6.10.13

Südametu lontrus

Olen kuuldu üle  vihane, solvunud, tahaks nutta või kallale minna. Tunnen, et ei valitse praegu end, ei tahagi valitseda ja ma ei peagi valitsema, mul pole vaja kellelegi meeldida ega näida. Mind ei eruta kas saan valituks või mitte, see ei tule mulle isegi mitte meelde. Need kes arvavad, et millimalli elu ja õnn sõltub volikogu 12 eurost ja elu unistus on olla selle gängi liige - unustage ära. Oma abi osutan ainult siis kui seda vajatakse ja kui ei vajata, lähen rahulikult olematute asjade prügikasti.

Siim,  oled südametu lontrus, koos oma lilleneiust Jaanusega. "Volikogu ei ole matusetoetust kehtestanud" nii ütlesid inimesele kes oli muresse uppunud ja tuli valda abi paluma, omakese matmiseks. Ah et volikogu pole matusetoetust kehtestanud. Ei ole jah. Seda sa sellele õnnetule naisele loomulikult ei öelnud, et neli aastat oled oma (IRL) autopiloodil mõtlevatele  jüngritele pähe tampinud, et  minu poolt volikogule esitatud matusetoetuse eelnõu tuleb blokkida.
Vallas sureb maksimum 5 inimest kuus, mõnel kuul mitte ühtegi, rikkal Audru vallal ei leidu paarisada eurot kuus, et hädasse sattunut aidata aga väike, olematu eelarvega Lavassaare vald maksis  matusetoetust kõigile abivajajatele.

Sellist juttu, et volikogu pole kehtestanud ja ei saa maksta, ära suust välja aja, su repertuaaris on üks pidev vale.
Volikogu määrus 8 märts 2012 nr 11 " Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord "
(siin )
§ 12. Erakorraline toetus
Erakorraline toetus makstakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, varjupaiga. või turvakoduteenuse kasutamine jms) seotud ootamatute kulutuste osaliseks või täielikuke hüvitamiseks.

Milleks te šarlatanid  eelarves ettenähtud erakorralise toetuse  raha olete kasutanud, ah?!!