16.11.17

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda.
Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut.
Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud.
Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati?
Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega.
Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline praktika!


Suursild vaikis aga sellest, et tegelikult ei olnud antud juhul üldse õigust lisatasu maksta kuna täidetud ei olnud   palgajuhendi punktis 7.4 kehtestatud   kohustuslik tingimus - puudus iga lisatasu saanud teenistuja vahetu juhi  ettepanek lisatasu maksmiseks  milles oleks fikseeritud  täpselt täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik mille jooksul täiendavat ülesannet täideti
Kummaline, et ajakirjanik ei küsinud miks maksti lisatasu ilma nõutud vahetu juhi  ettepanekuta kus oleks fikseeritud  täpne lisaülesanne,  vaid rahuldus Suuresilla  naeruväärse  ja halenaljaka hämaga.


Ja muidugi ei olnud eelarvesse sellist lisatasu sisse kirjutatud ega saanudki olla, sest volikogu ei olnud lisatasu maksmist otsustanud ( pole seletuskirjas pole dokumenti) . Et aga  Audru valla eelarve on nagu ikka teadlikult õhku täis kirjutatud siis  pole probleemi,   saab hämada küll.

Ja veel

Volikogu poolt ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmetele (Annus, Tarre, Kaljumäe)  ei olnud vallavanemal oma käskkirjaga üldse pädevust mingit lisatasu maksta selle sätestab KOKS ja ATS.

Tegelikult oleks see nüüd uue volikogu (revisjonikomisjoni)  rida, anda õiguslik  hinnang . Opositsioon võik teha aselinnapea Siim Suursillale vähemalt arupärimise aga.....

Siililegi selge, et mingeid lisaülesandeid ei täidetud  vaid kasutati ühinemisega seoses riigilt saadud raha lihtsalt vallaametnikele  täiendava tasu maksmiseks. Mul pole kahju  kui keegi saab rohkem kuid see peaks käima kuidagi ilma valede ja pettusteta.  Masendav - kõik teavad, et selline valetamine ja petmine käib aga keegi ei võta midagi ette. Volikogud ei kuule ega näe - muidugi ise tahaks ju ka. Riik kehtestab seadused kuid nende täitmist ei nõua.   No krt  miks sellist lollust vaja, et kõik selle hambutu riigi kallal näriks või.

13.11.17

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 
Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde siin ja siin  


Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord)
Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4 (siin vi Lisa 2) ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest?

Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse

Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendavad tööülesanded ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia!
Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastasin teabenõude ja palusin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS -miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumentideta lisatasu maksmine on õiguspärane? -millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.Palun kirjeldada iga lisatasu saanud isiku puhul tema täpset täiendavat teenistusülesannet." 

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas kuid vastust loomulikult netu, Seega tuleb edastada järjekordne vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 
Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


7.11.17

Audru vallavanema kütusekulud kajastati volikogu kuluna.

Pidevalt on meedias kajastatud korruptsioonijuhtumeid kus vallavanemad kasutavad valla kütusekaardiga soetatud kütust isiklikuks otstarbeks, ületavad ettenähtud kuulemiiti jne.

Kuidas siis Audru vallas "ausalt" vallavanema kütusekulusid kajastatakse.

Teabenõudega on palutud edastada  volikogu  2012 a majandamiskulud.
Tähelepanu köitsid volikogu kulus olevad  kütusearved (värvisin kollaseks).

Huvitav, kes küllvolikogu liikmetest ja millega seoses on kulutanud nii palju kütust. Isegi volikogu esimees, Jaanus Põldmaa, lubas suurejooneliselt, et tema kütusekulu on 0  ja nüüd äkki volikogul  mitu tuhat euri kütusekulu aastas.

Teabenõudega 10.07.2017 nr 6-17/1373 on palutud vastavalt AvTS edastada kõik need volikogu kulusse arvestatud kütuse arved ja vastavalt MSVS selgitada millise sõiduki tarvis  (sõduki nr ja kelle käsutuses, kuluobjekt) kütust soetati.

Teabenõudele vastamis tähtaeg on 5 tööpäeva
Möödub kuu kuid  teabenõudele ei vastata, möödub veel pool kuud, teabenõudele ei ole vastatud.

Valla dokumendiregistris  näidatakse nagu oleks  teabenõudele vastatud  juba samal päeval kui teabenõue edastati ( 10.07.2017). Selline venitamine ja valetamine annab märku sellest, et miski on mäda, midagi püütakse varjata.

Väljavõtte  dog registrist
Number6-17/1373
PealkiriTeabenõue
Saabumiskuupäev10.07.2017
Vastamiskuupäev10.07.2017
Vastamistähtaeg17.07.2017
KesMerle Mõttus
Kataloog6-17 Kirjavahetus raamatupidamise küsimustes
TeemaÜldine asjaajamine
Dokumendi kuupäev10.07.2017
Saaja/saatja vastutav isikÜlle Kaljumäe
OriginaalfailTEABENUUDE ESITAMINE.pdf
Registreerimisaeg10.07.2017
Saatmisviise-post
Saaja/saatja isikA.S.

Et vastust ei saadeta siis 30.08 2017 on edastatud korduv teabenõue. Lõpuks 06.09.2017 (2 kuud hiljem) suvatseb vald vastata ja edastatakse palutud arved.

Kopeerin kirjast
 Soovitud dokumendid käesolevale lisatud (38 lehel). Arve allosas on märgitud lühendid vald, sots ja heak, mis näitavad millise valdkonna spetsialisti kasutuses oleva sõidukiga on kulud tehtud. Lühendid tähistavad järgmist: 
vald – kasutaja Siim Suursild, sõiduk 947MFJ Mazda
heakord – kasutaja Enel Käär, sõiduk 968BJV Renault Kangoo 
sots – kasutaja Peep Tarre, sõiduk 249AYO Ford Transit buss

No kas pole kummaline? Mis on volikogul asja vallavanem Siim Suursilla, sotsiaalnõunik Peep Tarre või heakorraspetsialisti Enek Käär kütusekuludega, Need ikka vallavalitsuse mitte volikogu kütusekulud. Kütusekulu arvestust peetakse vallavalitsuse, volikogu ja hallatavate asutuste lõikes eraldi.

Vaatame siis kes neist oma kütusekulud volikogu kuludesse peitis.

Arved  siin

No muidugi! Aga loomulikult  - vallavanem Siim Suursild.
Vaata ka kuupäevi - kuidas laupäev ja pühapäev kenasti valla autoga töö asju aetakse ja kütust  isegi hilja õhtul või öösel tangitakse.

Aga volikogu esimees, Jaanus Põldmaa,  kes volikogu kuluarved peaks kinnitama  muidugi ei märganud, et terve aasta, igal kuul  kajastatakse vallavanema kütusekulud volikogu kuludena.

Kas bensu kulud läksid vallavalitsusel nii suureks, et osa tuli näidata volikogu kuluna? Äkki võib mõnel laimajal tekkida küsimus, et kas vallavanem  sõidab 12 tundi päevas ainult ringi.

Huvitav mis vallavalitsusel selle peale kosta ja mida vallavanema sõidupäevik kajastab.

08.09.2017  teabenõudega on küsitud vallavanema kasutuses oleva sõiduauto  947MFJ Mazda 2012 a sõidupäevikut ja selgitusi miks on vallavanema Siim Suursilla kütusekulu kajastatud volikogu kütusekuluna. 

Vastuskiri saabub  alles 31. oktoober 2017 nr 6-17/1545-3 ( peale Andmekaitse Inspektsioonile vaide esitamist ),  Vallavanem Siim Suursild teatab,  et vallavanemal puudub sõidupäevik perioodi kohta 2012 a juuni kuni detsember, ja et vallavanem Siim Suursild kütusekulud kajastati volikogu kuludes ekslikult.
Kopeerin kirjast:
Programmi standardtehingus oli kulukohaks määratud ekslikult vallavolikogu.

Haaa - haa- haaa .................... terve  aasta iga kuu eksiti ja  kanti vallavanem Siimu kütusekulud volikogu kuludeks.
Finantsjuht võiks midagi usutavamat välja mõelda, selle eest ta ju palka saab - ärge ajage naerma -
nii labane ja läbinähtav vale. Ja sõidupäevik jäi ka ekslikult täitmata või kadus ekslikult ära.

Kui sõidupäevikut netu  siis tuli ju vallavanema kasutuses olevalt sõiduautolt erisoodustust maksa - aga ei makstud? Miks? Halloo...... maksuamet!

Jätkan teemat kui vald on vastanud  alltoodud pöördumisele (aga oodata tuleb kuid, sest vastamistähtaegadest pole Audru vallal aimugi ja vastuseid tuleb nõuda kohtu kaudu)

Audru vallavalitsus                 03.11.2017
Pöördumine
31.oktoober 2017 kirjas nr 6-17/1545-3 teatate, et vallavalitsusel puudub vallavanem Siim
Suursild kasutuses olnud sõiduauto Mazda 947MFJ 2012 aasta mai kuni detsember sõidupäevik.
1. Palun selgitage miks see puudub? Miks vallavanemalt ei nõutud 2012 a mai kuni detsember
sõidupäevikut.
2. Miks perioodil (mai-dets 2012) kui vallavanemal sõidupäevik puudus ei makstud
sõiduautolt Mazda 947MFJ erisoodustust ja kas mittemaksmine on õiguspärane (juhul kui
väidate, et maksti palun väljastage väljavõte vastavast kontost).

Vastuskiri e postile.
12.10.17

Audru Vallavolikogu kingib vallavalitsuse ettepanekul oma liikmetega seotud MTÜ-le koolimaja


Ei kommentaari!!!

Täna,  kell 17.00 toimub uues Aruvälja külakeskuses Audru vallavolikogu  nn väljasõiduistung kus  Audru vallavolikogu kingib  (võõrandab tasuta) MTÜ Jõõpre Külaseltsile vana koolimajahoone ( sh on hoonele teostatud hiljuti ka mingit  remonti) 
Lisan väljavõtte otsuse eelnõust mis nagu ikka eeldavalt ka  ühehäälselt vastu võetakse. 

(Kas äri sommidega hakatakse  nüüd nimetama ka avaliku teenuse osutamiseks või laste vabaaja veetmiseks?  

MTÜ Jõõpre Külaseltsi juhatuse liige on Audru vallavolikogu aseesimees Mati Sutt kes kandideerib vallavanem Siim Suursillaga  samas erakonnas
Väljavõte äriregistrist 

Selle koolihoone kindlustussummaks kindlustuspoliisi järgi on 405 000 euri.
Väljavõte poliisist

Veel on Audru vallavolikogu seadnud tasuta hoonestusõiguse  50 aastaks MTÜ Jõõpre Külaselti kasuks  Jõõpre külas asuvale kinnistule  15902:001:0523  siin  ja andnud  MTÜ Külaseltsi tasuta kasutusse Jõõpre rahvamaja ruumid.
9.10.17

Koolimaja jääb lastele kitsaks aga väljarentimiseks ruume piisab

Mulle meeldivad mitmed asjad nii, nagu nad olid vanasti - võibolla nostalgia, või oligi vanasti rohi rohelisem,  taevas sinisem, marjad magusamad, inimesed siiramad, lihtsamad. Ajaratast tagasi ei pööra. 
Mäletan kui seisime pioneeridena valimiskasti juures, meeleolu oli nii pidulik, ruumid olid kaunistatud lilledega ja käis üks ütlemata suur möll. Ei teadnud me sel ajal midagi ei propagandast ega patriotismist olime lapsed ja meil oli lihtsalt lõbus. Rahvast meelitati valima viinerite ja apelsinidega.
Mäletan ka oma esimest valimist, tegelikult oli see ikka hääletamine, sest kandidaate oli ju üks. Tol ajal oli kombeks, et esmavalijatele anti lill. See oli ilus! 

Nüüd istun pappkarpidest pungil kooli raamatukogus mis ei ole veel remondist toibunud. Ruumi on mahutatud eelvalimiste tarbeks, kohe ukse juurde, üks väike laud, paar tooli ja kogu pidulikku on paar lillepotti.
Mina tunnen ennast nende pappkarpide vahel hästi aga kuidagi piinlik on,  eriti nende ujedate noorte,  esmavalijate pärast kes oma sisemas arvasid, et  see päev  nende elus on kuidagi pisut erilisem. Plaanitud oli anda eelvalimiste ajaks jaoskonnakomisjoni kasutusse üks (klassi) ruum kuid selgus, et Audru koolimajas ei ole ühtegi vaba ruumi. Koolimaja on jäänud kitsaks ega mahuta enam varsti lapsi ära - seda väitis vallavanem Siim Suursild ka vallarahvaga kohtumisel.

Või et vähe ruume aga  MTÜ le tasuta kooliruume nr  183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 138, 139 välja rendita on küll? See vabaaja tegevus  hakkab lastele loomulikult jälle tasu eest olema - eksoleju. Hakkab pihta, hakkab pihta? Ei saa mitte vaiki olla.........

8.10.17

Et kas nüüd rahastatakse IRL i....................?

Jätkuks eelmisele postitusele.

Siim Suursild  hämab FB-s, püüab ajupesu teha  kirjutades:   Andris Avamere korraldas valla sportlaste ja isetegevuslaste peol Jõõpres (muuseas avalik tasuta üritus kõigile vallaelanikele) õhtu juhtimist, vokaalansambli esinemist ja tantsuansambli esinemist.Ja pealegi selliseid üritusei korraldab vallas valla kultuurjuht ilma vallavanemaga kooskõlastamata. Tegelikult peaks selliseid küsimusi küsima ikka tema käest ja mitte läbi FB seina!

Mis jama see mees ajab!? 

Audru vallaleht veebruar 2017 kirjutab (siin
-Audru Vallavalitsus korraldas veebruarikuu esimesel nädalavahetusel Jõõpre Rahvamajas tänuõhtu valla parimatele sportlastele  spordiaktivistidele, kultuuritegijatele ja vabatahtlikele........
..........Sel korral lasti kohalikel tantsukollektiividel puhata ning sportlik-tantsulise etteaste tegid tantsutrupi Happy Dancers´i noored auhindu võitnud tantsijad. Kultuuriprogrammi toredaks naelaks sai Kesk-Eesti meesteansambel oma meeleoluka kavaga. Etteastete jada lõpetas tantsutrupp Lancy.

Seega ei korraldanud  kultuurijuht vaid vallavalitsus ja seda korraldamist teostas  MTÜ Jõõpre Külaselts kellele vald maksis 200 euri  ( vt eelmise postituse väljavõtet) 

Ah soo, või vallavalitsus, keda vallavanem  Siim nimetab hellitavalt kultuurijuhiks kutsus Türilt  IRL nimekirjas kandideeriva FIE Andris Avamere Audrusse tänuõhtut juhtima  ja Pärnu tantsugruppide esinemist korraldama mille eest  jagati talle lahkesti ja  rohkesti pappi .  Halloo ......ja kus on leping  - netu!   Audru kohalik omavalitsus ei ole ühe mehe AS.

Kõik kolm esinejat said eraldi makstud  (vaata eelmise postituse väljavõtet) Happy Dancers´i - 50 eur, Lancy - 500 euri ja FIE Andris Avamere - 2460 euri. No on ikka totu jutt tuleb mees Türilt ja hakkab Pärnu tantsugruppi Lancy  juhtima

Ei maksa hämada,  peo ja tantsugruppide juhtimisega, pilt on niigi selge. Ainult loll võib mitte näha !
On asju mida peame nägema, et uskuda ja on asju mida peame uskuma, et neid näha.


Aga homme juba uued lood.
Miks vallavalitsus kardab mõningatele kirjadele vastata, mis toimub Liu sadamas, miks Jõõpre vana koolimaja antakse tasuta üle  MTÜ le Jõõpre Külaselts ja kelle huvid on seal tegelikult mängus - palju küsimusi vähe vastuseid.

4.10.17

Et kas nüüd rahastatakse IRL i varjatult juba kohaliku omavalitsuse eelarvest ?

Ma ei suuda uskuda, et Eesti on nii korrupeerunud. Kõik organid tegelevad ainult Savisaare ja Keskerakonna väidetavate kuritegudega Tallinnas. Kohalikes omavalitsustes möllab selline korruptsioon, et annab juba otsida mis korruptsioon ei ole.

Audru kohaliku omavalitsuse  võimuerakond (IRL)  on usaldust kuritarvitanud, täpsemalt  aastaid reeturlikult tegutsenud . Neile on usaldatud kohaliku vallarahva poolt teatud võim, me kõik eeldame, et selle võimuga ka käitutakse hästi, et keegi ei kraba seda enda taskusse aga  võimu on  rakendatud iseenda ja oma erakonna  huvides. Müüakse usaldust, mille vallakodanik on  andnud. Sama võimuerakonna (IRL) mõttetu ja mitte mõhkugi jagav volikogu on kössitanud aastaid nurgas ja küsinud vallavalitsuselt luba hingamiseks.

IRLi hinnangul tuleks erakondade ja teiste aktiivselt poliitikas osalevate organisatsioonide ja kodanikuühenduste rahastamise kontrollimisse kaasata riigikontroll. Oma pättide, sulide, ja  korruptantidega peaks IRL ise hakkama saama - aga ei taha ega oska. 

Erakondade rahastamise kontroll on oluline erakondade võrdsuse saavutamisel, mis on põhiseadusest tulenev printsiip. Poliitikas peavad valitsema ausa mängu reeglid. Rahastamise kontroll peab olema niivõrd tõhus, et kõik erakonnad neist ausa mängu reeglitest ka kinni peaksid. 

Kohalikel omavalitsustel on keelatud erakondi rahastada.  

Kas Audru võimuerakond IRL,  eesotsas vallavanem Siim  Suursilla ja volikogu esimehe Jaanus Põldmaaga, peavad sellest kinni. No kes julgeks kahelda - ärge tulge laimama.

Faktid:
Mõningad väljakirjutused Audru valla poolt edastatud Danske panga pangakontost seoses üritustel osalenud esinejatele tasu maksmisega valla eelarvest.

Pärnu Akordioniklubi MTÜ le jõulukontserdil esinemise eest 200 euri  (MK 22.12.2016)
Ivo Lill esinemine tänuõhtul 840 euri 09.02.2016  ( MK  603 Arve 3001-01(30.01.2016))
Koit Toomele - esinemine eakate jõulupeol  960 euri  ( 13.11.2016 arve 121 alusel)  
Margus Taburile Linnateatrist -   365.55 euri  04.01.2017 hariduskonverentsil esinemise eest

Ja nüüd tuleb mees metsast, keegi FIE Andris Avamere Türi vallast, esineb 04.02.2017 tänuõhtul Jõõpre rahvamajas kus antakse kätte auhinnad valla kultuuri-  ja sporditegijatele ja lööb kõk rekordid - talle makstakse selle eest 2460 euri mis kantakse mingil/teatud  põhjusel läbi summadena 1230 euri ja 1230 euri.

(vaata valla poolt edastatud konto väljavõtet)
Andris Avamere on Türi valla kultuuritöötaja  aga peamine -  kanditeerib IRL ridades  KOV valimistel.

Kas varjatud IRl rahastamine!!!????

(tantsugrupp Lancy sai samal õhtul esinemise eest ainult 500 euri, võrdle siis summasid palju maksti näiteks Koit Toomele  ja Margus Taburile (kuulsused)  võrreldes IRL s kanditeeriva tundmatu FIE Andris Avamerega)

siinAndris Avamere

Kultuuriedendaja
Kandidaadi number172

Mõtle enne kui valid, mõtle hoolega ja pärast ära hädalda.

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda. Au...