Posts

Aeg kaaluda linnavalitsusel haldusmenetlusalase võimekuse tõstmist.

Image
Pärnu Linnavalitsus annab jätkuvalt välja haldusakte mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas.  Olen sellistele haldusaktidele korduvalt linnavalitsuse tähelepanu osutanud ja teinud ettepaneku viia need kehtiva õigusega kooskõlla kuid linnavalitsus ei taha vigade parandamisega oma lohakale tööle tähelepanu tõmmata.  
 Järjekordne haldusakt mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas
-11 detsember 2018 ( otsus 10270) annab  Pärnu linnavalitsuse,  linnavara ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist,  Karmo Näkk, otsustuskorras kasutusse linnavara. 
-Haldusakti andmise õigusliku alusena on viidatud Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2015. a määrusele nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord“

-See määrus oli aga juba ammu, enne haldusakti andmist, tunnistatud kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 16.04.2018 määruse nr 10 §-ga 17(§ 17. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine.   Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 17.03.2015 määrus nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse …

Kes? Miks? Millal?

Image
Sellised leiud siis Toris, kaupluse juures.


Linnavara kaob kui kalajälg vees.

Image
Keegi ei tea kuhu. Ühtegi dokumenti linnavara ärastamise, lagastamise  kohta ei ole vormistatud.

Sportservice OÜ 12.10.2017 Arve 17895 summas 884,50
Tunnen huvi kelle tarbeks sporditarbed soetati, kus ja kelle vastutusel on need praegu. Linnavalitsus teab, et olevat jaotatud asutustele, organisatsioonidele ja MTÜ del laiali kuid kellele, mida ja kui palju - ei tea. Endine Audru vallavanem, abilinnapea S. Suursild peaks teadma  kuid tema vaikib.

On põhjendatud arvamus, et ju need sporditarbed ikka kellegi koduses varakambris vedelevad, ostuarve lihtsalt sokutati  Audru valla kuludokumentide hulka. Miks ka mitte!! Ah et miks selline vandenõu teooria. Mõtle ise!
Teen väljavõtted kirjavahetusest. Vald ja linn ei ole erafirmad vaid tegutsevad maksumaksja raha eest, seepärast tuleb seal kõik dokumenteerida ja arvestust  pidada

Kümned, sajad, tuhanded, miljonid, triljonid pöördumised aga mitte ühtegi sisulist vastust.
12.11.2018 täiendav pöördumine seoses Pärnu Linnavalitsuse  varasemate sisutü…

Linnavalitsuse meedianõuniku töötasu tunduvalt suurem kui linnaametnikel.

Image
Ajalehest Pärnu Postimees pagendatud endine ajakirjanik, Teet Roosaar töötab nüüd Pärnu linnavalitsuses meedianõunikuna.

Avaliku sektori tegevuse selgus ja läbipaistvus on üks demokraatliku riigikorra aluseid. See võimaldab avalikkuse kontrolli avaliku võimu teostamise üle, eriti raha kulutamise otstarbekuse üle. Teabenõude korras on võimalik välja nõuda dokumente töötasu ja hüvitiste kohta, kui isik saab tasu ja hüvitisi kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Teabenõudega palusin edastada meedianõuniku tööleping. Linnavalitsus edastas töölepingu kuid kattis kinni T. Roosaarele makstava töötasu suuruse. Hakkame kaklema - kes keda. 

Linnavalitsus teatab  Andmekaitse Inspektsioonile, et tegi kaalutletud otsuse T. Roosaare kuu töötasu suurust mitte avalikustada kuna paha, paha  Anne Seimar on oma millimalli blogis avaldanud arvamust, et Teet Roosaar võiks Maksimarketis hoopis kärusid lükata ja linnavalitsus kardab, et äkki avalikustatakse meedianõuniku töötasu  millimalli blogis mis võimaldava…

Kas linnavalitsuse liikmed ei taha avalikustada oma haridust/harimatust?

Image
Pärnu linnapea on andnud käskkirja 08.03.2018 nr 4.1-1/37 "Pärnu linnavalitsuse töökorralduse reeglid" (siin ) mille § 4 lg 1 punkt 6 kohaselt on ametiasutus kohustatud avaldama Pärnu linna veebilehel teenistujate ees- ja perekonnanimed, hariduse ja eriala, telefoninumbrid, e-posti aadressid ja vastuvõtuajad.

Mis siis, et töökord näeb ette ! Linnapea Kosenkranius ei näe aga midagi halba selles kui töökorralduse reegleid ei täideta. Tema on vähemalt on kohustuse täitnud ja nõutud reeglid on olemas.

Pärnu linna kodulehelt ei leia teavet isegi mitte linnavalitsuse liikmete hariduse kohta, rääkimata siis teenistujatest.

Kas linnavalitsuse liikmed häbenevad oma hariduse/harimatuse kohta infot avaldada.Millega tegeleb Pärnu linnavalitsuse sisekontrolli osakond, ks sülitavad lakke või mänguvad jalgpalli?

Millal rikkumine lõpetatakse? Millal on võimalik Pärnu linna kodulehelt saada kätte kogu info mis seal tuleb avalikustada?

Õiguskantsler tahab teada mida võtab Pärnu linnavalitsus ette .........

Image
.......Audru motoringraja tegevusest tuleneva müra vähendamiseks.

Ringraja naabruses elavad inimesed on hädas, müra ei lase normaalselt elada  aga  nende mure on läinud linnavalitsuse kurtidele kõrvadele. Tõesti imekspandav  kuidas küll ringraja kõrval elav ristiinimene sellist möllu suudab taluda kui isegi siin, Audru keskuses, mis jääb oma 5 km kaugusele ringrajast,  on  ringrajalt kostev undamine veel piisavalt tugev. 
Tänan jumalat, et kõrval kinnistul varasemalt tegutsenud kivitehas hingusele läks. Kui see hommikul  tööle hakkas  värisesid aknaklaasid ja hambad suus. 

Ja siin väljavõte õiguskantsleri kirjas Pärnu Linnavalitsusele