Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober 9, 2018 postitused

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks .    Aga tegelikkus on selline.  Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole.  Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise  tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega. 31.07.2017   vastuskirjaga  nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii : Õiguslik alus rikkumiseks  puudub . Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja am