28.03.16

2. Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

31.08.2014 esitan teabenõude ja palun ametlikult kinnitatult koopiaid dokumentidest (üleandmise vastuvõtmise aktid) kust nähtuks millised dokumendid iga lisatasu saanud vallaametnik vastu võttis. 

08.09.2014 saabub vastuskiri  nr 21.3-10/2154-1
Kõik Audru Vallavalitsusel olemasolevad ja Lavassaare Vallavalitsuse dokumentatsiooni ülevõtmist puudutavad üleandmise-vastuvõtmise aktid on käesolevale kirjale lisatud kokku 29 lehel.

Saadetakse needsamad dokumendiregistris olevad Lavassaare dokumentide üleandmise - vastuvõtmise aktid kus üleandjaks Lavassaare vallavanem Ene Täht ja vastuvõtjaks Audru vallavanem Siim Suursild, vahe on ainult selles, et igale aktile oli tehtud lõppu mõne lisatasu saaja poolt juurdekirjutusi (võltsitud dokumente) nagu oleks ka lisatasu saaja dokumente vastu võtnud või kontrollinud üle vallavanem Siin Suursilla tööd.

Võrdle originaal dokumente dokumendiregistris  siin  ja  juurdekirjutustega dokumente mille vastavust originaalile on tõestanud vallasekretär  Katri Pruul ( kuigi need originaalile ei vasta)  siin

Miks ka mitte hr Suursild ja lisatasu saajad ei ole ju keskerakonna liikmed, et dokumentide võltsimine neile mingi jama võiks kaasa tuua. Imeline õigusriik.
Raha nimel ollakse kõigeks valmis, isegi selliste sandikopikate eest võib au ja väärikuse müüa.

Jätan kõrvale võltsimise fakti ja edastan täiendava teabenõude teatades, et palutud oli saata dokumendid ametlikult kinnitatult ja palun kinnitada iga dokumendi vastavust originaalile.

Pole probleemi.
Uus  Audru valla vallasekretär, Katri Pruul  võttis kähku omaks siinse arusaama ametniku aususest ja eetikast. Ilma mingi probleemita kinnitas vallasekretär võltsitud dokumentid originaalile vastavaks ja edastas need vastuskirjaga 16.09.2014 nr 21.3-10/2301-1  siin


Üks näide
aktile nr 2 on teinud juurdekirjutuse näiteks lisatasu saaja Helgi Põldsam kirjutades " Vastu võtnud seitse  tööraamatut 11 nov 2013"