Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 20, 2010 postitused

Riigikontrolli auditi aruanne oli volikogu jaoks salajane dokument

Kui millimalli avaldas jaanuaris arvamust, et MTÜ-de (mittetulundusühingute)rahastamine ei käi meie vallas õiguspäraselt, siis reageeris vallavanem Joonas jälle põrutamisega, ukse tagakäe kinnilöömisega, sajatamisega. Joonasele sekundeeris volikogu aseesimees hr Mati Sutt, kes millimalli äärmiselt nahhaalse avalduse peale võinuks rabanduse saada. Ka temal (nagu pea kõigil volikogu liikmetel) on oma MTÜ, mis sai möödunud suvel, volikogu otsusega korruptiivselt, tasuta hoonestusõiguse 30 aastaks, veel ainsana vallale kuulunud maale Valgerannas (teest vasakul, ka parkla). Valla arengukava järgselt ja kehtestatud planeeringu kohaselt ei saanuks hoonestusõigust sellele maale MTÜ kasuks seada. Pisipisi korruptsioon, mis on hästi peidetud mitte iga silma ette toodud. Kõik ahmisid õhku ja vaatasid millimallit kui kurdi terroristi. Jälle võinuks süüdistada millimallit valetamises ja laimamises, MTÜ-d kallale ässitada ja "Valimisliit Audru" e vallavolikogu, oleks millimalli grillinud n