28.8.17

Abivallavanema sõidupäevik - luulekogu

Abivallavanem Priit Annusele on määratud vallavanema korraldusega isikliku sõiduauto hüvitist 2016 aastal  3685 euri. Hüvitise saamiseks on kohustus pidada sõidupäevikut kuhu tuleb kirja panna iga töösõit isikliku sõiduautoga, sõidu eesmärk, odomeetri näit enne  ja pärast sõitu ning iga töösõiduga seoses läbitud kilomeetrid.

Abivallavanem Priit Annuse 2016 aasta sõidupäevik (rahvaluulekogu ) SIIN  . VAATA JA IMESTA!
(2017 sõidupäevik siin)
(2015 sõidupäevik siin )


Sõidupäevik jätab mulje justkui oleks vajalikud kilomeetrid lihtsalt täis sätitud. Üldine hinnang  – pliiatsist imetud.
Kuna sõidupäevikus ei kajastu tõesed andmed siis sellise sõidupäeviku alusel ei tohiks teha ühtegi väljamakset. Antud juhul (kuna väljamaksed on juba tehtud)  tuleks  summa arvestada P. Annuse  palgalisaks ja maksustada nagu töötasu.  
Nüüd faktid pisteliselt. 

Töösõidud isikliku autoga puhkuse ajal. 
Sõidupäeviku kohaselt  sõitis  Priit Annus 18 aug 2016 Tallinna projekteerijatega koosolekut pidamas. 
Tegelikult oli Priit Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt 18 augustil hoopis puhkusel.

Sõidupäeviku kohaselt oli  P. Annus  12 oktoobril 2016 planeeringukoosolekul Papsaares ja Lindil.
 Tegelikult oli P. Annus vallavanema käskkirja 08.08.2016 nr 20  kohaselt hoopis puhkusel.

Priit Annus on esitanud avalduse  (siin )  kus palub graafiku järgne puhkus 21.09.2016 - 23.09.2016 asendada puhkusega ajavahemikul 28.11.2016 - 30.11.2016, seega oli Priit Annus 30.11.2016  puhkusel.  Sõidupäeviku kohaselt käis  Priit Annus aga  30.11.2017 (puhkuse ajal)  oma isikliku sõiduautoga Papsaares ehitust üle vaatamas.

Nii võiks jätkata  aga pilt on selge.  
Sõidupäeviku peab kinnitama vallavanem. No vallavanem, Siim Suursild kas tunned ennast laimatuna? Äkki tuleks tunda hoopis häbi! Maksumaksja taskust varastamine. 

Sõidupäeviku kohaselt on abivallavanem Priit Annuse tihedamateks sõitudeks notari külastused. 

Kui käis notaris siis järelikult pidi seal sõlmitama ka mingi notariaalne leping millele oli vaja valla esindaja allkirja, sest muud asjad saab ju kõik interneti ja telefoni teel korda ajada. Aga lepingud peaksid jälle olema reistreeritud kõik valla dokumendiregistris kuid - ei leia. Seega on põhjendatud arvamus, et tegelikult  ei käinudki abivallavanem sõidupäevikus toodud kuupäevadel notaris.

Edastan 06.04.2017 valda teabenõude ja soovin teada kas  sõidupäevikus märgitud kuupäevadel (08.02.2016, 04.03.2016, 06.04.201612.08.2016, 05.09.2016, 14.10.2016, 17.10.2016, 23.11.201620.12.2016 (kui P. Annus käis sõidupäeviku järgi isikliku sõiduautoga notaris tööasju ajamas)  on tema poolt allkirjastatud ka mingid notariaalsed dokumendid (lepingud vm). Kui on siis palun need saata või viidata dokumendiregistris nende asukohale või siis keelduda teabenõude täitmisest kui sellised dokumendid puuduvad. 

Vastuskirjaga 18. aprill 2017 nr 6-17/673-1 (leiad dokumendiregistrist) teatab vallavalitsus, et keeldub AvTS p23 lg 1 alusel teabenõude täitmisest, sest puuduvad notariaalsed dokumendid mis oleks Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäevadel allkirjastatud. 
Seega miks Annus siis notaris käis ja kas üldse käis ? On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodud notari juures käimised on väljamõeldis.  

Sõidupäeviku kohaselt käis Priit Annus 17.06 2016 Pärnus notaris. Vald edastas  tõestuseks 17.06.2016 kuupäevaga sõlmitud notariaalse lepingu R. Matsaluga. Aga .... 
Lepingus on kirjas, et notar Irina Luih käis tehingut sõlmimas hoopis Audru vallamajas.  Kui notar tuli vallamajja lepingut sõlmima siis miks Annus notarisse sõitis- kas unustas kogemata ära. 

Pidev POL -i koosolekutele sõit  -  koosolekuid sõidupäevikus toodud kuupäevadel ei toimunudki (2016 a ) 
Vaatan pisteliselt. 
Sõidupäeviku kohaselt  07.01.2016 ja  18.01.2016 sõitis Priit Annus isikliku sõiduautoga POL -i koosolekule.  Ei usu!
Lähen POL kodulehele (siin   )  ja valin dokumendiregistri. 
Kõik koosolekud on ja peavadki olema protokollitud ja protokollid avalikustatud dokumendiregistris.

07.01.2016 ja 18.01.2016 kuupäevaga ei ole ühtegi koosoleku protokoll - seega on põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus on kajastatud  ( 110 km ) valeandmed.   

Kas  sõidupäevikus kirjeldatud kuupäevadel ja  kohtades toimusid ka tegelikult Annuse osavõtul koosolekud, ehitiste korterite ülevaatused .
Teadaolevalt koosolekud tuleb protokollida,   ehitiste, korterite vm  ülevaatamisel koostatakse ülevaatamise aktid jne. Ühesõnaga haldusorgan on kohustatud oma otsused ja tegevused dokumenteerima. 
Teabenõudega 01.08.2017 palusin edastada lähtuvalt Priit Annuse sõidupäevikust punktides 2-15 toodud dokumendid_:
2. 03.02.2016 Lavassaare lasteaias koosoleku protokoll  
3. 04.02.2016 Annuse poolt Lius teostatud hoone ülevaatuse akt vm. 
4. 09.02.2016 Annuse maakorraldustoimingute dokumendid Soevas 
5. 10.02.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid. 
6. 16.02.2016  Saulepa ja Soomra hoonete ülevaatusega seotud aktid.
7. 02.03.2017  Jõõpres  koosoleku protokoll  
8. 03.03.2017 Annuse hoonete ülevaatuse aktid Lindil ja Papsaares. 
9. 07.03.2017 Aruväljal toimunud koosoleku protokoll. 
10. 09.03.2017 toimunud KÜ koosoleku protokoll Lavassaares. 
11. 11.03.2017 Aruväljal toimunud ehitusnõustamise protokoll. 
12. 28.03.2016 Annuse teostatud Lavassaare korterite ülevaatuse aktid 
13. 29.03.2016 Annuse teostatud ehituse ülevaatuse akt Lius 
14. 05.04.2016 Soomras toimunud koosoleku protokoll
15. 03.05.2016 Papsaares toimunud koosoleku protokoll 

Vastuskirjaga 14.08.2017 nr 6-17/1522-1 (mille leiad dokumendiregistrist ) teatas Audru vallavalitsus järgmist: 
teabenõudega nõutud dokumentide osas (punktid 2-15) keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Seega tegelikult ei olnud edastada ühtegi dokumenti mis oleks sõidupäevikus väidetud koosolekute, või hoonete, korterite ülevaatamiste fakti kinnitanud. On põhjendatud arvamus, et sõidupäevikus toodu on väljamõeldud e võltsing


Kilomeetrid on julmalt kahe või kolmekordistatud. 

Audrust Pärnu kesklinna, kus asuvad Pärnu maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL ) notarid , kataster ja kus Priit Annus väidetavalt tööasjus oma isikliku sõiduautoga pidevalt käib  on  11 km, edasi tagasi 22 km,  nii näitab ka Google Maps.   
Annuse sõidupäevikus (nagu oli ka vallavanema sõidupäevikus)  näidatakse aga vahemaaks Audru vallamajast Pärnu kesklinna ja tagasi  55 -59 km.  Tegelikkusest mitu korda rohkem.

Kummaline, et see teepikkus nii amorfne on  - sama marsuut erineb päevade lõikes kümneid kilomeetreid ja veel kummalisem, et kuigi Pärnu maavalitsus ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit ( POL) asuvad ühes majas siis sõidupäevikus toodu kohaselt on vahemaa neil kahel asutusel kümneid kilomeetreid . 

Kas  Hr abivallavanem Priit Annus oma isikliku sõiduautoga isiklikke sõite ei teegi ?

Sõidupäevikust nähtub, et igal kuul teeb hr Annus isikliku sõiduautoga töö sõite vähemalt 1000 km.
Kuna hr Annus käib isikliku sõiduautoga igapäevaselt ka tööl (mis ei ole töösõit ega kuulu hüvitamisele) siis tööle ja tagasi kulub umbes 15 km päevas ehk siis 315 km kuus (21x15)  . 
Vaatan nüüd sõidupäevikus toodud odomeetri näite!!!!

Näiteks aprillis 2016 sõitis hr Annus oma isikliku sõiduautoga üldse kokku  (odomeetri lõppnäit - algnäit) 1249 km.  Sõidupäevikus toodu  kohaselt oli sellest töösõite 1000 km mis hüvitati rahas. Arvestades tööle ja tagasi 15 km päevas (mis ei kuulu hüvitamisele) kuus 315 km (21x15)  siis muid  isiklikke sõite tegi hr Annus aprillis  -  66 km (1249-1000-315 =  - 66 km ) Kuidas see võimalik on ? Ha--- haa.. haaa..... 

Juunis 2016 sõitis hr Annus isikliku sõiduautoga sõidupäeviku kohaselt kokku 1305 km, sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  kui arvestada tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis jälle nagu ei klapi ( 1305-1000-315)  -10 km ,  Ei ole ju võimalik !!!!  


Augustis 2016 sõidupäeviku kohaselt  kokku 1179 km  sellest 1000 km töösõite mis hüvitati rahas,  tööle ja tagasi koju  15 km päevas siis ( 1179-1000-315=  -136 km ).  Kuidas on see võimalik?  Haloo abivallavanem Priit Annus!!
Hallooo........ vallavanem, Siim Suursild kelle ülesanne on sõidupäevikud kinnitada. 
Tore, et Audru vallas töötavad sellised ametnikud kes ostavad  isikliku sõiduauto ainult  töösõitudeks.  Aga ........kus siin loogika on,  miinustesse ........ haa haaa haaaaa.

Oktoobrist 2016 alates  on abivallavanem Priit Annusele hüvitatud hoopis teise sõiduautoga tehtud töösõidud  - numbrimärgiga 655 BPX kuid vastav õiguslik alus selleks puudub. 

Sõidupäeviku kohaselt  käib  abivallavanem Priit Annus isikliku sõiduautoga  Pärnus kontoritarbeid ja ehitustarbeid  ostmas (  töö ajal märkmepaberit  ostmas, otstarbekad sõidud). 
Pisteliselt palusin väljastada  dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt sõidupäevikus toodud kuupäeval 30.08.2016 ehitustarvete ostmist 
Vallavalitsus vastas (kopeerin ) :  AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest, sest puudub Teie poolt soovitud dokument.  
Seega sõidupäevikus kajastatud valeandmed.

Sõidupäeviku kohaselt käis P. Annus  15 jaanuar 2016  Pärnus kontoritarbeid ostmas.  
Ah et  ...... abivallavanem käib bürootarbeid ostmas??!!! 
Palusin väljastada dokumendid (arved, tsekid vm ) mis tõestavad Priit Annuse poolt kontoritarvete ostmist 15.01.2016.
Loomulikult ei olnud  15.01.2016  kuupäevaga arvet edastada aga tobe oli ju valet jälle  tunnistada. Saadeti lihtsalt üks suvaline aga hoopis  31 jaanuari 2016 kuupäevaga Büroomark Pluss AS arve. (mis ei saa olla ka jaanuari kuu koondarve kuna panga väljavõttelt nähtub, et sama 30.01.2016 kuupäevaga  on veel  kaks sama firma  arvet)  
Saadetud (vale kuupäevaga) arve .

On ju tore arve ja väga otstarbekas sõit (1 raamatkalender,1 midimärkmik, 1 kaustik, 1 tempel) Sellepärast juba ikka tasus linna sõita. 
( sellised arved on teadupärast tavapäraselt isiklikuks otstarbeks ostetud kaup kus arve lastakse vormistada ettevõtte nimele


Nimetame asju õigete nimedega. 
Vallarahva taskust varastamine.
Tõestagu keegi vastupidist.