22.4.18

Mis on pildil valesti?

Eksimine on inimlik aga  kui see kestab juba pikemat aega, on see liiast.

Pärnu Linnavalitsuse 2018 a istngi protokollid  siin, järgmised siin, siin  jne viimane  siin

Kopeerin protokollist
Kutsutud: linnasekretär Tiina Roht, sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver, kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas, haridusosakonna juhataja Ene Täht, taristu ja ehitusteenistuse juhtivspetsialistteenistuse juhataja Väino Kaur, linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Karmo Näkk, korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel, finantsjuhtimisteenistuse finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru, avalike suhete nõunik Gerli Kõiv, meedianõunik Teet Roosaar, Paikuse osavallakeskuse juhataja Priit Annus, Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson, linnavolikogu teenistuse juhataja Erik Reinhold.

Mis on pildil valesti?

Ootan ja ootan ehk keegi märkab aga------
.....ja nii terve 2018 aasta.  Tubli mees see Paikuse osavallakeskuse juhataja  Priit Annus aga miks ta Audru maha jättis, meil nüüd polegi osavallakeskuse juhatajat aga Paikusel neid kaks.

17.4.18

Ega oma valetamisi polegi kerge põhjendada

Minu kätte sattus huvitav kirjavahetus, Pärnu linnavolikogu liikmete arupärimised abilinnapea Siim Suursillale (endisele Audru vallavanemale) seoses tema valetamistega volikogu 01.03.2018 istungil.
Mäletatavasti vastas Siim Suursild 01.03.2018 volikogu istungil arupärimistele mis seotud Audru vallas maade sihtotstarvetega, Liu sadama maaüksusel õigusvastaselt väljastatud ehituslubadega, volikogu õigusaktide eelnõude menetlemise korra rikkumisega seoses jm.
Suursild oli meelsasti nõus vastama neile arupärimistele niikaua kuni märkas, et tema valed on tulnud ilmsiks ja nende kohta selgitusi nõutakse. Nüüd tõmbas härra hädapidurit - Andres, sõbrake aita. Pärnu linnavolikogu pole täies koosseisus Siimu ja ta sõprade pilootjuhtimisel naksitrallide punt nagu seda oli Audru vallavolikogu,sestap tuli välja mõelda mingi kaval plaan kuidas pääseda küsimustest mis puudutasid valetamist, seoses sahmerdamistega Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Ettekääne leiti aga väga nadi ja loll.
Kas oli see nüüd Andrese või Siimu tobe plaan aga välja näeb see siis selline. Siim Suursild keeldub volikogu liikmete arupärimistele vastamast osas, mis puudutab tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena. Tema olevat nüüd Pärnu abilinnapea ja vastab ainult küsimustele mis puudutavad tema praegust tegevus.
Kaval onju .... tahaks alustada puhtalt lehelt.
Loodan, et arupärijad EKRe st Siimu tobeda jutu ja keeldumise peale ära ei ehmatanud, seda uskuma ei jäänud, ennast lollitada ei lase ja lusikat nurka ei viska.

Loe siis kirja lõpust Suursilla vastust. Nii vastas põlvpükstes abilinnapea kõigile arupärimistele mis puudutasid tema tegevust Audru vallavanema ja volikogu esimehena kui valetamine ilmsiks tuli.

Ja teine vastus


Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 26 lg 2 kohaselt volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates siin

Seega KOKS ei sätesta mida võib volikogu liige küsida ja mida mitte ega anna õigust vastamisest keeldumiseks. Siim Suursild ei ole viidanud õiguslikule alusele mis lubas tal vastamisest keelduda.
- Pärnu linn on Audru valla õigusjärglane mistõttu laienevad Pärnu linnale kõik Audru valla õigused ja kohustused sh anda selgitusi Audru valla tegevuse ja õigusaktide kohta.Et Suursild on Pärnu abilinnapea, laienevad kohustused ka hr Suursillale. M.O.T.T
Jah, mees võis küll loota, et saab seoses ühinemisega oma vanast pasast lahti ja kõik unustatakse aga tutkit....
Mis muud kui volikogu liikmed peavad oma õiguste kaitseks pöörduma volikogu esimehe poole kellel tuleb lahendada olukord kus linnavalitsuse liige keeldub täitmast seadust (KOKS § 26 ) ja vastamast volikogu liikmete arupärimistes esitatud küsimustele. Näis, kuhu ja kuidas Metsoja palli veeretab ja kas tal on ka viidata vastavale sättele, millele tugineb, kui lahendab küsimuse sõber Siimu kasuks. Eks siis tuleb volikogu liikmetel pöörduda edasi õiguskantsleri poole kui volikogu esimees ei suuda olla erapooletu.

Tulen teema juurde tagasi, kui midagi selgub.


8.4.18

Ei mingit arvestamist kehtestatud kordadega!

Toon allpool Audru valla (osavalla) 2017a II poolaasta raamatupidamiskonto 452100(tegevustoetused vabaühendustele) väljavõtte.
Audru valla õigusakt, mille alusel vabaühendustele toetusi tohib maksta on siin "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord"
Et sa aga ei viitsi seda lugeda siis ........
kaks olulist §
§ 2 p 1 - vabaühendus on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik
§ 5 lg 1 p 1 - toetuse taotleja peab olema vabaühendus, kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald.

Seega, toetust saavad taotleda ainult need vabaühendused(MTÜ) kes asuvad ja tegutsevad  Audru vallas.

Kas vallajuhid, eesotsas vallavanem Siim Suursillaga, lähtusid kehtestatud korrast toetuste maksmisel?

Siin need 7 ei ole vabaühendused vaid äriühingud:
-Põhara Veis OÜ - Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa perele kuuluv äriühing.
-Digistep OÜ
-Siidivennad OÜ
-Kinhor OÜ
-Tirri Guidar OÜ
-Pärnu Reisibüroo OÜ
-Sportservice OÜ

Ja need 5 MTÜ-d ei asu ega tegutse Audru vallas.
Pärnu Vibuklubi Meelis -Tammiste tee 6a Pärnu
Pärnumaa Spordiliit - Akadeemia 2, Pärnu,
Pärnumaa Jahimeeste Liit - Suur-Kuke 5 Pärnu
Pärnu Võrkpalliklubi - Riia mnt. 129, Pärnu
Pärnu Kalevi jalgrattaklubi - Ringi tn 14a Pärnu linn

5.4.18

Miks Pärnu Linnavolikogu istungi salvestusel, EKRE arupärimiste ajal, segaja peale pandi?

Kas see on mingi sabotaaž või ei meeldi minu arvutile EKRE arupärimised ja läheb lihtsalt lolliks? Püüan jälgida Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 istungit.  Kõik on OK niikaua, kuni EKRE hakkab  Siim Suursillale esitatud  arupärimisi tutvustama. Juba  esimese arupärimise poole pealt  läheb  segaja tööle. Teise ekreka arupärimisest ei saa enam midagi aru (mitu juttu jookseb teineteise peale). Lõpevad  EKRE arupärimised, lõpeb segamine.  Mis toimub? Kelle tellimus ja kelle teostus. Kas see on seotud ERR i salvestamisega istungil?3.4.18

Politsei viis purupurjus mehe öösel linna, et isikut tuvastada ja viskas siis läbipekstuna kodutute varjupaika.

(kannatanu ja kohanime muudetud)

Aastaid tagasi, ühel augustikuu ööl, viidi Kuusemetsa küla elanik Jüri, kes oli tugevalt joobes, Pärnu Politseijaoskonda. Peale seda inimene kadus. Elukaaslane hakkas teda järgmisel päeval otsima, helistades murest murtuna ka minule.

Hakkasime asja uurima. Helistasin kordi politseisse, ikka paluti tagasi helistada, et uurime asja. Lõpuks teatas politsei, et Jüri on kodutute varjupaigas „Tulevik”

Politsei selgituse kohaselt oli öösel helistanud juhuslik möödasõitja politseisse ja teatanud Kuusemetsa külas teeääres magavast mehest, kelleks osutus Jüri. Politsei sõitis Pärnust kohale, purupurjus Jüri pandi autosse ja viidi  Pärnu politseijaoskonda. Kõik olnuks korras ja seaduslik kui Jüri oleks sealt toimetatud edasi kainerisse välja magama. Kuid ei, politsei vedas maani täis mehe öösel kodunt 60 km kaugusele linna, et isikut tuvastada (nii väitis politsei)  ja viskas seejärel ta ka koheselt öösel,purjus olekus  tänavale. Miks purupurjus mees öösel  tänavale (mitte kartserisse) visati, politsei selgitada ei tahtnud või nagu vastati - ei tea.

Purjus Jüri kakerdas öösel tänavatel, minna ei osanud ja polnud kuhugi. Ta teadis, et linnas elab ta täditütar Malle, seepärast käinud ja koputanud ta mööda majade aknaid, hüüdes – Malle lase sisse. Nüüd kutsusid majaomanikud uuesti politsei kes viis  Jüri jälle politseimajja ja sealt juba läbipekstuna ja invaliidina kodutute varjupaika surema.

Nüüd see, mis kuulsin varjupaiga töötajatelt.
Kella 1 ja 2 vahel öösel tõid  politseinikud läbipekstud Jüri kodutute varjupaika Tulevik.
Valvur oli imestanud miks  politsei tõi varjupaika inimese kes oleks tulnud viia hoopis haiglasse. Rääkida ta Jüriga  ei olevat saanud, kuna Jüri  ei olnud midagi kuulnud. Jüri oli pandud  ratastooli. Politseinikud käinud mitmel korral vaatamas ja küsimas kas see mees (Jüri) ikka elab. Elukaaslane ja omaksed said Jüri asukoha teada politseilt mitu päeva hiljem.

Jüri viibis pikalt kriitilises olukorras haiglas. Selle jõhkra peksmise tulemusel kaotas ta täielikult ja alatiseks kõrvakuulmise, tasakaalu ja pea täielikult mälu. Mälu siiski osaliselt pikapeale taastus.
Enne seda oli Jüri täiesti terve inimene.

-Miks politsei ei jätnud Jürit kainerisse välja magama kui ta juba inimese öösel kodust 60 km kaugusele linna vedas, vaid viskas  öösel tänavale?
-Miks viis politsei purjus Jüri kodutute varjupaika?
-Miks peale varjupaika viimist käis politsei mitmel korral varjupaigas uurimas kas Jüri ikka elab veel? Miks?

On põhjendatud ja alust arvata, et Jüri peksid läbi politseinikud, oma lõbuks ja viisid siis mehe läbipekstult kodutute varjupaika surema? Jüri ei julgenud peksmisest avalikult rääkida - kas sa tahad, et mind päris ära tapetakse, ütles ta selle peale.

Jüri juhtumi kohta kirjutas Pärnu politseile avalduse Jüri elukaaslane kuid see kadus ja sellest pole siiani ei kippu ega kõppu.

Helistasin Pärnu Politseisse, et saada teada, kes tegeleb selle kriminaalasjaga. Helistasin infolauda telef 4446416. Otsiti avaldust, paluti helistada tagasi, kuid avaldust ei leitudki. Paluti helistada telef nr 4446544 Priit Svede, samuti telef nr 4446406 Merle Nuia, keegi neist ei leidnud Jüri elukaaslase poolt esitatud avaldust. Lubati uurida ja tagasi helistada kuid loomulikult jäi see ainult lubaduseks.

Ja siis algas see jutt ....  teie olete mittekeegi ja me ei anna teile ei infot ega selgitusi jne.

Pärnu Juhtimiskonverentsi teisel päeval ütles Politsei-ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher : meie jaoks on usaldus elu ja surma küsimus.

Ma ei usalda politseid ja ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes usaldaks politseid.
Nii et tuleks hakata surema.

31.3.18

Jätkan postitust " Pärnu abilinnapea valetas volikogu ees"

Algus siin

Pole midagi toredamat kui olla mõnes valdkonnas tõeline asjatundja - olgu see või valetamine.
Valetamise meisterklass - mingi selline pealkiri oli vist ühel Roman Baskini poolt lavastatud  komöödial.
Harjutamine teeb küll meistriks aga edukas valetamine on väga keerukas.

01.03.2018 Pärnu Linnavolikogu istungil sai EKRE  meistervaletajalt ropult petta.
Siim Suursild väitis EKRE arupärimisele vastates, et tänaseks on praktiliselt kõik maade sihtotstarbed viidud seadustega kooskõlla (selle vale paljastasin eelmises postituses siin ),ja et jäänud on vaid 3 kinnistut Papsaare külas - Pilliroo, Kingpooli ja Aabrami – Enno- Põllu, kuna nende maaomanikega ei saavat (10 a) kontakti, maaomanikud asuvat välismaal. 

Tundub, et Siim pidas oma naksitrallidega nõu ja leidis, et see peaks olema usutav ja kõva argument.

Aga ..... sel ajal kui targad nõu pidasid, vallutasid lollid kindluse.  

10 aastat ei saa vald maaomanikega kontakti!!! 
Sisetunne ütles, et see on Siimu järjekordne häma, muidugi ei soovinud vald teadlikult maade sihtotstarbeid muuta ja sellega teatud maaomanike maamaksu tõsta. 

Teen mõningad päringud kinnistute ja omanike kohta internetis ja .....

-Pilliroo kinnistu, omanik OÜ Nurme Teedeehitus, juhatuse liige Avo Rits (valla pidev tehingupartner, asub 10 km kaugusel vallamajast). 
-Aabrami- Enno - Põllu kinnistu,  omanik OÜ Kingpool, juhatuse liige Jüri Ploom kes töötab Tallinnas,  Advokaadibüroos Pohla ja Hallmägi . 
-Kingpooli kinnistu,  omanik OÜ Teterin Investments  ( Tartu maakond, Tartu linn, Ringtee tn 25, 50105) juhatuse liige Toomas Toomjõe. (loe )

Audru vald ei saanud nendega kuidagi kontakti. 
Kui palju kordi  ja kuidas siis selle 10 a jooksul  kontakti püüti saada ?

Ega muidu ei tea ku ei küsi. Jälle kiri valda. Teen kirjast ja vastuskirjast väljavõtte (copy/paste)

Pärnu Linnavalitsus    22.03.2018
Teabenõue

Vastavalt AvTS palun viidata dokumendiregistris vastavale kohale (või väljastada dokumendid) kus oleks võimalik tutvuda allpool palutud dokumentidega. Juhul kui dokumente ei ole dokumendiregistris registreeritud palun need väljastada ja põhjendada miks nendega ei saanud tutvuda dokumendiregistris.

-Audru valla poolt Aabrami- Enno- Põllu kinnistu omanikule, Kingpooli kinnistu omanikule ja Pilliroo kinnistu omanikule edastatud valla pöördumised kus kinnistute omanikku on teavitatud vajadusest maa sihtotstarvet muuta või muu dokument kust nähtuks, et maaomanikuga on püütud selles küsimuses kontakti saada. Juhul kui  sellised dokumendid puuduvad keelduge teabenõude täitmisest ja põhjendage keeldumist.

Ja siin on väljavõte 29.03.2018  vastuskirjast millest  nähtub, et Audru vald ei püüdnud ega tahtnudki 10 aasta jooksul maade sihtotstarbeid muuta ja omanikega kontakti saada. 
Arvad, et inimene lihtsalt valetab, sest ta on selline, aga tegelikult on tal raske haigus. 
Seda meest enam terveks ei ravi. 


22.3.18

Pärnu linnasekretär Tiina Roht ei tee vahet teabenõudel ja selgitustaotlusel

On imekspandav, et Pärnu linnasekretär ei mõista vahet teha mis on teabenõue  ja mis selgitustaotlus. Häbi küll. Kuidas saab töötada linnasekretärina nii ebakompetentne ametnik?

Hea linnasekretär Tiina Roht.
Mul on heameel Teile selgitada, et teabenõudega küsitakse dokumente ja  selgitustaotlusega selgitusi.

Minu 17.03.2018 teabenõudega on palutud dokumente.  Juhul kui linnavalitsusel palutud dokumendid puuduvad  tulnuks  igal konkreetsel juhul keelduda  teabenõude täitmisest  5 tp jooksul  ja alles siis anda selgitused  vastavalt  MSVS  30 päeva jooksul.

17.03.2018 teabenõudega oli palutud.

  • edastada dokumendid millega on määratud milliste (kohaliku omavalitsusele) ametiautodega tehakse ainult ametisõite ja kelle kasutuses need on. 
  • väljastada dokumendid kust nähtuks milline auto (mark ja nr) ja kelle kasutusse on antud.
  • kas eksisteerib mõni dokument millega on määratud sõiduautod milledel tuli/tuleb sõitude üle arvestust pidada GPS sõidupäeviku alusel? Juhul kui selline dokument eksisteerib palun see edastada
  • Viidata dokumendiregistris täpsele kohale kus asub kehtiv ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõiduks kasutamise kord või edastage see.
Igas nelja punktis on palutud dokumente.

Siin Linnavalitsuse vastus, linnasekretäri Tiina Roht allkirjaga.


Ah et soovisin teada! Esialgu soovisin ikka dokumente. Selgitusi soovin siis kui mulle teatatakse, et dokumente ei ole. 
Ega siis muud kui esmaspäeval VAIE Andmekaitse Inspetsiooni. AKI õpetagu siis pika staažiga linnasekretäri lõpuks ka teabenõudel ja selgitustaotlusel vahet tegema.

Mis on pildil valesti?

Eksimine on inimlik aga  kui see kestab juba pikemat aega, on see liiast. Pärnu Linnavalitsuse 2018 a istn gi protokollid   siin , järgmis...