Postitused

Kuvatud on kuupäeva november 25, 2017 postitused

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Kujutis
Väljavõte Audru valla pangakontost.  Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport? Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud. Seega  küsisin  Audru valla  AMETIAUTODE kütuselimiite .  03.10.2017 ( teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel ) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud : "Audru vallavanema käskkirjaga kehtestataks e isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks "   ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud    isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele. Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla  ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon. Võimal