Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober 15, 2013 postitused

18,6 HA KABLI RANDA ERASTATI ELAMU JUURDE MILLE EHITAMIST POLNUD ALUSTATUDKI - KIVIMÄGI OSTA SADUL !!

Pikemalt kogu lugu siin kus toodud dokumendid, seadusesätted, kõik üksikasjalikult ja täpselt. Aga loo lõpp on ilus,  ah kui ilus hr Kivimägi ja lugupeetud Häädemeeste vallavanem Urmas Aava. ( Maatükke müüdi seal hinnaga  1 milj krooni 0,5 ha. Kes jagasid omavahel vähemalt  37,2 miljonit krooni? 04. 12. 1997 annab Häädemeeste Vallavalitsus korralduse, Häädemeeste valla maakorraldaja pojale, Mihkel Vainulale ligikaudu 16 ha maa erastamiseks Kabli rannas (vastu merd, praegune Merelaane) väidetavalt pooleliolevate hoonete juurde (loe korraldust siin ) tagastamistaotlusega Leetsaare maale  mille kohta ei olnud tehtud veel tagastamise/mittetagastamise otsust. 16.12.1998 korraldusega (  siin  ) nõustub  maavanem Toomas Kivimägi 1,86 ha maa erastamisega M. Vainulale väidetavalt poolelioleva elamu juurde ehitusloa 01.04.1994 nr 4030 alusel. 07.06.1999 (siin LK 1 ) sõlmivad M. Vainula ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi maa ostumüügilepingu ja maavanem  otsustab mingil põhjusel li