02.03.19

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste liit ehitab omal kulul Pärnu linna rahagaPärnu Linnavolikogu otsusega 21.09.2017 nr 85 (siin) anti nõusolek tasuta hoonestusõiguse seadmiseks, Pärnu linnas, Lauka 6 ja Lauka 8 kinnistutele, MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit kasuks. 


Volikogu otsuses toodu kohaselt oli MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liidu sooviks piirkonda rahvusvahelistele standarditele vastava laskekoolituskeskuse rajamine koos sinna juurde kuuluvate teenindushoonetega (treeningud, koolitus, võistlused).

Lauka 6 kinnistu ühiskondlike ehitiste maa, pindala 8,6671 ha millest enamus 8,0381 ha metsamaa.
Lauka 8 kinnistu, ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 9,5985 ha millest enamus 9,0125 ha metsamaa.

Kokku siis 18,2655 ha millest 17.5 ha metsamaad. (17,5 hektarilt metsa mahavõtmisel peaks MTÜ mõne sendi ikka saama).Volikogu otsuses toodu kohaselt kohustus MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit ehitama ja tegema kõik tegevused ja  toimingud omal kulul mida Pärnu linna ei hüvita. 

Teen väljavõtte Ah et omal kulul? 

Allpool väljavõte Pärnu linna veebilehelt kus teatatakse, et Pärnu linn toetab MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liitu 300 000 euroga. 

Kas seda nimetataksegi omal kulul ehitamiseks? Omal kulul linna rahaga. 

Pärnu Linnavolikogu - PRIORITEEDID PAIKA !!!!