Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 26, 2021 postitused

RISKISLAPSED

 Kes on riskislaps? Riskis lastele ja noortele suunatud programmist loen, et riskis olevate laste ja noorte all mõeldakse peamiselt neid gruppe : -vähemate võimalustega noored keelelise ja rahvusliku, geograafilise või majandusliku olukorra tõttu; -käitumisraskustega noored, sh alaealised õigusrikkujad ja riskeeriva käitumisega noored; -vanemliku hoolitsuseta noored või tänavanoored; -mitteaktiivsed ja sotsiaalselt tõrjutud lapsed ja noored, sh poolelijäänud haridusega; -haridusliku erivajadusega õpilased. Toon väljavõtted kirjast 25.11.2020 ja linnavalitsuse nimel vastanud linnasekretär Tiina Roht vastused 28.12.2020 nr 4.3-7/10428-2 Pärnu linnavalitsus on sõlminud lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega läbi viima huvitegevust riskis laste ja noortega. Soovin sellega seoses alltoodud teavet 2019 ja 2020 aasta (sh oktoober) kohta: 1.Mitu sellekohast lepingut (arvuliselt) on linnavalitsus sõlminud 2019 ja mitu 2020 aastal (sh oktoober)  Vastus: 2019. ja 2020. aastal on l