07.08.09

Maavanem ja Audru omavalitsus sahkerdasid maha sajad hektarid riigimaad Valgerannas, Suuresilla Suurfarmi (kalakasvatuse) maad jt

Nagu lubasin oma esimeses artiklis, avalikustan kuidas toimus Pärnu Maavalitsuse ja Audru kohaliku omavalitsuse poolt Valgeranna maade, Audrusse rajatava maailma suurima kalakasvatuse alla jäävate maade ja veel paljude teiste maade maha sahkerdamine nn "ärimeestele". Skeem on kõigil tuttav "Pealtnägija" saatest. Toimunud pettus on äärmiselt laiaulatuslik ja haarab tunduvalt suuremat ulatust kui siin kajastan. Et mitte anda teada asjaosalistel kui palju, mida täpselt olen avastanud ja mis ette võtnud, käsitlen siin ainult neid pettusi, mille avastamisest on loo "kangelased " teadlikud ja millest olen ka asjaosalistega vestelnud.
Järgneb