01.02.18

Tehingud iseendaga

1. Audru vallavanemana osales Siim Suursild korduvalt aruteludel, otsustusprotsessides kus arutati temaga seotud küsimusi ja allkirjastas ka korraldused, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust.
Tõestus

1.1 

Audru vallavalitsuse korraldusega 12.05.2016 nr 140 kutsuti tagasi OÜ Lavassaare Kommunaal (100% valla osalusega) juhatuse liikmed ja moodustati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu, mille liikmeks määrati ka vallavanem Siim Suursild. Istungi protokollist (12.mai 2016) nähtub,et kuigi päevakorra kinnitamise juurde oli punktile 2 lisatud märge (Taandamine päevakorrapunkti arutelust: vallavanem Siim Suursild) siis tegelikult, volikogu istungi protokoll, selle pärvakorrapunkti arutelu ja otsustamise juures, Siimu taandamist ei kajasta. Samuti allkirjastas vallavanem Siim Suursild, korruptsiooniseadust rikkudes korralduse (12. mai 2016 nr 140) millega ta määrati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liikmeks.
1.2 
Äriregistris on OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse liikmete tagasikutsumise ja nõukogu valimise kohta muudatused käesoleva ajani sisse viimata(1 aasta 8 kuud)

1.3 
17. november 2016 annab Audru vallavalitsus korralduse nr 379 millega antakse OÜ-le Lavassaare Kommunaal nõusoleks võõrandada Lavassaare alevi soojusvõrk AS- le Tootsi Turvas. Istungi protokollist nähtub, et Siim Suursild ühelt poolt kui vallavanem ja teisalt kui OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liige, osales võõrandamise küsimuse arutelul, otsustamisel ja allkirjastas ka korralduse. Millega rikkus korruptsioonivastast seadust.


Näiteid võib tooma jäädagi. Aga politsei, kes blogi innukalt jälgib, et saaks omatigi midagigi minu vastu ette võtta,  lihtsalt mõnda asja ei näe. Täieline EESTI VABARIIK - palju õnne sulle 100 sünnipäevaks.


Tule tagasi saad lugeda kuidas Pärnu linnavalitsus jätkab Audru vallavalitsuse (Suursilla) valetamist.