Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 8, 2013 postitused

Väike valge vale

Audru Vallavolikogu   võttis 13.10.2011 vastu määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ ( siin ) delegeerides  (vastavalt KOKS § 22 lg 2) kõik kohaliku omavalitsuse,   kohaliku omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimused vallavalitsusele   -   kõik korraga.   Selline delegeerimine ei ole õiguspärane, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadust § 22 lg2 tuleb vaadata koosmõjus teiste seadustega eelkõige HMS- ga §91 lg 1  Audru Vallavolikogu määrus 13.10.2012 nr 25 ei ole kooskõlas normtehnika reeglitega, mis ei luba sedavõrd üldist delegeerimist (umbmäärane, liiga lai tõlgendamine). Delegatsiooninormides tuleb määrata nende rakendusala ja ulatus võimalikult täpselt ehk delegeerida tuleb ükshaaval st välja tuues, milline ülesanne delegeeritakse. Haldusmenetluse seadus (HMS) § 91 lõige 2 ( siin   ) on kirjas, et kui küsimuse otsustamine on seadusega antud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse, siis igal konkreetsel juh