13.08.17

PÄRNU EI OLE PEALE ÜHINEMIST ENAM AUTOMAATSELT POL -i LIIGE!!!

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku Pärnumaa omavalitsuste liidust (POL) välja astuda. 
POLi juhatuse esimees Lauri Luur peab seda üksnes meelsuse näitamiseks.
Selline artikkel oli 12.08.2017 Pärnu Postimehes.

Mis meelsuse näitamine? Peale ühinemist ei ole Pärnu enam niikuinii automaatselt POL-i liige.
Vaatame asja seaduste poolelt.

Kas uus omavalitsusüksus on ühinemise järel „automaatselt vastava mittetulundusühingu või sihtasutuse liige“. EI OLE.

Kohaliku omavalitsuse osalemisele eraõiguslikes juriidilistes isikutes kohaldatakse vastava eraõigusliku juriidilise isiku kohta käivad eraõiguslikke norme. Asjaolu, et tegemist on kohaliku omavalitsusüksusega, ei mõjuta kuidagi eraõigusliku normide kehtivust.

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS siin ) § 14 lõike 2 kohaselt lõppevad juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused.
Nimetatud sättega täpsustatakse üldist mittetulundusühingu suhtes kehtivat põhimõtet, et selle liikmelisus ei ole üleantav (vt MTÜS § 14 lg 1 1. Lause).
M.O.T.T.😝

Seega väljaastumine pole vajalik see saab olema automaatne peale ühinemist, vajalik on uuesti liikmeks asutumine kui sellest ollakse huvitatud.

(nii ei ole ka Audru vald de jure käesoleval ajal (alates ühinemisest Lavassaare vallaga ) POL -i liige