04.11.09

Palun vähem valet, seda pole ju palju tahetud!!!

Kirjadele vastamine Audru omavalitsuses meenutab anekdooti kilpkonnadest. Esimene ütleb : «Läheks õige kaevule vett jooma.» Möödub sada aastat, teine vastab: «Võiks ju minna kah!» Läheb veel sada aastat, kui kolmas kilpkonn hurjutab: «Mis te lobisete, hakkame juba minema!»

Niisiis, saatsin 14.07.2009 Audru vallavolikogule kirja, kus mitmeid küsimusi. Tahtsin teada, miks minu vaiet ei arutanud pädev isik (volikogu), ebaseaduslikud maade erastamised Audru vallas jne.
Kiri siin http://millimalli.blogspot.com/2009/08/kui-audru-vallavolikogu-otsustab-kes.html

Kirjale ei vastatud.

14.09.2009 formuleerisin kirja ümber, panin küsimused punktide viisi ja üritasin uuesti vastust saada. Vaikus- ei midagi. 29.09.09 uus katse.

Kas Audru kohalik omavalitsus on ikka haldussuutlik, tekkis põhjendatud kartus?
Öeldakse, et eestlaste probleem pole mitte see, et ta pika taibuga vaid see, et ta on pika kannatusega.

PS § 46 näeb ette igaühe õiguse pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega on pandud kohustus vastata isikule reeglina hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ühiskondliku kontrolli all suurenev kohustus kodanike kirjadele vastata annab kindlasti ametnikele tööd juurde, kuid inimeste teenimiseks maksumaksja neid üleval peabki.

Ja siis ta tuli 08.10.2009 „kaua tehtud kaunikene”

Mina ootan vastuseid oma küsimustele aga nemad teevad copy, paste ” Audru volikogu töökord” ja saadavad mulle. Kirja lõpus aga valetavad jälle jõhkralt ja häbenematult.
Kaua võib!!!!!

Uurimispõhimõttest tulenevalt peab ametnik isikult pöördumise saamisel selgitama välja isiku tegeliku tahte, tõlgendama seda heauskselt ning sõltumata sellest, kuidas isik on oma pöördumise pealkirjastanud (märgukiri, avaldus, kaebus, taotlus, teabenõue vms) lahendama selle pöördumise sisu ja isiku tahet arvestades ning seaduses ette nähtud menetluskorda järgides.

No millal ja millises kirjas olen palunud saata mulle „vallavolikogu töökord”. Tule taevas appi!

Vaata omavalitsuse „kirjapärli” siit LK 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYWRiN2NkN2UtZDgwYy00NTU4LTlkOGYtN2IxODkxMGJhZWYx&hl=en
LK 2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNDQ0MjMxMGItNDEyMS00NzYzLTg2NDctM2IxYWJlNjdkYTIw&hl=enJa
Aga mis minul kõigil sellega asja. Ei olnud ma veel uneski näinud mingit volikokku kanditeerimist. Tahtsin vastuseid hoopis muus asjus. Saaks mingit jura ajades vastamiskohustuse lihtsalt kaelast ära – nii oli vist mõeldud.

Ja nüüd kolmas lehekülg. Häbi, häbi !! Kui asjaosalised vaid teaksid kui paljud inimesed, (ametnikud) Pärnu, Tallinna ja teistest omavalitsustest, maavalitsustest ja ministeeriumitest külastavad seda blogi, kas nad siis julgeksid niisugust uhuud ajada.

LK 3 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZDMzZDQ3YTMtN2E4NC00MzYyLWIwZmYtZjI5MGExZjkxYTc4&hl=en
Kas hr Kobolt (Joonas) iseenese tarkusest või käperdisest juristi abiga püüdis välja mõelda hädavale.

Või siis nüüd saadab vald inimestele ka otsuste, kirjade projektid (eelnõud, mustandid) ja kannab need ka kenasti kirjade registrist läbi.

Kas häbi pole sellist jura ajada. Kogemus on kõva, ei mingit häbitunnet. Jälle uus vale. Ja kuidas selle eelmise valega nüüd jäi, et komisjonid jne.

Vaata seda kohta valla kirjast 3 ndal leheküljel " Ka see teie arvamus on ebaõige, et volikogule varem esitatud vaided on lahendanud vallavalitsus. Teie esitatud vaie oli esimene Haldusmenetluse seaduse kohane vaie mis on volikogule esitatud, seega ei ole volikogu varem pidanud ka vaideid lahendama".

Ah, et polegi enne mind (15.06.2009) keegi volikogule vaideid esitanud.!!!!!!

Kui see ei ole vale, mis siis veel üldse vale on??

Vaata siis Audru vallavalitsuse kodulehelt dokumendi registrist rida 3 leiad vaide (aga seda pole ju, sa näed viirastusi)
http://docs.google.com/Doc?docid=0AWO3WIDSBFSdZGdnY3Z2a2pfMjY5MnB2amJodA&hl=en

ja siit näed, et vastus (rida 7) vaie:vastuskiri ka läbi kantud. Kuid ei, seda pole ka tegelikult olemas, näed jälle valesti.

http://docs.google.com/Doc?docid=0AWO3WIDSBFSdZGdnY3Z2a2pfMjhmZGh0dDhnbQ&hl=en

Kirja number algab 7-1.3/ selles kaustas on kõik vallavalitsuse lahendada kirjad. Aga volikogu kaust algab hoopis 1-5/ ja vaided peavad minema volikogu kausta ja lahendada.

Halloo .... austatud vallajuhid, nii lühike teie järjekordne vale oligi.

Kodanikud loodavad ja usuvad, et volikogu lahendab, arutab nende probleeme, abipalveid, tegelikult ei jõua kirjad kuhugi, keegi kuskil - sarjast "suuri sõnameistreid" vusserdab midagi kokku ja üllitis läheb teele.

Vaide menetlemine on ainult ja ainult volikogu pädevuses, kes ka peale vaide menetlemist peab tegema "vaideotsuse" (ja just nii "vaideotsus" tuleb see vormistada, mitte mingi vastuskiri vm).

Maailma suurim Audru Kalakasvatus. Selle kehtestamist ei tohtinud keegi ohtu seada. Vaideid, mis detailplaneeringu kohta saadeti, varjati kui Püha Graali, et keegi midagi ära ei rikuks, neist teadsid ainult vallajuhid ja volikogu esimees, kes infot kiivalt varjasid (vaideid lihtsalt polnud nende jaoks olemas). Kivimägi oma unistuste projektiga minetas aususe ja mõistuse ka vallajuhtide kõvakettal.

Lugesime ajalehtedest, et ornitoloogid vaidlustasid planeeringu, teistest vaietest ei kõssatud.

Aga nüüd on asi kalevi alt väljas ja arupärimised hakkavad pihta.

Inimesed ei olnud teadlikud (ei pidanudki olema) kes, kuidas oleks pidanud nende vaidele vastama ja kuidas vaiet oleks tulnud menetleda. Uskusid kohalikku omavalitsust ja said petta.

Kas vallajuhid tahavad veel väita, et vaideid pole kunagi esitatud ja puudub kogemus neile vastata (kas silmad petavad jälle).

Ja järgmine? Jälle su silmad petavad! oooo ei !!! see ei ole ju ometi vastus vaidele, sest Audru kohalik omavalitsus ei teagi üldse, mis loom see "vaie "sihuke on.
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNTk1MWU5NWYtNDY5Zi00NGY2LWI5MmItMmM4YzIzMTk1ODg2&hl=en
Tundub, vallajuhid on oma valikutes vabad... mingi selline ebapraktiline asi nagu ausus neid ei piira, sest seda lihtsalt ei tundu olevat. Äkki hoopis ebakompententsus – lollim kui 5B – võta sa kinni.

Kirja lõpus siis, et mina ei tunne seadust ja võiksin, KOKS-i lugeda.
Kui see ka nii oleks, poleks midagi hirmsat, sest mina, tavakodanikuna, ei pidanudki seda tundma.

Kurb ja inetu on see, et inimesed, kellele see peaks olema kui Piibel (samuti valla põhimäärus ja volikogu töökord) kuulevad sellest esmakordselt.

Üks lõiguke (huvitav kust?)
„Volikogul on õigus kohustada vallavalitsust muutma või tühistama oma määruseid või korraldusi, kui need on vastuolus seaduste või volikogu otsustega”.

Kes siis minule saadetud kirja kokku nikerdas ja jälle volikogu nimel. (NB haldusdokumentide vormistamise nõuded - kirja koostaja, tema allkiri ja kontaktandmed, on kohustuslik)

Äkki tegi seda sunniviisiliselt mõni õnnetu vallaametnik, kes pidi kastanid tulest välja tooma.

Loogiline, kui oled nurka surutud kui hiir, teadmata, kas vallavanem sind enam oma uude meeskonda arvab, kirjutad käsu peale või uue „Kalevipoja” valmis.

(Et siis, kes toppis Ludvig Sanderile vägisi sule pihku ja sundis teda "Pisuhända" kirjutama, kuigi tollel asjast mõhkugi polnud.)

Vallajuhtidel endil aeg hakata vastutama selle eest, mis vallas sisse ja välja käib.

Kas see volikogu saab sama sõnakuulelik kui eelmine, saab näha, kuid ....
Orjamoraal on kasulikkuse moraal, on ju nii. Vallajuhid otsustavad, valivad - volikogu hääletab, tõstab kätt.

Ennustagem!!!
Kohti vallas tehakse ja kaotatakse just nii kuidas eelmisel klikil kasulik (valla struktuur peaks volikogu asi olema, näis mis kostavad volikogu liikmed).
Joonas muretseb selle eest, et naksitrall, kes volikokku ei pääsenud (loomulikult ei tahtnudki !) saab sooja koha vallavalitsuses. Tuleb särab ja lõhnab uuesti kui roos, valla rahakoti valguses.

Muidugi on ka väike hirm, äkki volikogu osutub isemõtlejaks ja ei teegi enam nii nagu kästud ......
Ja Pärnus, troonile tõusnud ristiisa, võtab mõne ärastamise spetsialistist kambajõmmi Audrust, ka oma kaissu.

Äkki mu ennustused polegi nii valed!!
Aga vallavanemat veel valida ei taheta.