16.12.21

OH JAH !!??

Just täna rääkisin ühe suht noore inimesega kes jahmatas mind südamest.
"Tead Anne, ma ei taha enam elada!!
"Mis mõttes, oled alles nii noor, mis sul siis juhtus ?"
"Ma ei tea, kõik on kuidagi nii masendav, see kuradima koroona ka veel. Kõik läheb vastutaevast. Vaatasin riigikogu istungit, seal ka muud pole kui üks valetamine vassimine."

Ja millega ma lohutad inimest, nii ju ongi. 
Valedest pettustest on  saanud norm. Kõik petavad üksteist, ilma eranditeta. Mõned harvemini mõned tihedamini.  Pikapeale on selline käitumine muutunud harjumuseks, eluviisiks. See on väga kurb.

Aga mina vaatasin täna veebist tükati hoopis Pärnu linnavolikogu istungit.  Mul tõesti läks süda pahaks kui see abilinnapea  Smeljanski Ihna detailplaneeringu kohta valetama ja otseses mõttel jama ajama hakkas.  Ei ole vahet, et noor inimene. Mine pane pühal jõuluajal kirikusse küünal.  

16.12.2021 Pärnu linnavolikogu istungil abilinnapea Smeljanski ettekandest väljavõte ( midagi muutmata)
2019 aastal siis esitati Pärnu linnavalitsusele Pappsaare külas Ihna kinnistu
detailplaneeringu koostamine ja selle planeeringu algatamisel oli siis kavandatud tsirka 40 üksikelamu rajamine.

Selle aja jooksul on aga tulnud siis ette selline olukord, et seal samas Ihna kinnistu juures Audru jõe ääres on kaks kinnistut Jõesuudme ja Päikesemetsa ning nende kinnistute detailplaneeringud on siis kehtestatud juba 2010 aastal.

Vahepeal on siis ka juhtunud selline olukord, et tulenevalt riigis tekkinud muudatusest millega määrati siis merega piirnevatel aladel ehituskeeluvöönd siis sattusid need kaks kinnistut selle sisse ja selleks et vähendada seal ehituskeeluvööndit kaasati need kaks kinnistut selle Ihna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmise juurde

Smeljanski vastab küsimustele:
Uurisime vaatasime üle kõik load kõik vastavad. Meil ei ole ühtegi infot selle kohta, et tegu seal oleks mingisuguse ebaseadusliku ehitustegevusega või me selle eelnõuga seadustaks midagi ebaseaduslikku. Meil ei ole sellist infot. Kui teil on see soov kui te suudate midagi kui teil on tõendeid siis peale avalikustamist on teil võimalik esitada. See protsess kestab siis täpselt niikaua kui need probleemid on ära lahendatud.

Ja teiseks need mis puudutavad need teed siis täpselt sama moodi meile teadaolevalt on kõikidel nendel teedel olemas ehitusload. Kahe komisjoni peale on koostatud ka protokoll, protokollid kus on kuus lehekülge vastuseid erinevatele küsimustele sealhulgas on puudutatud ka seda tee teemat nii et nende teedega sama moodi meie hinnangul ei ole seal ühtegi probleemi.

Või et vallavenem Siim Suursilla maad sattusid ehituskeeluvööndisse riigis toimunud muutusest..., Eelnevalt on linnavalitsus kõigis oma kirjades ja dokumentides ikka selgitanud, et
-volikogul olevat jäänud kogemata ehituskeeluvöönd märkamata,
-keskkonnaametil jäi kogemata ehituskeeluvöönd märkamata,
-sõbrast maavanemal jäi ka kogemata ehituskeeluvöönd märkamata 

Õnnetu vallavanem, Nii sattuski, kogemata, kogu ta planeeritud elamurajoon  ranna ehituskeeluvööndisse (vaadake ka mis hinnaga neid elamukrunte seal ranna ehituskeeluvööndis praegu müüakse ja siis vaadake kes neid on ostnud. Siis ei imesta enam keegi miks terve elamurajoon kogemata  ranna ehituskeeluvööndisse sattus ja miks seda kõigist väest püütakse seadustada). Püha Eesti Vabariik.   

Mina muidugi soovisin tutvuda dokumentidega millele härra viitas. Protokollid 6 leheküljega pidanuks olema avalikustatud  dokumendiregistris aga  - ära mõtle välja. No ja seda riigis tekkinud muudatuse dokumenti sooviksin muidugi ka näha 
Et siis jälle teabenõue.


Viie päeva pärast peaks saabuma vastus mille ka siin ära toon.
Teema jätkub, kui sind huvitab tule siia tagasi.