Posts

Showing posts from March 28, 2016

2. Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Image
31.08.2014 esitan teabenõude ja palun ametlikult kinnitatult koopiaid dokumentidest (üleandmise vastuvõtmise aktid) kust nähtuks millised dokumendid iga lisatasu saanud vallaametnik vastu võttis. 
08.09.2014 saabub vastuskiri  nr 21.3-10/2154-1 Kõik Audru Vallavalitsusel olemasolevad ja Lavassaare Vallavalitsuse dokumentatsiooni ülevõtmist puudutavad üleandmise-vastuvõtmise aktid on käesolevale kirjale lisatud kokku 29 lehel.
Saadetakse needsamad dokumendiregistris olevad Lavassaare dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid kus üleandjaks Lavassaare vallavanem Ene Täht ja vastuvõtjaks Audru vallavanem Siim Suursild, vahe on ainult selles, et igale aktile oli tehtud lõppu mõne lisatasu saaja poolt juurdekirjutusi (võltsitud dokumente) nagu oleks ka lisatasu saaja dokumente vastu võtnud või kontrollinud üle vallavanem Siin Suursilla tööd.

Võrdle originaal dokumente dokumendiregistris  siin  ja  juurdekirjutustega dokumente mille vastavust originaalile on tõestanud vallasekretär  Katri…