05.01.19

Aeg kaaluda linnavalitsusel haldusmenetlusalase võimekuse tõstmist.

Pärnu Linnavalitsus annab jätkuvalt välja haldusakte mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas.  Olen sellistele haldusaktidele korduvalt linnavalitsuse tähelepanu osutanud ja teinud ettepaneku viia need kehtiva õigusega kooskõlla kuid linnavalitsus ei taha vigade parandamisega oma lohakale tööle tähelepanu tõmmata.  

 Järjekordne haldusakt mis ei ole kehtiva õigusega kooskõlas

-11 detsember 2018 ( otsus 10270) annab  Pärnu linnavalitsuse,  linnavara ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist,  Karmo Näkk, otsustuskorras kasutusse linnavara. 

-Haldusakti andmise õigusliku alusena on viidatud Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2015. a määrusele nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord

-See määrus oli aga juba ammu, enne haldusakti andmist, tunnistatud kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 16.04.2018 määruse nr 10 §-ga 17   ( § 17. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine.   Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 17.03.2015 määrus nr 3 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord“ siin )

Hr linnapea, kas ei oleks juba aeg  kaaluda linnavalitsuse haldusmenetlusalase võimekuse tõstmist.

 Haldusakt dokumendiregistris siin