Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 16, 2010 postitused

Volikogu istung - rahulik algus.

Istung algab nagu ikka, päevakorrapunktide kinnitamine.  Mitu kuud kestnud vaidlus, et määruste juures peaksid olema seletuskirjad oli vilja kandnud. Kiitus, tehtud tublit tööd.  Päevakorrapunktide kinnitamisel selgub, et eelnõud „Üldplaneeringute ülevaatamine“ päevakorras polegi. Mida päevakorras pole, seda ei tohiks ka arutama hakata. See nõue Audru vallavolikogule ei kehti - mida ei tea, seda ei pea.  Päevakorras terve rida millimalli ja proua Inda arupärimisi aga keegi pole viitsinud vaadata, et neile arupärimistele on nõutud kirjalikku vastust, mitte suulist istungil.  Neid, millele nõutud suulist vastust, päevakorras pole.  Päevakorras „üldplaneeringu esimene lugemine“ –aga sellist eelnõu ei leia. On „üldplaneeringu kehtestamine“ hoopis.  Kinnitati päevakord. 1.päevakorrapunkt „Detailplaneeringu vastuvõtmine Papsaare külas Kääbaste kinnistul“  Läheb ludinal, küsimusi ei teki.  2. päevakorra punkt „. Detailplaneeringu vastuvõtmine Saulepa külas Reinu kinnistul“ Vastu võetud – küs