Postitused

Kuvatud on kuupäeva september 27, 2011 postitused

AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM KORRAGA

22.09.2011 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse  " Vallavanema tagasiastumine" mille punktis 1 otsustati: "Lugeda Margus Joonas tagasiastunuks Audru vallavanema ametikohalt alates 1. oktoobrist 2011 tema enda algatusel tervislikel põhjustel." 22.09.2011 võeti vastu ka teine otsus " Vallavanema valmine" kus punkt 2 kohaselt otsustati "Lugeda Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild  ning nimetada ta ametisse vallavanemana." Audru valla põhimäärus § 79 lg 2   sätestab " Volikogu otsus ja valitsuse korraldus jõustuvad teatavakstegemisest . Otsused on teatavaks tehtud, ( järgmisel päeval 23.09.2011  ka Pärnu Postimehes) ja jõustunud. Margus Joonas astub tagasi 1 oktoobrist 2011 aga volikogu esimees,  Siim Suursild nimetati 22.09.2011 vallavanema ametisse,  (on saanud volitused asuda uut valitsust moodustama.)   Seega on  Audru vallal hetkel kaks vallavanemat,  mis ei ole õiguspärane. AUDRULE ON KOMBEKS ÜKS VALLAVANEM