10.3.13

Kõigepealt tuleb varastada katel


Nii vilksamisi kuulsin uudistes,  et Tallinna linn tahab hakata golfiväljakut ehitama.
Ahaaa.... aga kust nad maad saavad ......aga kui riik ei anna raba munitsipaali!?

Mina kohe nõus abistama.

Miks mitte võtta eeskuju Audru golfiväljaku rajamisest mis algas kui mustlase kokaraamat - kõigepealt tuleb ärastada (loe varastada)  katel.  

Pole ma miski õpetaja aga  kindlasti õnnestuks leida  selle raba  ääres mõni putka  nn vabapidamislaut.  Kui vaja aitaksin organiseerida sinna ka paar põrsast.  Ja läheb lahti.

Kui tahad teada kuidas toimus Audru vallas,  Valgerannas külas   86 hektaril, era golfiväljaku planeerimine ja seda kõike Pärnu maavalitsuse ( hr Kivimägi ) ettepanekul,  hoia silmad ja kõrvad lahti.
 Aga seniks muudel teemadel.

Kodutud majaomanikud


Audru vallas jäid mitmed majaomanikud kodualusest maamaksusoodustusest ilma. Ilmnes, et nad ei olnudki oma majja sisse kirjutatud.
 „ Kodutud „majaomanikud.
 
Ei tule mitmendat põlve oma talus elav ristiinimene selle peale, et  tuleks kontrollida kas ja kuidas on tehtud kanne  rahvastikuregistrisse.

Maamaksusoodustuse saamiseks ei piisanud kui eramaja aadressiks oli märgitud ainult vald ja küla (näiteks:  Audru vald, Eassalu küla ), kanne pidi olema hoone täpsusega  (näiteks: Pärnumaa,  Audru vald,  Eassalu  küla, Juku talu)
 
Maamaksuseadus ( siin  ) § 11 Maksusoodustused  lg 1 sätestab: ........... kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 
Sõna "hoone" jättiski mitmed majaomanikud soodustuseta.
Kodualuse maamaksusoodustuse rakendamisega kaasnes töö, mida ei saanud ära teha programmid vaid see tuli teha käsitsi: näiteks iga maatüki puhul tuli kontrollida, kes on maa omanik kinnistusregistri andmetel, kus on maa omaniku või kasutaja elukoht rahvastikuregistri andmetel, kas katastriüksusel asub hoone, kas ja millise pindalaga on katastriüksus katastris registreeritud,millises hinnatsoonis katastriüksus asub, kas tegemist on tihe- või hajaasustusega alaga jne.
Selle töö käigus ei saanud mitte kuidagi jääda ametnikul märkamata, et on majaomanikke,  kellele kodualune maamaksusoodustus ei laiene kuna nende  elukohaandmed olid rahvastikuregistris täpsustamata.   Kurb, et vallavallavalitsus ei pidanud vajalikuks  majaomanikke sellest teavitada, nende  kümnekonna inimesega oleks ju ometi jõudnud  kontakteeruda ja selgitada.
„Kodutud“ majaomanikud on pettunud ja õigustatult.  Kui maamaksu teateid saadetakse siis probleemi pole , isegi valima kutsutakse. Tekib õigustatud küsimus - kas  kodutute poolt valitud Audru vallavolikogu ikka on  seaduslikult valitud organ.