Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 28, 2016 postitused

2. Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Kujutis
31.08.2014  esitan teabenõude ja palun  ametlikult kinnitatult  koopiaid dokumentidest (üleandmise vastuvõtmise aktid) kust nähtuks millised dokumendid iga lisatasu saanud vallaametnik vastu võttis.  08.09.2014 saabub vastuskiri  nr 21.3-10/2154-1 Kõik Audru Vallavalitsusel olemasolevad ja Lavassaare Vallavalitsuse dokumentatsiooni ülevõtmist puudutavad üleandmise-vastuvõtmise aktid on käesolevale kirjale lisatud kokku 29 lehel. Saadetakse needsamad dokumendiregistris olevad Lavassaare dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid kus üleandjaks Lavassaare vallavanem Ene Täht ja vastuvõtjaks Audru vallavanem Siim Suursild, vahe on ainult selles, et igale aktile oli tehtud lõppu mõne lisatasu saaja poolt juurdekirjutusi (võltsitud dokumente) nagu oleks ka lisatasu saaja dokumente vastu võtnud või kontrollinud üle vallavanem Siin Suursilla tööd. Võrdle originaal dokumente dokumendiregistris   siin   ja  juurdekirjutustega dokumente mille vastavust originaalile on tõestanud v