Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober 1, 2021 postitused

Ihna detailplaneeringuga püütakse seadustada korruptiivse detailplaneeringuga , täielikult ranna ehituskeeluvööndisse kavandatud, vallavanema poolt erastatud maad.

Kujutis
Eelnevad postitused, et suudaksid toodus orenteeruda ja saaksid dokumentidega uuesti tutvuda. 10.12.20 Mis toimub Pärnulinnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad?  siin  4.01.21 Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta. 1. Nüüd on siis nii, et linnavalitsus on sunnitud lõpuks tunnistama, et kogu Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga planeeritu, kavandati teadlikult ranna ehituskeeluvööndisse, hoolimata käesoleva postituse autori (kes oli tol ajal volikogu liige) sellekohastest protestidest ja märkustest. Kogu tolleaegne Audru vallavolikogu liikmete isamaaline kamp, hoidis suu kinni ja nõustus vaikides õigusvastase detailplaneeringu kehtestamisega (ei pannud tähele). Keskkonnaamet oli seenil või korjas metsas käbisid, tema ei märganud ka midagi õigusvastast ja kooskõlastas  ranna ehituskeeluvööndisse kavandatu Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringu. Miks ka mitte - käsi peseb kätt. Isa