Posts

Showing posts from February 9, 2018

Õigusvastane lisatasu maksmine

Image
Pärnu linnapea andis 07.01.2018 käskkirja mille alusel makstakse lisatasu täiendavate tööülesannete eest

Käskkiri lisatasu maksmine  siinPärnu LV  Palgajuhend § 6 lg  3 kohaselt loetakse täiendavateks teenistusülesanneteks ametijuhendis fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

Ei saa aru!  Ülle Kaljumäe senise ametijuhendi kohaselt oligi tema  tööülesandeks majandusaasta aruande koostamine ja sularahaga teostatavad toimingud. Mis mõttes  täiendav teenistusülesanne.
Jah, Kaljumäe  kukkus küll uues, ühinenud  monstrumi struktuuris tükk maad allapoole kuid tänase päeva seisuga (09.02.2018)  uut ametijuhendit tema uuele ametikohale kinnitatud ei ole.  Otsin dokumendiregistrist, mida pole seda pole. Seega, kust võttis linnapea, et  majandusaasta aruande koostamine ja tehingud sularahaga ei ole enam Kaljumäe  tööülesanne vaid, et  talle tuleb selle eest lisatasu maksta?

Veendu ise.
Juhtivraamatupidajal T.Vaher on ametijuhend kinnitatud (sinine link "amet…