25.11.17

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Väljavõte Audru valla pangakontost.

 Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport?

Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud.

Seega  küsisin  Audru valla AMETIAUTODE kütuselimiite.

 03.10.2017 (teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud :

"Audru vallavanema käskkirjaga kehtestatakse isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud   isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele.

Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon.

Võimalik vaid Audru vallas !

04.10.2017 edastan täiendava teabenõude ja palun edastada siiski ametiautode kütuselemiidid ja dokumendid millega kütuselemiidid on kehtestatud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani vastanud  ega teatanud mis takistab tal seda tegemast .


On põhjendatud arvanus, et kütuselemiite valla ametiautodele kehtestatud ei olnudki ja seepärast selline hämamine ning vallavanem Siim Suursild  ja sots nõunik Peep Tarre kallasid kütust  igasse paaki piiramatult.

Mis siis teha, tuleb hakata uut Pärnu linnavolikogu ja revisjonikomisjoni pommitama kelle ülesanne on  kontrollida, et Pärnu linna ametiasutused (milleks on ka Audru osavald) täidaksid neile seadusega pandud kohustusi ja vastaksid kodanike kirjadele seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.