Seotud postitus   -  Hr abilinnapea väikesed valed Kas sa seda käsku tead, et sina ei pea mitte valetama?  Mis oleks, kui selguks,  et meie viimsel päeval koguni mitte üles ei tõuse, s. o. et pole üldse liha ülestõusmist, kohtumõistmist ega midagi, vaid on ainult kalmud, mädanemine ja mullakssaamine ning see ongi see liha ülestõusmine.  Aga kui see nõnda selguks, mis oleks siis jumalasõna? See oleks vale. Jumalasõna oleks vale? Jumalgi ei oleks enam tõde! Aga inimene võib ju aru kaotada, kui ta mõtleb, et ka jumal valetab, tõeallikas valetab. Mis järgneb? Ainul üks: kui ka jumal võib valetada, siis on inimene see ainuke olevus, kes ei tohi kunagi valetada, ei mingil tingmusel, sest keegi peab ometi ilmas olema, kes võitleb tõe eest. 

Ühe transpordimaa asemele kolm transpordimaad.

Kujutis
Paha päev. Pagana puuuutin oma mobilisatsiooniga. Äärmiselt kahju Ukraina rahvast. Oi, kuidas läheb korda. Paar tundi und, jälle telefon - äkki mõni hea uudis Ukrainast ja nii mitu korda öö jooksul. Nagu paljudel. Aga oma asjade juurde. Ikka see kurikuulus Audru jõe kaldal asuv Päikesemetsa ja Jõesuudme elamuarendus. Täna rohkem dokumentide ja piltide najal. Pärnu linnavolikogus istub hunnik toredaid naksitralle – endised maavanemad, linnapead, vallavanemad – ainus sihipärane tegevus, saada või jääda pumba juurde. Volikogu istungil osaleb asjade arutelul ainult opositsioon. Et see asi seal nii mäda – poleks osanud arvata.  Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneering (maa omanik sh Audru vallavanem Siim Suursild) nägi ette moodustada üks transpordimaa sihtotstarbega tee  krun t. (väljavõte) Tühja sest detailplaneeringuga ettenähtust, otsustas vallavanem Siim Suursild ja jagas 30.07.2015 korraldusega nr 286 Jõesuudme kinnistu hoopis selliselt, et tekkis 2 transp

Hr abilinnapea väikesed valed

Kujutis
No ei saanud jätta tegemata peale tänase istungi jälgimist veebis. Valed, valed, valed, valed.  Kõigist sellest täpsemalt koos dokumentidega aga edaspidi . Pärnu linnavalitsus                                    15.09.2022 Hr abilinnapea Silver Smeljanski Teabenõue/selgitustaotlus 28.06.2022 allakirjutanu taotluse alusel teostas justiitsministeerium kontrolli Pärnu linna Planeerimisosakonna otsuse 02.06.2022 nr 3-5.4/317 üle millega anti kasutusluba vee ja kanalisatsioonitrassidele mis olid rajatud ilma ehitusloata (õigusliku aluseta)  eramaa Jõesuudme põik 3, Jõesuudme põik 7 ja munitsipaalmaadele Jõe puhkeala ja Elu tee L3 Justiitsministeeriumi kirjas  09.08.2022 nr 20-1/4741 toodu kohaselt ei saanud justiitsministeerium  asjakohaseid põhjendusi selle kohta, miks on Pärnu Linnavalitsus pidanud põhjendatuks anda kasutusluba vaatamata sellele, et kasutusloa aluseks olev ehitusluba puudu s. Samuti märkis justiitsministeerium, et Pärnu linna dokumendiregister ei vasta nõuetele kuna dokum

Hakkame uuesti pihta - koos dokumentidega sulid avalikkuse ette

Kartulid salves, õunad kastis. Hakkan pihta jälle uue hooga. Seda, mida avalikustada, puudu ei tule. Pigem jääb palju lihtsalt sahtlisse. Paus blogis oli taotuslik, et mitte ära ehmatada ametnikke kes eeldasid, et blogi on lõpetanud, avalikustamist enam ei toimu ja võib valetada, võltsida oma rumalust, kartmatult näidata. Koos dokumentidega saab jälle kõik ülesse pandud. Kummaline, et kõik need kuud, kui blogi oli pausil, oli külastatavus ikka suur. Oi, mulle meeldis kuidas linnapea Kosenkraniuse naksitrallid täna volikogu ees valetamisega hädas olid ja püksi tegid. Abilinnapea Smeljanski valetamine ületas juba kõik piirid. Pole häbi ega au. Kohalik omavalitsus ongi vist koht kuhu sellised kokku korjatakse. No nägu oli täpselt selline nagu oleks püksid täis teinud.  Ah et Rahandusministeerium tegi Ihna detailplaneeringu üle järelevalvet. Haa haaa haa.  Mitte ei kontrollinud vaid mängis häbenematult linnavalitsuse sulidega kokku. Minu pöördumisele ei osanud rahandusministeerium va

Müün vanad püksid maha, küll homme uued saan!

Kujutis
  Peaminister Kaja Kallas tutvustades ERR-is oma nägemust pingelise hetkeolukorra kohta energiaturul ütles nimelt: “Kui me vaatame, mida me tahame maksudega saavutada, siis mõte on ju selles, et maksusta kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. ... (lapsesuu)

Andmekaitse Inspektsiooni noomitus Pärnu linnavalitsusele

Kujutis
Aega läks aga asja sai. Pärnu linnavalitsus ei tohi enam jälgida inimesi meilide kaudu. Eelnevad postitused samal teemal Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid e - kirjade kaudu Pärnu linnavalitsus on välja saatnud mittepiisava andmekaitsega firma kaudu suure koguse nii asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet kui ka isikuandmeid.

Dokumenti võltsinud linnaametnik ähvardas Robert Sarvega, maksis trahvi ja kriminaalasi lõpetati oportuniteediga (puudub avalik huvi)

Kujutis
Lõpetan siin ühe teema mis on veninud ja veninud - ikka nii, et Pärnu Politsei ja Prokuratuur lõpetavad krimainaalasja menetluse,   Riigiprokuraruur nõuab jätkamist ja nii vist kümneid kordi.    Eelnevad postitused, juhuks kui tahad meelde tuletada   1. Pärnu linnavalitsus võltsis dokumenti ja kasutas võltsitud dokumenti tõendina justkui originaaldokumenti. 2. Dokumendi fabritseerimine ja kasutamine tõendina riiklikus järelevalvemenetluses on politsei ja prokuratuuri arvates inimlik eksitus. 3. Riigiprokuratuur Pärnu politsei ja Lääne Ringkonnaprokuratuuriga ei nõustu. 4. Linnaametnik soovib dokumendi võltsimisega seotud postituste kustutamist Millimalli blogist 5. Teadlik faktide moonutamine - pole sõltumatust, profesionaalsust, süü-, au- ega häbitunnet. 6 Riigiprokuratuuri määrus - Pärnu politsei ja prokuratuuri vahtu ja õhku täis põhjendused said pihuks ja põrmuks 7.Lihtsalt infoks Peale blogis ilmunud postitusi  tuli ähvardav kiri vandeadvokaat Robert Sarvelt.  Määrisin hea nime j

Kahju, et Pärnu linna allasutuste töötajad ei saanudki jõule pidada

Kujutis
..ja uut aastat perega vastu võtta. Neil hakkas siis hoopis  kibe töö - olid  vaatlejad, lektorid, giidid, zürii liikmed ja kõiki seda ainult mõne näruse euro eest.   Linnapea hr Kosenkranius on aastatega hästi joonistama õppinud, elab kenasti Picasso rolli sisse, ega häbene oma meistriteoseid. Allpool mõned väljavõtted, näited kuidas aastalõpul rakkes oldi. Ei häiri mitte see, et aasta lõpul makstakse preemiat vaid see, kui totakalt seda tehakse.   Küsitakse hästi palju mis on saanud Päikesemetsa ja Jõesuudme teemast. Tulen selle juurde kui  aeg. 

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?

Uus regulatsioon võimaldab Eestis haiglaerandit ehk erandkorras valmistada ja kasutada uudset ravimit patsiendipõhiselt eriarsti ainuisikulisel kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas.  (jälgi sõnakasutust    ... valmistada ja kasutada  välditakse sõna katsetada).  Haiglaerandist saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Haiglaerandi regulatsioon lubab planeerida konkreetseid arengusuundi ja koostöövõimalusi Eesti ülikoolide, biotehnoloogia ettevõtete ja haiglate vahel,“ lisas Triin Suvi Uskumatu, ma ei lugenud aga kuskilt välja, et patsiendilt oleks ka kohustus luba küsida või teda teavitada, et on haiglas katsejäneseks.  Ei mingit vastutust  -  loe oma tapetud kokku ja katseta edasi.  Muudatused on kavandatud jõustuma 2021. aasta lõpus. Loe kui viitsid ja suudad.  Tervise- ja tööministri määruse „Haigla erandi ravimi loa taotlemise tingimused“ eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1