Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 30, 2018 postitused

Mitte hea projektikirjutaja vaid nadi seadusetundja ja korruptant !!!!

Kujutis
11.03.2010 volikogu istungi protokollist nähtub, et projektide kirjutamisega ei olnud Siim Suursillal mingit seost. On põhjendatud arvamus, et kalurid kaasasid volikogu esimehe Siim Suursilla  ja andsid talle MTÜ Kalatex juhatuse liikme koha, et tekitada temas majanduslikku huvi projekti vastu ja kindlustada sellega kiire seadustest,õigusaktidest möödaminemise võimalus, korruptiivsel viisil mis ka edaspidisest Siim Suursilla tegevusest selgelt nähtub. Väljavõte volikogu 11.03.2010 istungi protokollist Et siis - korraldama projektiga seotud tegevusi - mitte projekte kirjutama nagu mees Radaris valetas.   ...ja korraldaski, kasutades korruptiivselt  ametiseisundit - tehingud iseendaga,kaubeldes mõjuvõimuga.  Hakkame tooma fakte. Kaluritel sh  Arne Taggol ja Margus Postil oli ühine majandushuvi, rajada  Liu sadama maaüksusele kalade esmaladustamise- ja esmavastuvõtu hoone, biopuhasti ja muud sadama rajatised, EÜ Kalastusfondi toetuse abil. Et saada samale o