24.11.10

Kaua seda tühja kotti püsti aetakse?

Jälle vallavolikogu kehtestab näo või rahakoti järgi planeeringuid, ei mingeid seadusi. Sellele sekundeerib Pärnu Maavalitsuse teatud seltskond. Kui volikogu esimees hr Suursild näeb, et millimalli jälle ohustab "äri", avastab seadusevastast, võtab ta jalad kõhualt välja ja sibab maavalitsusse. Seal mõeldakse plaanid = planeeritakse.

Loed kui kolmanda klassi esseed, ise kutsuvad nad seda hellitavalt maavanema järelevalveks. Kui arvad, et ajan jura siis oota, panen edaspidi ülesse, näed ja imestad. Seaduste tundjaid peaks millimalli blogi külastajate seas olema ohtrasti, arvestades kui mitmetest maavalitsustest, ministeeriumidest ja teistest omavalitsustest sisse logitakse.

Maaosakonna juhataja, Klaasseni jutukesed olid selle kõrval ikka tegijad, keerutas mis ta keerutas aga vähemalt kirjutas midagi.

Maavalitsus vajab tugiisikut kes ta kuradikeste juurest välja aitaks, sinna kus oleks tema koht, kus valitsevad ausus, seaduslikkus, sõltumatus, tema seaduses määratletud eesmärk - kaitsta avalikku huvi ja lähtuda seadustest.

Häädemeeste ja Audru vallas maadega sahkerdamise üle teostab Pärnu maavalitsus (maavanem) järelevalvet juba üle aasta. Ootavad,et tähtajad kukuksid. Maaamet oma seisukoha ammu öelnud aga Pärnu maavalitsus ei taha ega julge seda tunnistada.

Maavanema järelevalve on oma olemuselt riiklik järelevalve kohaliku omavalitsusüksuse üksikakti õiguspärasuse üle, mis teenib avaliku huvi kaitset. Kohtupraktikas on märgitud, et menetluse eesmärk on eeskätt tagada avalikku huvi, et kohalik omavalitsus järgiks seaduslikkuse printsiipi ja toimiks õiguspäraselt

Kaua seda tühja kotti ikka püsti ajada, õigus paistab olevat nendel kes arvavd, et maavalitsusele sellisel kujul, tuleks teha RESTART.