Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 1, 2018 postitused

Tehingud iseendaga

1. Audru vallavanemana osales Siim Suursild korduvalt aruteludel, otsustusprotsessides kus arutati temaga seotud küsimusi ja allkirjastas ka korraldused, rikkudes sellega korruptsioonivastast seadust. Tõestus 1.1  Audru vallavalitsuse korraldusega 12.05.2016 nr 140 kutsuti tagasi OÜ Lavassaare Kommunaal (100% valla osalusega) juhatuse liikmed ja moodustati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu, mille liikmeks määrati ka vallavanem Siim Suursild. Istungi protokollist (12.mai 2016) nähtub,et kuigi päevakorra kinnitamise juurde oli punktile 2 lisatud märge (Taandamine päevakorrapunkti arutelust: vallavanem Siim Suursild) siis tegelikult, volikogu istungi protokoll, selle pärvakorrapunkti arutelu ja otsustamise juures, Siimu taandamist ei kajasta. Samuti allkirjastas vallavanem Siim Suursild, korruptsiooniseadust rikkudes korralduse (12. mai 2016 nr 140) millega ta määrati OÜ Lavassaare Kommunaal nõukogu liikmeks. 1.2  Äriregistris on OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse liikmete tagasiku