16.11.10

Midagi head ka

Audru valla sotsiaalhoolekande arengukavas on kirjas " Erivajadustega inimestele, sealhulgas ratastooliga liikuvatele, on tagatud juurdepääs vallamajja, koolidesse, rahvamajadesse, Audru Muuseumi, Audru, Jõõpre ja Lindi raamatukogudesse, Audru Lasteaia Vikerkaare majja.

Aga ambulatoorium, kas see mitte kõige olulisem ei pidanuks olema!!!!Invaliidid, haiged!!!Isegi käsipuud ei olnud. Oleks elementaarne arvestada liikumispuudega inimestega.

Kui volikogus oli arutusel arengukava siis näis lausa uskumatuna, kaldtee ehitamine ambulatooriumile oli tulevikuplaanis. Tublid valimisliit Audru elukutselised "istujad", nii väike ja tähtsusetu asi ei saanudki teid häirida. Mingid invaliidid, erivajadused, mis teil nendega asja, vaadaku ise kuidas saavad.

Kas teadsid, et
kaldtee tulnuks ehitada majandus- ja kommunikatsiooniministri sellekohane määrus alusel juba alates aastast 2003. (vt 2003 a Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“, p 12

Üllatus, üllatus!!
Kui eile vallavanem Hr Joonasega sellel teemal vestlesime siis oli üllatus suur - ehitatakse.
Eile saigi asi teoks!
Nüüd on sissepääs käruga ja lapsevankriga, tule kuidas tahad, kasvõi raudvoodiga. Tubli hr Joonas - ära tegid! Ole sa tänatud! Hr Talisoo oleks pidanud 7 aastat tagasi sellega maha saama. Ja sotsiaalnõunik, Hr Tarre, kelle valdkonda see otseselt puudutas, ei näinud pikkade aastate jooksul manna- ja makaronihunnikute tagant puudega ja haige inimese häda.

Aga mis sest enam, nüüd on ta olemas ja kui ka mitte kõige parem, siis ikkagi vääääga vajalik.