Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 7, 2018 postitused

Skandaalse Liu sadama kinnistu kaasomand müüdi otsustuskorras ja 1 euroga, ilma mingi enampakkumiseta.

Kujutis
Jätkuks eelmisele postitusele Õigusvastane korraldus, millega  Audru vallale kuulunud Liu sadama kinnistu kaasomand  2/200 otsustuskorras 1 euroga maha parseldati on allpool. Äriregistris on TÜ Liu Sadama juurde märgitud   kustutamishoiatus . Juhatuse liikmena figureerib jälle Arne Taggo. Korraldus on igati vastuolus kehtiva õigusega. Toon ära oma pöördumise Pärnu Linnavolikogu ja revisjonikomisjoni poole milles toon põhjendused ja õigusliku alusel millele tuginedes seda väidan. Pärnu Linnavolikogu             07.05.2018 Hr Andres Metsoja Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon Hr Heldur Paulson Õigusvastase haldusakti alusel vallavara võõrandamine. 23. märts 2017 andis Audru vallavalitsus korralduse nr 74 „ Vallavara võõrandamine otsustuskorras“ millega võõrandati Audru valla kaasomandi osa (2/200) Liu sadama kinnistust otsustuskorras 1 euroga tulundusühistule, TÜ Liu Sadam. Muutmiskanne on tehtud kinnistusraamatusse 23. 04.2018 notari 2.11.2017 ki