Postitused

Kuvatud on kuupäeva november 7, 2014 postitused

Sõnajaldade tuulikud Saari külas on nüüd reaalsus

Olulise informatsiooni saamine Audru vallas sõltub sellest  kas vallavalitsusel on mugav ja kasulik seda jagada või  avalikustatakse ainult lõpptulemus.  Tuulikute püstitamist Saari külla varjati avalikkuse eest viimase võimaluseni ja alles eile said sellest teada volikogu liikmed.  Aga peale seda millimalli postitust võtab Siim Suursild vallalehes kindlasti tuulikud kõne alla ja hakkab  neid"laikima"   Et tuulikud toovad tahes-tahtmata kaasa  keskkonna  muutuse on loomulik,  see aga  tekitab inimestes erinevaid reaktsioone. Tavaliselt  vajab inimene hirmudest üle saamiseks lihtsalt  rohkem informatsiooni ja kaasamist. 01.10.2014 esitas Elektri Energia AS  (volitatud esindaja Andres Sõnajalg)  Audru vallavalitsusele  taotluse lubada neil 5 uue põlvkonna tuulegeneraatori (3 MW, tüüp Eleon 3M165 HH177) püstitamist Audru valda, Saari külla, läbi projekteerimistingimuste, ilma detailplaneeringut algatamata ja avalikkust kaasamata. (taotlus siin ) Audru vallavalitsus