13.03.11

Kes vastab volikogule suunatud maavanema kirjadele?


Volikogu istung algas (10.03.2011) millimalli protestiga päevakorra kohta.
Protest tuli volikogu töökorra kohaselt esitada kirjalikult.
Teen copy, paste

Protest 10.03.2011 volikogu päevakorrale.
Audru Vallavolikogu töökord § 6. lg 2 ja 3 kohaselt

21.02.2011 tegi Pärnu Maavanem Audru Vallavolikogule järelepärimise, selgituste saamiseks seoses Lille 9 detailplaneeringu kehtestamise õiguspärasusega kuna nimetatud planeeringu õiguspärasuse kontrollimiseks oli teinud avalduse volikogu liige.

Vastamise tähtajaks oli maavanem andnud volikogule 7 päeva, alates kirja saamisest.

23.02.2011 saadab Audru Vallavolikogu esimees Siim Suursild vastuskirja, milles muuhulgas palub pikendada vastamise tähtaega, kirjutades:

"Kuna järelepärimisele on kohustatud vastama volikogu, siis palume pikendada vastamise tähtaega kuni 14. märtsini 2011, kuna volikogu korraline istung toimub 10 märts 2011“


Seega pidanuks käesoleva istungi (10.03.2011) päevakorras olema ka maavanema järelepärimisele vastamine.

Tänase (10.03.2011) volikogu istungi päevakorras niisugust punkti ei ole. Volikogu liikmeid ei ole teavitatud maavanema kirjast ega järelevalve algatamisest maavanema poolt.

Millal maavanema järelepärimisele vastamist arutatakse.

10.03.2011


Volikogu esimees oleks muidugi tahtnud öelda nagu ikka, lähme edasi, jättes protesti tähelepanuta aga seekord oli asi natuke komplitseeritum - istungisaalis oli rahvast, need kes olid tulnud keskkooli kaotamise kurba otsust kuulama.

Simmu hoidis hinge kinni, ei mitte ehmatusest vaid mõeldes tulevikule, hapniku kokkuhoiu mõttes, ja leidis väljapääsu - maavanema kirjast räägib ta infominutites. No muidugi, infominutites!!!!
Eelmisel istungil oli õiguskantsleri kiri kenasti istungi päevakorras, sai esitada küsimusi ja avaldada oma seisukohti.

Maavanema saadetud kirju ja vastuskirju pole kunagi volikogus arutatud, neist pole volikogu liikmetel halli aimugi.

Mingi teine X volikogu, sügaval põranda all ja salastatud koosseisuga, vastab volikogu eest ja volikogu nimel, ikka nii - volikogu selgitab....., volikogu arvamus on......, volikogu on seisukohal ........jne , jne.

Et siis suur on volikogu esimehe "lugupidamine" maavanema vastu.

Siiani on aetud joont, et infominutites antakse edasi ainult infot, ei mingit arutelu ega küsimusi.
Inimaju pole võimeline genereerima midagi täiesti uut. Igal ideel on põhjus. Ja põhjusel on omakorda põhjus. Niimoodi jõuame hüpoteetilise Suure Pauguni.

Infominutite ajaks saal tühi, sest kõik on kurva otsuse teadasaamisel lahkunud.

Ja ennäe, maavanema kirjale vastus juba kirjutanud, mis nüüd volikogu ees maha vuristati. Millest seal räägiti? Tahtnuks ikka ise ka enne läbi lugeda ja mõelda kas nõustun seisukohtade ja selgitustega.

Maavanem (maavalitsus) on justkui rahul. Ei häiri neid, et volikogu nimel kirjutab keegi totu, kellel pole aimu planeerimisseadusest, kopeerides vaid asjasse mittepuutuvaid sätteid ilma mingite selgitusteta. Hämamine on tal käpas, nagu advokaadil ja mulle tundub, et tegemist on olukorraga kus eesti keel ei ole enam mu emakeel ja ma ei saa mitte millestki aru.

Edaspidiselt on plaanis siin ka maavanema järelevalveid ja " X volikogu " seisukohti ja selgitusi kajastada.

Et keegi ei arvaks, nagu oleks millimalli eesmärk ainult kritiseerida, siis ma tahan siinkohal rõhutada ühte asja, millesse ma usun ja mida kõikide otsuste vastuvõtmisel tuleks kasutada – vaidlused ehk diskussioon.