30.5.18

Pärnu linna revisjonikomisjon püüab rikkumisi kinni mätsida......

Täna tuli siis Pärnu linna revisjonikomisjoni vastus minu pöördumisele kus palusin kontrollida kas Audru vallale kuulunud Liu sadama kaasomandi osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu sadamale ja 1 euroga oli kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra §-ga 61 p 4 ja § 58 lg 5.

On üldteada, et TÜ Liu sadam ei vastanud Audru vallavara valitsemise korraga nõutud tingimustele (ei olnud selle vallavara eelnev kasutaja ega parendanud vara omal kulul) seda on ka linnavalitsus ise kinnitanud.

Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjon: Esimees: Heldur Paulson - EKRE
Aseesimees: Vladimir Zemljannikov - Keskerakond
Liikmed: Eino-Jüri Laarmann - valimisliit Pärnu Ühendab

Toon allpool väljavõtte revisjonikomisjoni kontrolli tulemustest, mis mulle saadeti. Kas sina leiad mõne koha kus oleks mainitud kasvõi ühe sõnagagi Audru vallavara valitsemise korda rääkimata sellest, et oleks kontrollitud ja analüüsitud kas ja kuidas Liu sadama osade otsustuskorras võõrandamine TÜ Liu Sadamale oli/ei olnud selle korraga kooskõlas. 


Kopeeriti lihtsalt hunnik suvalisi, asjasse mittepuutuvaid seadusesätteid, et midagigi kirjutada ja teha tarka nägu. Et siis läbilõige EV seadusandlusest, millel antud asjaga pole mingit seost.

Vaata ja naera või nuta. See siis nüüd ongi see ausus, sõltumatus ja nii seda õigusriiki ülesse ehitama hakataksegi! Uskumatu!

Kus siin siis kooskõla Audru vallavara valitsemise korraga kontrolliti, analüüsiti ja tulemus välja toodi?
Haa ....haaa.... haaaa. ...
Hea, et veel loomakaitse- ja alkoholiseaduse sätteid ei kopeeritud.
Aitan ja jätkan....
AS § 2 lg 1 - Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.
LoKS § 28 lg 1 - Loomaaed on koht kus loomi alaliselt peetakse avalikuks näitamiseks seitse või enam päeva aastas.
Edastasin ka juba täiendava pöördumise revisjonikomisjonile ja loodan, et kui sellele vastus tuleb saab toodud läbilõige EV seadustest olema veel mitmekesisem. Miks mitte kopeerida lõike Murphy seadustest, rahapesu seadusest, pagulaste seadusest, kooseluseadusest jne.

Kui vastus tuleb siis jätkan.