15.10.13

18,6 HA KABLI RANDA ERASTATI ELAMU JUURDE MILLE EHITAMIST POLNUD ALUSTATUDKI - KIVIMÄGI OSTA SADUL !!


Pikemalt kogu lugu siin kus toodud dokumendid, seadusesätted, kõik üksikasjalikult ja täpselt.
Aga loo lõpp on ilus,  ah kui ilus hr Kivimägi ja lugupeetud Häädemeeste vallavanem Urmas Aava.
(Maatükke müüdi seal hinnaga  1 milj krooni 0,5 ha. Kes jagasid omavahel vähemalt  37,2 miljonit krooni?

04. 12. 1997 annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse, Häädemeeste valla maakorraldaja pojale, Mihkel Vainulale ligikaudu 16 ha maa erastamiseks Kabli rannas (vastu merd, praegune Merelaane) väidetavalt pooleliolevate hoonete juurde (loe korraldust siin) tagastamistaotlusega Leetsaare maale  mille kohta ei olnud tehtud veel tagastamise/mittetagastamise otsust.

16.12.1998 korraldusega ( siin ) nõustub  maavanem Toomas Kivimägi 1,86 ha maa erastamisega M. Vainulale väidetavalt poolelioleva elamu juurde ehitusloa 01.04.1994 nr 4030 alusel.

07.06.1999 (siin LK 1 ) sõlmivad M. Vainula ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maa ostumüügilepingu ja maavanem  otsustab mingil põhjusel lisada veel 2,6 ha (järelevalves ei selgunud miks) kokku siis 18,6 ha Kabli liivaranda  ja männimetsa .

2000 a märtsis teeb M.Vainula juba avalduse maa jagamiseks kruntideks:  näed siit . Jagamine oli tehtud tegelikult juba erastamise ajal 1998.a (vaata siit)
2000.a detsembris jagatakse ja mõõdistatakse juba järgmised katastriüksused  ja ikka müüki  (pöörake tähelepanu nimedele) Kullasoone, Kullaliiva, Kullatüki, Kullaaugu, Väike – Mihkli, Küllise.
 
2012 aasta lõpus järelevalved lõpetatakse. Maa-amet teatab, et ta ei nõustu kõigi  maavanema seisukohtadega kuid erastamist ei saavat enam tagasi pöörata.  Maa-amet ei too välja milliste maavanema seisukohtadega ta ei nõustu ja keeldub selgitusi andmast. Ei selgu miks poolelioleva hoone juurde (mida keegi näinud pole) ei erastatud ainult selle teenindamiseks vajalikku maad, nagu seadus ette näeb ,vaid lausa  18,6 ha, miks Kivimägi lisas ostumüügilepinguga veel 2.6 ha, miks anti luba ehitada tagastamise taotlusega Leetsaare maale, ja kuhu kadus väidetav pooleliolev maja mille juurde maad erastati (ka lammutusluba pole). Maavanem ja Maa-amet teatavad, et ei ole võimalik enam tõestada,  et maja mille juurde maad erastati polegi olnud.  Edaspidi keeldutakse küsimustele vastamast.

Ühel päeval juhtun mingil põhjusel  tuhnima internetis ehitisregistris ja mis ma näen.

12.04.2012 esitas Häädemeeste vallavalitsus ehitisregistrile taotluse M. Vainulale 01.06.1994 väljaantud ehitusloa nr 4030 tühistamiseks kus toodud taotluse sisu (põhjendus): EHITUST EI OLE ALUSTATUD.  SIIN  
siin (loomulikult on see nüüdseks eemaldatud aga õnneks tegin enne koopia)

Hr  Toomas Kivimägi mille juurde siis  18,6 ha Kabli randa erastati kui ehitust polnud alustatudki.
Kivimägi osta sadul!!!!