06.04.21

Kaja Kallase Reformierakond keeldub jätkuvalt väljastamast teavet riigilt saadud toetuse kasutamise kohta .

järg postitusele  Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad.  Miks ka mitte.

Nagu arvata oligi, keeldus Reformierakond ka Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsuse - ettekirjutuse alusel minu teabenõude täitmisest, asudes ekslikult seisukohale nagu ei kohustakse seadus neid teabenõudes palutud teavet väljastama.

Loomulikult ei ole see õiguspärane ega minu jaoks aktsepteeritav. Nüüd on Andmekaitse Inspektsiooni etteaste. Kas tuleb kohtuvaidlus AKI ja Refi vahel ja luuakse pretsedent või hakkab AKI otsima nõkse ja võimalusi taganemiseks, viskab püssi põõsasse ja kapituleerub Refi invasiooni ees.

Siin siis Reformierakonna keeldumine teabenõude täitmisest.Kirja koostanud isik on eksiteel, tegemata vahet teabe kohustuslikul avalikustamisel erakonnaseaduses ette nähtud määral ja viisil, ning sellel, et Avaliku teabe seaduse (AVTS) alusel saab teabenõude korras küsida ka sellist teavet, mida erakond ise ei ole küll kohustatud avalikustama kuid mis tuleb väljastada teabenõude esitamisel.


Kummaline, mis peaks olema Reformierakonnal vastu kui soovitakse teada kuidas erakond kasutas riigilt saadud toetust. Kas on midagi varjata?