Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 13, 2011 postitused

Kes vastab volikogule suunatud maavanema kirjadele?

Volikogu istung algas (10.03.2011) millimalli protestiga päevakorra kohta. Protest tuli volikogu töökorra kohaselt esitada kirjalikult. Teen copy, paste Protest 10.03.2011 volikogu päevakorrale. Audru Vallavolikogu töökord § 6. lg 2 ja 3 kohaselt 21.02.2011 tegi Pärnu Maavanem Audru Vallavolikogule järelepärimise, selgituste saamiseks seoses Lille 9 detailplaneeringu kehtestamise õiguspärasusega kuna nimetatud planeeringu õiguspärasuse kontrollimiseks oli teinud avalduse volikogu liige. Vastamise tähtajaks oli maavanem andnud volikogule 7 päeva, alates kirja saamisest. 23.02.2011 saadab Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild vastuskirja, milles muuhulgas palub pikendada vastamise tähtaega, kirjutades: " Kuna järelepärimisele on kohustatud vastama volikogu, siis palume pikendada vastamise tähtaega kuni 14. märtsini 2011, kuna volikogu korraline istung toimub 10 märts 2011“ Seega pidanuks käesoleva istungi (10.03.2011) päevakorras olema ka maavanema järele